Chào các bạn! Cho mình hỏi câu thành ngữ “vắng như chùa Bà Đanh“ có nguồn gốc xuất phát như thế nào ạ. Tại sao lại ví như chùa Bà Đanh?
Cảm ơn mọi người!
Nam nhi vị liễu công danh trái
Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu