Trang trong tổng số 27 trang (261 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [22] [23] [24] [25] [26] [27] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Viết Đông

thầy xem cho con bài này,và cho con xin học với ạ. Con cảm ơn bác Tuấn.
TÌNH
Người đi, lá rụng, bóng trăng sầu
Cảnh cũ, tình buồn lẫn khuất đâu
Nhấp chén, quay lưng đời nhỏ lệ
Nâng ly, ngoảnh mặt mắt rơi châu
Đau thương vướng mãi trêu con chữ
Oán hận vờn theo khóc giữa câu
Chẳng nhẽ chia tay là mất hết
Hồn tôi chết lặng giữa sông Ngâu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Hoa Sơn Luận Kiếm

Thích thú mon men tới võ đường
Nam thanh nữ tú ngạt ngào hương
Tán dương  kiếm pháp Hoa Sơn đỉnh
Bôi nhọ  công phu Thái Cực thường
Ngỡ tưởng trưởng môn mình tuyệt diệu
Ai dè sư phụ họ  cao cường
Chính nhân quân tử nào đâu thấy
Rặt lũ tiểu nhân nấy một phường.
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Thầy xem hộ em bài này nhé!


Thiên Long đã viết:
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai


Mẹ đã sang sông về với người
Đi tìm duyên mới mãi vui tươi
Lấy nhà phú quý đời sung sướng
Chồng tốt quyền cao sống mỉm cười
Con dại chốn ngày xưa vất vưởng
Ở nơi đô hội tối ăn chơi
Cùng chung mái ấm tình chan chứa
Ai nỡ biệt ly lệ rớt rơi
Số sát phu

Mẹ góa con côi chán mớ đời
Đi đâu cho thoả thú ăn chơi
Lấy gì gột rửa danh phu sát
Chồng chết răng hô vẫn cứ cười
Con vị thành niên lo chửa tới
Ở bên mẹ trẻ nghĩ còn vơi
Cùng nhau nương tựa qua ngày tháng
Ai rước còn e..gánh tiếp rơi.
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Em tạm sửa thế này được không ạ? Gợi ý cho em điền chỗ trống với!

Số sát phu

Mẹ góa con côi chán mớ đời
Đi đâu cũng phải gượng cho tươi
Lấy  con  điểm tựa , lòng thầm khóc
Chồng mất buông trôi, mắt cả cười
Con vị thành niên lo chửa tới
Ở họ .... nghĩ còn vơi
Cùng nhau sống tạm qua ngày tháng
Ai  dám rước  e..gánh lại rơi.
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Mẹ góa đơn thân chán mớ đời
Đi đâu cũng phải gượng cho tươi
Lấy gì....âm thầm khóc
Chồng chất sầu đau tức tưởi cười
Con còn non trẻ lo chửa tới
Ở...nghĩ còn vơi
Cùng nhau nương tựa qua ngày tháng
Ai rước còn e gánh tiếp rơi.
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Mẹ góa con côi

Mẹ góa đơn côi chán mớ đời
Đi đâu cũng phải gượng cho tươi
Lấy đâu vai tựa âm thầm khóc
Chồng mất gối kề tức tưởi cười
Con vẫn trẻ thơ lo chửa lo tới
Ở nên người lớn nghĩ chưa vơi
Cùng nhau cố sống qua ngày tháng
Ai rước còn e gánh tiếp rơi.

Em không thể nghĩ ra được j nữa
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Baba Yaga đã viết:
Hoa Sơn Luận Kiếm

Thích thú mon men tới võ đường
Nam thanh nữ tú ngạt ngào hương
Tán dương  kiếm pháp Hoa Sơn đỉnh
Bôi nhọ  công phu Thái Cực thường
Ngỡ tưởng trưởng môn mình  tuyệt diệu
Ai dè sư phụ họ  cao cường
Chính nhân quân tử nào đâu thấy
Rặt lũ tiểu nhân nấy một phường.
Sửa lại nhưng vẫn chưa ổn
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tinh Khôi

Baba Yaga đã viết:
Mẹ góa con côi

Mẹ góa đơn côi chán mớ đời
Đi đâu cũng phải gượng cho tươi
Lấy đâu vai tựa âm thầm khóc
Chồng mất gối kề tức tưởi cười
Con vẫn trẻ thơ lo chửa lo tới
Ở nên người lớn nghĩ chưa vơi
Cùng nhau cố sống qua ngày tháng
Ai rước còn e gánh tiếp rơi.

Em không thể nghĩ ra được j nữa
 Góa bụa tháng năm chán mớ đời
Tìm người... nên phải gượng cho tươi
Đêm sờ gối chiếc âm thầm khóc
Sáng xếp chăn đơn tức tưởi cười
Mẹ góa chén cơm lo chẳng đủ
Con côi manh áo nghĩ chưa vơi
Lấy đâu nương tựa qua ngày tháng
Khỏi gãy giữa đường...gánh tiếp rơi

Được chưa!?
Ai kia!...ngõ vắng đang hò hẹn
Mở lối cùng thơ bước nhẹ nhàng....
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tinh Khôi

Baba Yaga đã viết:
Baba Yaga đã viết:
Hoa Sơn Luận Kiếm

Thích thú mon men tới võ đường
Nam thanh nữ tú ngạt ngào hương
Tán dương  kiếm pháp Hoa Sơn đỉnh
Bôi nhọ  công phu Thái Cực thường
Ngỡ tưởng trưởng môn mình  tuyệt diệu
Ai dè sư phụ họ  cao cường
Chính nhân quân tử nào đâu thấy
Rặt lũ tiểu nhân nấy một phường.

Sửa lại nhưng vẫn chưa ổn
 được rồi đấy chứ!
Ai kia!...ngõ vắng đang hò hẹn
Mở lối cùng thơ bước nhẹ nhàng....
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Tinh Khôi đã viết:
Baba Yaga đã viết:
Mẹ góa con côi

Mẹ góa đơn côi chán mớ đời
Đi đâu cũng phải gượng cho tươi
Lấy đâu vai tựa âm thầm khóc
Chồng mất gối kề tức tưởi cười
Con vẫn trẻ thơ lo chửa lo tới
Ở nên người lớn nghĩ chưa vơi
Cùng nhau cố sống qua ngày tháng
Ai rước còn e gánh tiếp rơi.

Em không thể nghĩ ra được j nữa
 Góa bụa tháng năm chán mớ đời
Tìm người... nên phải gượng cho tươi
Đêm sờ gối chiếc âm thầm khóc
Sáng xếp chăn đơn tức tưởi cười
Mẹ góa chén cơm lo chẳng đủ
Con côi manh áo nghĩ chưa vơi
Lấy đâu nương tựa qua ngày tháng
Khỏi gãy giữa đường...gánh tiếp rơi

Được chưa!?
Tất nhiên là ổn anh à! Nhưng muốn ép nó vào khung đầu các câu -Mẹ đi lấy chồng con ở với ai
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 27 trang (261 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [22] [23] [24] [25] [26] [27] ›Trang sau »Trang cuối