Trang trong tổng số 4 trang (32 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]

Ảnh đại diện

Hắc Kiệt

Lâu rồi chưa mãn hạn sao a?
Khùng vẫn hoàn khùng, chữa hết à?
Giận chuột đốt nhà, oai dữ nhỉ?
Khinh đời vào ngục, máu ghê ta?
Anh hùng chân mỏi, ừ thì cũng...
Hiền triết răn đời, ấy vậy mà...
Mày tỉnh, mày khùng ai có biết?
Riêng tao khi gặp cứ cười khà!
Bại binh chi tướng, ngôn bất khả dũng
Vong quốc chi đại phu, ngôn bất khả trí
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thằng Khùng Số 3

Khùng mãn hạn tù
Cái trác năm năm tội đốt nhà
Quầy quầy quả nhẹ trôi qua
Sớm mai được báo vừa xong án
Chiều tối nghe tin chóng được ra
Trời đất cũng hay mưa lất phất
Cỏ cây cũng biết gió lòa xòa
Vươn vai hít thở trời to dự (tự do)
Do tự mình gây cảnh mất nhà
Số hai nó đã chết rồi
Còn như số một nó thời chưa sinh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 4 trang (32 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]