Trang trong tổng số 56 trang (552 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Ba Toác

MONG

Huyền không lặng lẽ giọt tơ loang
Thiện ác hai bên rõ rệt hàng
Hỉ xả tiêu trừ niềm khiếp nhược
Từ bi giải phóng nỗi hoang mang
Bàng môn tích luỹ mây u ám
Chánh đạo phô bày nắng chói chang
Biết thế nhưng lưu tâm há dễ?
Xin trên phát chút lực kim cang

Sherk

ĐÂU CẦN
Cõi huyền vắng lặng bóng mây loang
Thiện ác nào phân chẳng lối hàng
Muôn đạo tu về do một gốc
Luân hồi vấp phải bởi đa mang
Chánh tà hai nẻo ai hơn kém
Phải trái đôi đường há chỉnh chang
Cứ mặc vô vi mà tấn tới
Đâu cần xin xỏ đấng Kim Cang!

BA TOÁC
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phố núi cao(MT)

Chằntinh Sherk đã viết :

MONG

Huyền không lặng lẽ giọt tơ loang
Thiện ác hai bên rõ rệt hàng
Hỉ xả tiêu trừ niềm khiếp nhược
Từ bi giải phóng nỗi hoang mang
Bàng môn tích luỹ mây u ám
Chánh đạo phô bày nắng chói chang
Biết thế nhưng lưu tâm há dễ?
Xin trên phát chút lực kim cang
CHÂN ĐẠO

Nghiệp chướng trần ai mãi ố loang
Ngôn từ diễn đạt chỉ đôi hàng
Ác tâm trọn kiếp oan uơng báo
Hậu quả một đời khổ hoạn mang
Học hỷ xả  lòng không vướng mắc
Gieo từ bi dạ chẳng sầu chan
Kim cang một khối an chân đạo
lai đáo  Tây Phuơng khó thể can

              PNC   
Soi gương thấy bóng hình xa lạ
Giựt mình chợt hỏi: Ai vậy ta ?
Hoá ra người quen trong hiện tại
Còn mình thuở xưa đâu mất xa
        
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phố núi cao(MT)

xoá vì post dư
Soi gương thấy bóng hình xa lạ
Giựt mình chợt hỏi: Ai vậy ta ?
Hoá ra người quen trong hiện tại
Còn mình thuở xưa đâu mất xa
        
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phố núi cao(MT)

Ba toát đã viết :

ĐÂU CẦN

Cõi huyền vắng lặng bóng mây loang
Thiện ác nào phân chẳng lối hàng
Muôn đạo tu về do một gốc
Luân hồi vấp phải bởi đa mang
Chánh tà hai nẻo ai hơn kém
Phải trái đôi đường há chỉnh chang
Cứ mặc vô vi mà tấn tới
Đâu cần xin xỏ đấng Kim Cang!

BA TOÁC
 RẤT CẦN..

Bể dâu chìm ngập mảnh đời loang
Mấy chốc ngày vui lệ nhỏ hàng
Ràng rịt chấp tham tâm chuôc oán
Rối ren tranh lợi dạ thù mang
Đạo mầu muôn pháp không hơn thiệt
Khế lý tuỳ cơ nét chỉnh chang
Nghiệp lực đã vuơng ai thấy Phật
Nên cần tinh tấn lực Kim Cang

             PNC
Soi gương thấy bóng hình xa lạ
Giựt mình chợt hỏi: Ai vậy ta ?
Hoá ra người quen trong hiện tại
Còn mình thuở xưa đâu mất xa
        
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

CẦN VÀ CHUYÊN
Bày tỏ đôi lời Pháp Phật loang,
Kệ kinh vỏ vẽ cũng dăm hàng,
Tâm còn vướng luỵ nên thêm nợ,
Trí mãi trầm tư phải nặng mang.
Đường đạo cần chuyên lòng chính trực,
Pháp môn tinh tấn học y chang,
Lòng không tơ tưởng không ham vọng.
Sẽ đạt chân thân tợ kim cang.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phố núi cao(MT)

Quang Tri đã viết:

CẦN VÀ CHUYÊN
Bày tỏ đôi lời Pháp Phật loang,
Kệ kinh vỏ vẽ cũng dăm hàng,
Tâm còn vướng luỵ nên thêm nợ,
Trí mãi trầm tư phải nặng mang.
Đường đạo cần chuyên lòng chính trực,
Pháp môn tinh tấn học y chang,
Lòng không tơ tưởng không ham vọng.
Sẽ đạt chân thân tợ kim cang.
Út xe ôm
      TRI TÚC(Biết Đủ)
Ta Bà ánh đạo mãi truyền loang
Tạng pháp còn ghi với những hàng
Ngũ dục say tâm tâm huyễn hoặc
Ngũ căn chấp cảnh cảnh mê man
Công danh hơn thiệt chiêu gian dối
Tình ái yêu thuơng đắm chứa chan
Thanh tịnh cõi lòng khi biết đủ
Rạng ngời trí sáng  vững kim cang
                        
                                PNC
Soi gương thấy bóng hình xa lạ
Giựt mình chợt hỏi: Ai vậy ta ?
Hoá ra người quen trong hiện tại
Còn mình thuở xưa đâu mất xa
        
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anh Hùng

phố núi cao(MT) đã viết:

Bão lụt !

