Trang trong tổng số 56 trang (552 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [53] [54] [55] [56]

Ảnh đại diện

Tử Kiệt

THIỀN TRANG PHỐ NÚI

Dốc nhỏ ngoằn ngoèo đủ ngái xa
Thiền trang kỷ niệm mái hiên nhà
Mâm bàn dọn cả thêm tình nghĩa
Chủ khách vui cùng luận tích hoa
Dạo ấy hành trình hay sắp đặt
Bây giờ kỷ niệm khẽ tràn qua
Ngồi đây lại nhớ rừng thông lạnh
Dạ ngẩn mong gì bức rức ta

            Kim Trần

          TRÍCH BÓNG

Phố núi đồng bằng đâu mấy xa
Đi đâu cũng nghĩ nhớ về nhà
Sầu riêng trái ngọt cho nhiều quả
Trước ngỏ bơ vàng đã trổ hoa
Bóng lẻ chơi vơi ngày tháng lụn
Thân già hiu quạnh những mùa qua
Vầng trăng đối ẩm bao tâm sự
Một gánh thuyền thơ vui với ta

          NHỚ MẸ
Nhớ mẹ lưng còng phố núi xa
Hẳn là quạnh quẻ chốn quê nhà
Bao năm lận đận da hằn nếp
Mấy bận lênh đênh tóc nhuốm hoa
Nuốt lệ khóc chồng năm tháng hết
Nén đau chăm cháu khắc giờ qua
Yêu thương không biết còn lâu nữa?
Vắng mẹ mai này chắc mỗi ta


Xin tham gia cùng 2 tiền bối.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

lĩnh sơn

THIỀN TRANG PHỐ NÚI

Dốc nhỏ ngoằn ngoèo đủ ngái xa
Thiền trang kỷ niệm mái hiên nhà
Mâm bàn dọn cả thêm tình nghĩa
Chủ khách vui cùng luận tích hoa
Dạo ấy hành trình hay sắp đặt
Bây giờ kỷ niệm khẽ tràn qua
Ngồi đây lại nhớ rừng thông lạnh
Dạ ngẩn mong gì bức rức ta

           Kim Trần

         TRÍCH BÓNG

Phố núi đồng bằng đâu mấy xa
Đi đâu cũng nghĩ nhớ về nhà
Sầu riêng trái ngọt cho nhiều quả
Trước ngỏ bơ vàng đã trổ hoa
Bóng lẻ chơi vơi ngày tháng lụn
Thân già hiu quạnh những mùa qua
Vầng trăng đối ẩm bao tâm sự
Một gánh thuyền thơ vui với ta

         NHỚ MẸ
Nhớ mẹ lưng còng phố núi xa
Hẳn là quạnh quẻ chốn quê nhà
Bao năm lận đận da hằn nếp
Mấy bận lênh đênh tóc nhuốm hoa
Nuốt lệ khóc chồng năm tháng hết
Nén đau chăm cháu khắc giờ qua
Yêu thương không biết còn lâu nữa?
Vắng mẹ mai này chắc mỗi ta


LS xin được góp vui

NHỚ BẠN THƠ

Từng trang lưu luyến kết gần xa
Dưới mái đường thi tợ một nhà
Mấy khúc tâm giao nồng chén rượu
Đôi lời tri ngộ thắm đời hoa
Vui buồn chẳng ngại vần chia sẻ
Gian khó nào lo phút lại qua
Dâu bể cuộc đời không biến đổi
Nghĩa tình đọng lại đẹp lòng ta


LS
19/6/14
Hoà hợp muôn nơi lời đạo nghĩa
Giao duyên khắp chốn tấm chơn tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 56 trang (552 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [53] [54] [55] [56]