mới làm thơ mà được vậy là khá rồi. chúc mừng con
Theo gió dâng lên mơ cố hương
Lòng trai gửi gắm vạn yêu thương ... (PDQ)