Trang trong tổng số 1 trang (4 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Lai Ân Đại Sư

Chốn giang hồ nhiều khi lỡ bước
Chẳng lạc đường lòng có anh em'

(tặng người anh em Hoàng Kiên)


Gõ vó lạnh dồn trong tiếng gió

Cách dặm trường nhạc ngựa còn vang

Ai người hiệp khách trên đàng

Nắng mưa rong ruổi, tuyết sương dãi dầu.


Thân lữ khách đêm đông tịch mịch

Nhấp hơi dài cạn chén cô liêu

Lên yên gió cuốn trăm chiều

Chân không nhụt bước, trải nhiều xông pha


Bước tuấn mã dừng chân xứ lạ

Tửu điếm cheo leo, khói trắng phủ xa

Buông cương mượn tạm vài chung rượu

Nâng chén ba lần, ngựa với ta...


Gió lại cuốn trong chiều thúc giục

Lửa bập bùng lòng tráng sỹ ly hương

Canh khuya ngựa nhỏ đôi hàng lệ

Dạ nhớ quê xa lắm não nề….


Ngựa hí vang ba hồi im gió

Rượu mấy tuần lạnh lẽo chẳng say

Thân trai lại rạp trên yên bạc

Gió đó, mây kia, với sương này


Bóng hảo hán nhòa sau dặm tuyết

Trắng một màu nào đất nào mây?

Lương câu lưu tiếng vang vang lại

Đưa người mạnh bước, say rất say

Hahaha…


Bạn tôi nói:

"Trong thơ có Gió - người đời nói mây gió vô tình, biết đâu gió thổi qua muôn trùng, chất chứa trong mình bao nhiêu tâm sự.

Trong thơ có Rượu - thế gian bảo uống rượu cho say lòng, biết đâu uống vào càng say thì càng tỉnh.

Trong thơ có Ngựa - thiên hạ phán ngựa trâu là kiếp tủi nhục, nhưng chủ ngựa thì hiểu "khuyển mã chi tình".

Trong thơ có Người - tha nhân rằng Người sống giữa đời, biết bao mối tri âm bằng hữu, chỉ có Người trong canh vắng, tự ru lòng nỗi cô đơn mênh mang..."

Nói đúng lắm thay, lệ rơi nghẹn giọng...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trác Văn Quân

VQ thích bài thơ này của  LADS. Hảo hán ở đời đâu phải mỗi nam nhi. Phận nữ nhi tuy không thể đầu đội trời chân đạp đất, đi khắp bát hoang tứ hải. Song cũng có những lúc ước muốn ... giá đây đổi phận làm trai được.

NGẤT NGƯỞNG II

Còn chân còn bước ở trên đời
Chán thì ta ngủ thích thì chơi
Ngạo chí anh hùng du bốn bể
Dấu hài in vệt khắp muôn nơi

Ta chán trần gian, chán cõi trần
Ngưng máu anh hùng chảy trong thân
Ta mặc ngày qua đời đưa đẩy
Như thuyền không lái hướng phân vân

Ta thẹn không bằng với Khuất Nguyên
Lợi danh không buộc một con thuyền
Giữa chốn trần ai mơ cõi mộng
Theo bướm tìm hoa tới động huyền

Ta đã từng ôm mộng Kinh Kha
Chí lớn như ai rạch sơn hà
Lợi danh trói buộc đời du khách
Trọn kiếp sầu ai thấu cùng ta (*)

(*) Câu trích
VQ-HV
2004
Bất thị Tương Như năng phú khách
Tranh giao dung dị kiến Văn Quân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đông xuyên

tôi muốn gửi thơ của tôi thì viết ở đâu trên diễn đàn?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

doanhong

Anh hùng lấy bốn bể làm nhà
Lấy non cao,động đá nghĩ chân
Nghĩ đến chuyện sơn hà xã tắc
Rạch giang san hùng cứ một phương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài viết)
[1]