Núi rừng xanh mát chim ca
Hương thơm bát ngát chan hoà khắp nơi
Phật từ dáng đứng thảnh thơi
Đẹp như ngàn ánh sao trời ban mai

Mắt từ dung sắc khoan thai
Từ bi lan toả vạn loài chúng sinh
Núi rừng cũng cúi nghiêng mình
Dõi theo bước Phật độ sinh vạn loài

https://tktech.vn/wp-content/uploads/2018/12/khoanthai.jpghttps://tktech.vn/wp-content/uploads/2018/12/khoanthai.jpg