Trang trong tổng số 25 trang (245 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

http://www.vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/PublishingImages/Tin%20tt%20TNQT/Trieu-xa-copy.jpg

THỢ THÚNG, THỢ THƠ

Người đan thúng mủng với dần sàng
Chọn liệu công phu chẻ vót nan
Chân giữ hàng hàng khi kết dọc
Tay luồn lớp lớp lúc ken ngang
Qua bao công đoạn nên thành phẩm
Trải mấy tuần trăng mới xuất hàng
Từ ngữ trời cho ngồi xắp lại
Thợ thơ vẩy bút chốc dăm trang.

Ha Nôi 16/9/12
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thụ thi

Gửi Bác Tâm

Em nghỉ diễn đàn dạo phố Phây
Nhiều niềm vui mới gặp nơi đây
Không gian trải rộng chiều ngang dọc
Bằng hữu kết giao khắp béo gầy
Chặt chẽ không hề trò chọc phá
Vui vầy cứ thoả sức mà xây
Tự mình tu chỉnh sao cho hợp
Tài liệu cất vào đố trộm quây
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

CỨ...

Cứ uống triền miên sẽ sỉn say
Cứ kiêng kỹ lưỡng được thân gầy
Cứ đàn với hát đời lên mộng
Cứ mải làm thơ ngó thấy ngây...

TTT – 23.4.14
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

ÀI ỜI...

Họa làm mới khó kể gì chơi
Có giỏi nhảy ra chiến với đời
Kiếm được mưu ngăn Tầu cướp đảo
Tìm ra kế chặn Khựa ngăn khơi
Được vầy Tổ Lạc vùng lên gọi
Tài thế Vua Hùng bật dậy mời
Rối rít thưởng khen con cháu tuyệt
Sáng danh hậu thế lắm người ơi.

HN 6.5.13 - TTTTỔ TIÊN ƠI!

Ngày nay hậu thế chỉ lo chơi
Nhớn bé quan tham độc hại đời
Biển cá quân Tàu gây hận nổi
Rừng sưa giặc Việt phá thù khơi
Im mồm cậu lớn tiền đưa tới
Nóng ruột dân đen của biếu mời
Cháu Lạc con Rồng đâu hết hỡi…
Ngàn năm nhục mãi tổ tiên ơi…!

Quốc Quyền
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

duyquocquyen đã viết:
ÀI ỜI...

Họa làm mới khó kể gì chơi
Có giỏi nhảy ra chiến với đời
Kiếm được mưu ngăn Tầu cướp đảo
Tìm ra kế chặn Khựa ngăn khơi
Được vầy Tổ Lạc vùng lên gọi
Tài thế Vua Hùng bật dậy mời
Rối rít thưởng khen con cháu tuyệt
Sáng danh hậu thế lắm người ơi.

HN 6.5.13 - TTTTỔ TIÊN ƠI!

Ngày nay hậu thế chỉ lo chơi
Nhớn bé quan tham độc hại đời
Biển cá quân Tàu gây hận nổi
Rừng sưa giặc Việt phá thù khơi
Im mồm cậu lớn tiền đưa tới
Nóng ruột dân đen của biếu mời
Cháu Lạc con Rồng đâu hết hỡi…
Ngàn năm nhục mãi tổ tiên ơi…!

Quốc Quyền
CHÚ BA ƠI !


Giặc Tàu có giỏi thử vô chơi,
Sẽ lảnh đòn đau, nhục mấy đời.
Hán Tống bao lần xương trắng chất,
Nguyên Minh mấy lượt máu hồng khơi.
Hung hăng, sẽ thấy hào sâu gọi,
Hống hách, rồi xem vực thẳm mời.
Manh giáp tả tơi, cong đít chạy,
Sử còn chép rõ, Chú Ba ơi !

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

http://phapluattp.vcmedia.vn/Images/img/26-02-2009/xllq.jpg

AI ƠI !
(gởi PT)


Chú em có giỏi họa thơ chơi,
Chớ hẹn loanh quanh, chán mớ đời.
Tiêu đã trúng mùa sao chẳng gợi,
Điều vừa lên giá lại không khơi?
An Hòa,Đồ Lãng...đang chờ gọi,
Hồng Thoại,Quyền Duy...mãi đợi mời.
Miệng uống, tay buông vần xướng họa,
Trên đời, sướng nhất đấy ai ơi!

phamanhoaÀI ỜI...

Họa làm mới khó kể gì chơi
Có giỏi nhảy ra chiến với đời
Kiếm được mưu ngăn Tầu cướp đảo
Tìm ra kế chặn Khựa ngăn khơi
Được vầy Tổ Lạc vùng lên gọi
Tài thế Vua Hùng bật dậy mời
Rối rít thưởng khen con cháu tuyệt
Sáng danh hậu thế lắm người ơi.

