Với niềm đam mê và sức trẻ của tuổi 16, Lê Phạm Thế Vũ cùng những động tác hít đất nghệ thuật rất ấn tượng nhất định sẽ khiến người xem phải nể phục

http://www.youtube.com/wa...=UUViQOtE3bz1ZhjIwKf8lh_w

[Media player]