Lũ lụt thiên tai luống ngậm ngùi
Người thời vô sự bảo rằng xui
Mây đen vần vũ cơn cuồng nộ
Sấm chớp ì ầm khóc sụt sùi
Của nả bao năm đành mất trắng
Ruộng vườn thoáng chốc phải buông xuôi
Bi thương tan hợp khô dòng lệ
Khốn khổ dân đen , kiếp sông vùi ! 
THIÊN TAI

Thấy cảnh thiên tai thật ngậm ngùi
Cũng vì lâm tặc phá rừng thôi.
Nước đổ, nhà trôi không cây chắn
Sấm chớp cuồng phong thổi liên hồi
Trách ai tàn phá môi trường đó
Của cái bao người bị cuốn trôi
Cảm cảnh tan thương dòng lệ nhỏ
Hận bọn gian tham phá núi đồi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anh Hùng

 Quang Tri đã viết:

MỘT THOÁNG ĐÔNG 
 
Có phải thu tàn hay chớm đông?
Gió se lành lạnh thấm tơ lòng
Duyên thề kìa đó bao xa cách
Ước hẹn là đây những nhớ mong
Mỏi bước đường đời vai nặng gánh
Chồn chân lối mộng mắt mòn trông
Tương tư cạn chén đời dâu bể
Một nỗi thương đau lệ mấy dòng.

  Tinh Khôi

ĐÔNG VỀ  

Mỗi khi trời trở gió sang đông,
Tôi nhớ quê hương đến chạnh lòng.
Bếp lửa vùi khoai vương sợi nhớ,
Nồi chè sót đậu đọng niềm mong,
Đời qua bao nẻo thân còn tiếc,
Tình chỉ riêng nhà dạ mãi trông.
Nghe giọt mưa vang  sầu giá buốt.
Không dưng mắt bỗng  nhỏ đôi dòng.
  
Út xe ôm
THOÁT LY.
 
Cất bước ra đi giữa chiều đông

Ngoái lại nhìn quê chút chạnh lòng
Biết đến bao giờ ta về lại
Ấm áp vây quanh bếp lửa hồng?
Đời qua bao nẻo đường chinh chiến
Lửa đạn xông pha biết còn không.
Tuổi xuân vì nước ta dâng hiến
Gìn giữ quê nhà, giữ núi sông.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

phố núi cao(MT) đã viết:
Quang Tri đã viết:

CẦN VÀ CHUYÊN
Bày tỏ đôi lời Pháp Phật loang,
Kệ kinh vỏ vẽ cũng dăm hàng,
Tâm còn vướng luỵ nên thêm nợ,
Trí mãi trầm tư phải nặng mang.
Đường đạo cần chuyên lòng chính trực,
Pháp môn tinh tấn học y chang,
Lòng không tơ tưởng không ham vọng.
Sẽ đạt chân thân tợ kim cang.
Út xe ôm
      TRI TÚC(Biết Đủ)
Ta Bà ánh đạo mãi truyền loang
Tạng pháp còn ghi với những hàng
Ngũ dục say tâm tâm huyễn hoặc
Ngũ căn chấp cảnh cảnh mê man
Công danh hơn thiệt chiêu gian dối
Tình ái yêu thuơng đắm chứa chan
Thanh tịnh cõi lòng khi biết đủ
Rạng ngời trí sáng  vững kim cang
                        
                                PNC
Mont-Blant9-ak

Diệu pháp

như đêm vắng lặng diệu huyền loang
nguyện bước vào trong ánh đạo vàng
huyễn hoặc xa thân thân tĩnh tại
huyễn minh lìa trí trí  mê man
nhân gian hư vọng thêm vương vấn
trời đất khoan dung thấu chứa chan
tâm định chữ tình luôn sáng tỏ
vững bền ý chí mãi kim cang...

bachvan
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phanhuy7798

Kỷ niệm ban sơ có lạt phai ?
Để ai mong nhớ những canh dài
Người đi dạo trước chưa ngoái lại
Mà để tương tư vẫn thở dài!

Người đi kẻ ở đâu hẹn trước.
Chỉ biết chôn lòng nỗi nhớ ai!
Bao giờ trăng hạc cùng vui nhỉ
Hiện lại mộng vàng trong mắt nai!
--------------------------------------------------------------------------------
Nguyễn Văn Tuyên @ 17:50 09/11/2011
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 56 trang (552 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] ... ›Trang sau »Trang cuối