HN 6.5.13 - TTT


http://1.bp.blogspot.com/--1Qs1u0MhOo/UDS07f78p9I/AAAAAAAADsY/I4xRM0FYKCY/s1600/daobabinh.jpg
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/13/files/2010/05/Tranh-xa-ninh-than_Tin180.com_001.jpg

CÁI GHẾ

Phấn đấu bao năm kiếm chỗ ngồi,
Có rồi, chẳng lẽ mãi lôi thôi.
Gầm gừ kẻ dưới lời nanh nọc,
Ton hót ngưởi trên tiếng ỉ ôi
Kết đảng lập bè mưu đoạt chức,
Mua quyền chuộc thế mẹo giành ngôi.
Chông chênh ghế ấy leo cao mãi,
Ắt có một ngày té chết toi.

phamanhoa


ĐẠI NHẦM

Khi đã tranh mua được ghế ngồi
Mở ra cơ hội mãi lên ngôi
Quyền vào vàng chất cân không xuể
Chức đến đô lèn đếm chẳng thôi
Phá nước tung hê như phẩm hỏng
Hai nòi nhào nặn rặt người ôi
Dân đen nào dám ti toe cãi
Quan bắt tù đầy đánh đến toi.

8.5.13 - TTT
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

CÁI GHẾ

Phấn đấu bao năm kiếm chỗ ngồi,
Có rồi, chẳng lẽ mãi lôi thôi.
Gầm gừ kẻ dưới lời nanh nọc,
Ton hót ngưởi trên tiếng ỉ ôi
Kết đảng lập bè mưu đoạt chức,
Mua quyền chuộc thế mẹo giành ngôi.
Chông chênh ghế ấy leo cao mãi,
Ắt có một ngày té chết toi.

phamanhoa[/quote]

ĐẠI NHẦM

Khi đã tranh mua được ghế ngồi
Mở ra cơ hội mãi lên ngôi
Quyền vào vàng chất cân không xuể
Chức đến đô lèn đếm chẳng thôi
Phá nước tung hê như phẩm hỏng
Hai nòi nhào nặn rặt người ôi
Dân đen nào dám ti toe cãi
Quan bắt tù đầy đánh đến toi.

8.5.13 - TTT

THẾ THỜI THỜI THẾ!
Ghế nào dính chặt khi vào ngồi,
Bởi lực với quyền khiến thế thôi.
Ai chửi mỏi mồm thì sẽ chán,
Người la đau miệng cũng than ôi.
Gặp thời được thế là xây ổ,
Tích bạc gom vàng dựng vững ngôi.
Dân tán hay bàn là bắt nhốt,
Rồi qui phản động ấy là toi.
Út
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Quang Tri đã viết:
CÁI GHẾ

Phấn đấu bao năm kiếm chỗ ngồi,
Có rồi, chẳng lẽ mãi lôi thôi.
Gầm gừ kẻ dưới lời nanh nọc,
Ton hót ngưởi trên tiếng ỉ ôi
Kết đảng lập bè mưu đoạt chức,
Mua quyền chuộc thế mẹo giành ngôi.
Chông chênh ghế ấy leo cao mãi,
Ắt có một ngày té chết toi.

phamanhoa[/quote]

ĐẠI NHẦM

Khi đã tranh mua được ghế ngồi
Mở ra cơ hội mãi lên ngôi
Quyền vào vàng chất cân không xuể
Chức đến đô lèn đếm chẳng thôi
Phá nước tung hê như phẩm hỏng
Hai nòi nhào nặn rặt người ôi
Dân đen nào dám ti toe cãi
Quan bắt tù đầy đánh đến toi.

8.5.13 - TTT


THẾ THỜI THỜI THẾ!
Ghế nào dính chặt khi vào ngồi,
Bởi lực với quyền khiến thế thôi.
Ai chửi mỏi mồm thì sẽ chán,
Người la đau miệng cũng than ôi.
Gặp thời được thế là xây ổ,
Tích bạc gom vàng dựng vững ngôi.
Dân tán hay bàn là bắt nhốt,
Rồi qui phản động ấy là toi.
Út
GIỮ GHẾ

Ghế chiếm xong xuôi, chễm chệ ngồi,
Càng lâu càng sướng dại gì thôi.
Người chê, ú ớ lời xin lỗi,
Kẻ trách, ề à tiếng`hỡi ôi.
Cứ giữ như anh hùng giữ ải,
Đừng nhường như ấu chúa nhường ngôi.
Gặp thời, ta lại leo lên nữa,
Thế vững, lo gì lũ chết toi!

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

http://www.phapluatvn.vn/dataimages/201203/original/images652943_ba_gia.jpg

MUỐN MUA SẦU

Vui thừa, buồn thiếu thật cơ cầu,
Thích được nếm chơi tí đớn đau.
Sướng, khổ đều do người cảm nhận
Đệ mua, huynh bán có sao đâu?

ĐPLMÁCH

Ơi này bác nảo có nhu cầu
Muốn được hay mùi cái khổ đau
Phải dám làm người trên tử tế
Nhưng rồi muốn sướng chẳng còn đâu7.5.13 - TTT
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 25 trang (245 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] ... ›Trang sau »Trang cuối