Xem xong, đọc xong chợt nghĩ hay là trốn việc một hôm để gặp mặt các thi hữu nhỉ?
Vui quá ạ!
"Loài hoa núi sắc và hương dịu lắm
Với thời gian năm tháng chẳng phai màu"...