Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Hoàng Nhất Phương

黃鶴樓


昔人已乘黃鶴去,
此地空餘黃鶴樓。
黃鶴一去不復返,
白雲千載空悠悠。
晴川歷歷漢陽樹,
芳草萋萋鸚鵡洲。
日暮鄉關何處是,
煙波江上使人愁。

崔顥


Hoàng Hạc Lâu


Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ
Thử địa không dư Hoàng Hạc lâu
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản
Bạch vân thiên tải không du du
Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ
Phương thảo thê thê Anh Vũ châu
Nhật mộ hương quan hà xứ thị
Yên ba giang thượng sử nhân sầu

Thôi Hiệu


* Dịch thơ


Lầu Hoàng Hạc


Bóng hạc sương pha người xưa đâu
Buồn trông Hoàng Hạc đứng trơ lầu
Muôn đời cánh nhuộm vàng phai dấu
Thiên thu mây trắng phủ thành lâu
Hán Dương sông lạnh hàng cây đậu
Anh Vũ bờ xanh cỏ ánh châu
Chiều ơi quê cũ phương nao thấu
Khói sóng trùng dương mắt lệ sầu.


Hoàng Nhất Phương
5:37pm Thứ Tư ngày 10 tháng 06 năm 2009
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Nhất Phương

題黃鶴樓石照

黃鶴樓前吹笛時,
白蘋紅蓼滿江湄。
衷情欲訴誰能會,
惟有清風明月知。

呂岩 
卷858_27


Đề Hoàng Hạc Lâu Thạch Chiếu

Hoàng Hạc lâu tiền xuy địch thì ,
Bạch tần hồng liệu mãn giang mi .
Trung tình dục tố thùy năng hội ,
Duy hữu thanh phong minh nguyệt tri .

Lữ Nham


* Dịch thơ:


Đề Thơ Cảnh Thạch Chiếu Trước Lầu Hoàng Hạc

Hoàng hạc trước lầu tiếng sáo vang
Trắng tần hồng liệu bến sông tràn
Niềm riêng tình ẩn nào ai gạn
Trong ngần trăng gió nhẹ lời than


Hoàng Nhất Phương
4:02pm Thứ Năm ngày 06 tháng 08 năm 2009
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Nhất Phương

黃鶴樓

誰將玉笛弄中秋?
黃鶴歸來識舊遊。
漢樹有情橫北渚,
蜀江無語抱南樓。
燭天燈火三更市,
搖月旌旗萬里舟。
卻笑鱸鄉垂釣手,
武昌魚好便淹留。

范成大


Hoàng Hạc Lâu


Thùy tương ngọc địch lộng trung thu?
Hoàng Hạc quy lai thức cựu du.
Hán thụ hữu tình hoành bắc chử,
Thục giang vô ngữ bão Nam lâu.
Chúc thiên đăng hỏa tam canh thị,
Diêu nguyệt tinh kỳ vạn lý chu.
Khước tiếu lư hương thùy điếu thủ,
Vũ Xương ngư hảo tiện yêm lưu.

Phạm Thành Đại


* Dịch thơ:


Lầu Hoàng Hạc


Sáo ngọc lòng ai thổi trung thu
Về qua cảnh cũ hạc vàng du
Tình cây bãi Hán ươm bờ Bắc
Giòng khơi sông Thục ủ lầu Nam
Thâu đêm cửa chợ đèn trời sáng
Ngàn dặm cờ bay thuyền ánh trăng
Cá câu ai mộng ngư quê cũ
Dọ Vũ Xương hề an kiếp ru.


Hoàng Nhất Phương
4:42pm Thứ Năm ngày 06 tháng 08 năm 2009
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]