Trang trong tổng số 13 trang (127 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hà Như

khitieu đã viết:
보낸 사람 2-12-2011-TV
Người đang viết chữ cho Lê Mai là nhà thư pháp Nguyễn Như Phách, ông đã gần 80 tuổi.
Còn cháu bé chầu hẫu ngồi xem có tên thường dùng là Dế, không rõ con cái nhà ai.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phuong nam 1941

PN đã xem toàn bộ ảnh các bạn đưa lên.Không ra dự được nhưng xem ảnh là khoái lắm rồi.Nhưng còn phân vân: Nhiều ảnh không có chú thích, có bức chú mà không thích, có nhiều bức đưa lên chưa phản ảnh vấn đề gì thí dụ: một bức 4 vị đều nhìn xuống...đâu ,có bức đưa trùng lặp..tốt nhất là nên chọn lọc trước.
Nhưng dù sao cũng được xem ảnh-Xin cảm ơn
16.2
PN
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

http://i791.photobucket.com/albums/yy191/quehangpham/P1010745.jpg?t=1297951773

Mời các bạn xem hôm nay lễ hội thơ tại Văn Miếu Quốc Tử giám
Một số hình anh tội ghi lại
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

http://i791.photobucket.com/albums/yy191/quehangpham/P1010765.jpg?t=1297952112

Anh Thái Thanh Tâm, bùi Thị Sơn, Hà như, Quế Hằng
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

http://i791.photobucket.com/albums/yy191/quehangpham/P1010759.jpg?t=1297952332
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

http://i791.photobucket.com/albums/yy191/quehangpham/P1010755.jpg?t=1298044231
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

http://i791.photobucket.com/albums/yy191/quehangpham/P1010753.jpg?t=1297952883
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

http://i791.photobucket.com/albums/yy191/quehangpham/P1010756.jpg?t=1297953135
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

http://i791.photobucket.com/albums/yy191/quehangpham/P1010749.jpg?t=1297953531
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Như

http://i862.photobucket.com/albums/ab185/tranthehao_photo/Nguyen%20tieu%202011/Vannghe-1.jpg
Sân khấu Ngày Thơ - Tiết mục văn nghệ, các diễn viên dũng cảm chịu rét để khán giả cũng ấm cả người
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 13 trang (127 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối