Trang trong tổng số 56 trang (552 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tinh Khôi

Phố núi cao đã viết

THOÁT TỤC

Ta đi về ở cõi vô thuờng
Sợ bụi trần ai sẻ lấm vuơng
Tìm ánh đạo vàng lìa ngũ dục
Noi guơng hạnh Bụt trải tình thuơng
Một thiên tạng luật cùng năm tháng
Ba mảnh huỳnh y khắp bốn phương
Đạm bạc cháo rau tâm tĩnh  lặng
Dẫu cho thân xác nhuốm màu suơng

               PNC

ĐIỀU KHÔNG DỄ

Nhân thế bi ai vốn lẽ thường
Bụi trần sao tránh được sầu vương
Trầm luân bể khổ vì câu dục
Cay đắng tâm hồn bởi chữ thương
Sân hận ngập tràn gieo bốn hướng
Tham si lấp lối cả mười phương
Giữ lòng yên tĩnh nào đâu dễ
Giữa cõi ta bà lấp khói sương…
Ai kia!...ngõ vắng đang hò hẹn
Mở lối cùng thơ bước nhẹ nhàng....
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

Thật tuyệt vời,hai bài xướng hoạ của anh chị,lâu lâu mới gặp một cặp bài thơ hay như vầy!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phố núi cao(MT)

LƯU LẠC !

Ngô Thái - Phú Thọ

Lang thang đường phố bóng đơn côi
Cám cảnh ly hương sống bụi đời!
Gió táp tê lòng tâm tủi nhục
Mưa sa buốt dạ lệ sầu rơi
Dòng đời phiêu dạt… đeo dai dẳng
Bể khổ trầm luân …bám chẳng rời
Số phận mong chờ lòng bác ái
Cuộc đời bớt cảnh trẻ đơn côi

TRẺ MỒ CÔI !(hoạ)

Là ngôi sao xấu phận mồ côi
Bất hạnh từ đây một mảnh đời
Áo chẳng lành thân phơi nắng đổ
Cơm không no dạ rót mưa rơi
Tuổi thơ cùng cực phai mơ uớc
Cuộc sống gian nan đến rả rời
Mái ấm tình nguời nuôi khát vọng
Tuơng lai tuơi sáng trẻ mồ côi

                 PNC
Soi gương thấy bóng hình xa lạ
Giựt mình chợt hỏi: Ai vậy ta ?
Hoá ra người quen trong hiện tại
Còn mình thuở xưa đâu mất xa
        
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

the minh

LƯU LẠC !

Ngô Thái - Phú Thọ

Lang thang đường phố bóng đơn côi
Cám cảnh ly hương sống bụi đời!
Gió táp tê lòng tâm tủi nhục
Mưa sa buốt dạ lệ sầu rơi
Dòng đời phiêu dạt… đeo dai dẳng
Bể khổ trầm luân …bám chẳng rời
Số phận mong chờ lòng bác ái
Cuộc đời bớt cảnh trẻ đơn côi

TRẺ MỒ CÔI !(hoạ)

Là ngôi sao xấu phận mồ côi
Bất hạnh từ đây một mảnh đời
Áo chẳng lành thân phơi nắng đổ
Cơm không no dạ rót mưa rơi
Tuổi thơ cùng cực phai mơ uớc
Cuộc sống gian nan đến rả rời
Mái ấm tình nguời nuôi khát vọng
Tuơng lai tuơi sáng trẻ mồ côi

                PNC
Soi gương thấy bóng hình xa lạ
Giựt mình chợt hỏi: Ai vậy ta ?
Hoá ra người quen trong hiện tại
Còn mình thuở xưa đâu mất xa
       

Chăng Thấu ?...

Sương gió giăng đầy trẻ cút côi
Bơ vơ lạc lỏng nẻo phương trời
Xa cha vắng mẹ lòng đau xót
Cách xóm lìa quê lệ đổ rơi
Đã ước đã mơ -vui chẳng thấy
Từng than từng trách -khổ không rời
Hỡi ai chăng thấu...xin thương giúp
Cứu kẻ đói nghèo lẫn cút côi.

TM   30/9/11
Ghé thăm Phố núi cao,thấy bài xướng và hoạ rất hay, TM xin có đôi lời đồng cảm . Thân ái
Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt
Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

xuan dan

LƯU LẠC !

Ngô Thái - Phú Thọ

Lang thang đường phố bóng đơn côi
Cám cảnh ly hương sống bụi đời!
Gió táp tê lòng tâm tủi nhục
Mưa sa buốt dạ lệ sầu rơi
Dòng đời phiêu dạt… đeo dai dẳng
Bể khổ trầm luân …bám chẳng rời
Số phận mong chờ lòng bác ái
Cuộc đời bớt cảnh trẻ đơn côi

TRẺ MỒ CÔI !(hoạ)

Là ngôi sao xấu phận mồ côi
Bất hạnh từ đây một mảnh đời
Áo chẳng lành thân phơi nắng đổ
Cơm không no dạ rót mưa rơi
Tuổi thơ cùng cực phai mơ uớc
Cuộc sống gian nan đến rả rời
Mái ấm tình nguời nuôi khát vọng
Tuơng lai tuơi sáng trẻ mồ côi

               PNC
Soi gương thấy bóng hình xa lạ
Giựt mình chợt hỏi: Ai vậy ta ?
Hoá ra người quen trong hiện tại
Còn mình thuở xưa đâu mất xa
      

Chăng Thấu ?...

Sương gió giăng đầy trẻ cút côi
Bơ vơ lạc lỏng nẻo phương trời
Xa cha vắng mẹ lòng đau xót
Cách xóm lìa quê lệ đổ rơi
Đã ước đã mơ -vui chẳng thấy
Từng than từng trách -khổ không rời
Hỡi ai chăng thấu...xin thương giúp
Cứu kẻ đói nghèo lẫn cút côi.
TM   30/9/11 LƯU LẠC !

Ngô Thái - Phú Thọ

Lang thang đường phố bóng đơn côi
Cám cảnh ly hương sống bụi đời!
Gió táp tê lòng tâm tủi nhục
Mưa sa buốt dạ lệ sầu rơi
Dòng đời phiêu dạt… đeo dai dẳng
Bể khổ trầm luân …bám chẳng rời
Số phận mong chờ lòng bác ái
Cuộc đời bớt cảnh trẻ đơn côi

TRẺ MỒ CÔI !(hoạ)

Là ngôi sao xấu phận mồ côi
Bất hạnh từ đây một mảnh đời
Áo chẳng lành thân phơi nắng đổ
Cơm không no dạ rót mưa rơi
Tuổi thơ cùng cực phai mơ uớc
Cuộc sống gian nan đến rả rời
Mái ấm tình nguời nuôi khát vọng
Tuơng lai tuơi sáng trẻ mồ côi

               PNC
Soi gương thấy bóng hình xa lạ
Giựt mình chợt hỏi: Ai vậy ta ?
Hoá ra người quen trong hiện tại
Còn mình thuở xưa đâu mất xa
      

Chăng Thấu ?...

Sương gió giăng đầy trẻ cút côi
Bơ vơ lạc lỏng nẻo phương trời
Xa cha vắng mẹ lòng đau xót
Cách xóm lìa quê lệ đổ rơi
Đã ước đã mơ -vui chẳng thấy
Từng than từng trách -khổ không rời
Hỡi ai chăng thấu...xin thương giúp
Cứu kẻ đói nghèo lẫn cút côi.
TM   30/9/11 LƯU LẠC !

Ngô Thái - Phú Thọ

Lang thang đường phố bóng đơn côi
Cám cảnh ly hương sống bụi đời!
Gió táp tê lòng tâm tủi nhục
Mưa sa buốt dạ lệ sầu rơi
Dòng đời phiêu dạt… đeo dai dẳng
Bể khổ trầm luân …bám chẳng rời
Số phận mong chờ lòng bác ái
Cuộc đời bớt cảnh trẻ đơn côi

TRẺ MỒ CÔI !(hoạ)

Là ngôi sao xấu phận mồ côi
Bất hạnh từ đây một mảnh đời
Áo chẳng lành thân phơi nắng đổ
Cơm không no dạ rót mưa rơi
Tuổi thơ cùng cực phai mơ uớc
Cuộc sống gian nan đến rả rời
Mái ấm tình nguời nuôi khát vọng
Tuơng lai tuơi sáng trẻ mồ côi

               PNC
Soi gương thấy bóng hình xa lạ
Giựt mình chợt hỏi: Ai vậy ta ?
Hoá ra người quen trong hiện tại
Còn mình thuở xưa đâu mất xa
      

Chăng Thấu ?...

Sương gió giăng đầy trẻ cút côi
Bơ vơ lạc lỏng nẻo phương trời
Xa cha vắng mẹ lòng đau xót
Cách xóm lìa quê lệ đổ rơi
Đã ước đã mơ -vui chẳng thấy
Từng than từng trách -khổ không rời
Hỡi ai chăng thấu...xin thương giúp
Cứu kẻ đói nghèo lẫn cút côi.
TM   30/9/11 LƯU LẠC !

Ngô Thái - Phú Thọ

Lang thang đường phố bóng đơn côi
Cám cảnh ly hương sống bụi đời!
Gió táp tê lòng tâm tủi nhục
Mưa sa buốt dạ lệ sầu rơi
Dòng đời phiêu dạt… đeo dai dẳng
Bể khổ trầm luân …bám chẳng rời
Số phận mong chờ lòng bác ái
Cuộc đời bớt cảnh trẻ đơn côi

TRẺ MỒ CÔI !(hoạ)

Là ngôi sao xấu phận mồ côi
Bất hạnh từ đây một mảnh đời
Áo chẳng lành thân phơi nắng đổ
Cơm không no dạ rót mưa rơi
Tuổi thơ cùng cực phai mơ uớc
Cuộc sống gian nan đến rả rời
Mái ấm tình nguời nuôi khát vọng
Tuơng lai tuơi sáng trẻ mồ côi

               PNC
Soi gương thấy bóng hình xa lạ
Giựt mình chợt hỏi: Ai vậy ta ?
Hoá ra người quen trong hiện tại
Còn mình thuở xưa đâu mất xa
      

Chăng Thấu ?...

Sương gió giăng đầy trẻ cút côi
Bơ vơ lạc lỏng nẻo phương trời
Xa cha vắng mẹ lòng đau xót
Cách xóm lìa quê lệ đổ rơi
Đã ước đã mơ -vui chẳng thấy
Từng than từng trách -khổ không rời
Hỡi ai chăng thấu...xin thương giúp
Cứu kẻ đói nghèo lẫn cút côi.
TM   30/9/11


     XD  hoạ:  Y ĐỀ
Cảm thương các cháu phận mồ côi
Trôi dạt lang thang giữa cuộc đời
Rết cắt thịt: mặc manh áo rách
Đói bào lòng: ăn miếng cơm rơi
Góp công góp của ta đùm bọc
Vì nghĩa vì tình nỡ bỏ rơi
Giúp đỡ cô nhi vơi nỗi khổ
Gầm cầu quán chợ sống đơn côi.

      XUÂN ĐAN
Xuân Đan
(Kiến Xương - Thái Bình)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phố núi cao(MT)

Phố Núi Cao(MT) đã viết:
LƯU LẠC !

Ngô Thái - Phú Thọ

Lang thang đường phố bóng đơn côi
Cám cảnh ly hương sống bụi đời!
Gió táp tê lòng tâm tủi nhục
Mưa sa buốt dạ lệ sầu rơi
Dòng đời phiêu dạt… đeo dai dẳng
Bể khổ trầm luân …bám chẳng rời
Số phận mong chờ lòng bác ái
Cuộc đời bớt cảnh trẻ đơn côi

TRẺ MỒ CÔI !(hoạ)

Là ngôi sao xấu phận mồ côi
Bất hạnh từ đây một mảnh đời
Áo chẳng lành thân phơi nắng đổ
Cơm không no dạ rót mưa rơi
Tuổi thơ cùng cực phai mơ uớc
Cuộc sống gian nan đến rả rời
Mái ấm tình nguời nuôi khát vọng
Tuơng lai tuơi sáng trẻ mồ côi

                PNC
the minh đã viết:
      

Chăng Thấu ?...

Sương gió giăng đầy trẻ cút côi
Bơ vơ lạc lỏng nẻo phương trời
Xa cha vắng mẹ lòng đau xót
Cách xóm lìa quê lệ đổ rơi
Đã ước đã mơ -vui chẳng thấy
Từng than từng trách -khổ không rời
Hỡi ai chăng thấu...xin thương giúp
Cứu kẻ đói nghèo lẫn cút côi.

TM   30/9/11
Ghé thăm Phố núi cao,thấy bài xướng và hoạ rất hay, TM xin có đôi lời đồng cảm . Thân ái
Xuân Đan đã viết:

    XD  hoạ: Y ĐỀ
Cảm thương các cháu phận mồ côi
Trôi dạt lang thang giữa cuộc đời
Rết cắt thịt: mặc manh áo rách
Đói bào lòng: ăn miếng cơm rơi
Góp công góp của ta đùm bọc
Vì nghĩa vì tình nỡ bỏ rơi
Giúp đỡ cô nhi vơi nỗi khổ
Gầm cầu quán chợ sống đơn côi.

     XUÂN ĐAN
MT cám ơn nhị vị thi hữu TM & XĐ hoạ với MT về mảnh đời bất hạnh của trẻ mồ côi ,  dù biết rằng sức mọn ta ko thể dang rộng vòng tay nhưng với lời thơ rất thắm ý đựom  tình người rất là hay , nay  nuơng vận nầy MT hoạ tiếp với nhị vị 1  bài nữa nhé , chúc mọi người vui và nhiều cảm hứng  nhé .Thân ái

 KHỔ VÌ LŨ

Cao xanh ông hỡi xuống mà coi
Nỗi khổ dân đen thấu ngút trời
Cái lạnh cắt da khi bão tới
Lũ cuồng ngập nước lệ đời rơi
Quê cha đất mẹ đâu lìa bỏ
Nghĩa xóm tình làng chẳng nỡ rời
Nạn bám cùng nhau thân khốn khó
Cao xanh ông hỡi xuống mà coi
                MT
Soi gương thấy bóng hình xa lạ
Giựt mình chợt hỏi: Ai vậy ta ?
Hoá ra người quen trong hiện tại
Còn mình thuở xưa đâu mất xa
        
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phố núi cao(MT)

http://i261.photobucket.com/albums/ii58/nguyenbuuhoang58/Edit-Type-LayergifMT.gif

TÂM THIỀN

Trang nghiêm Tam Bảo một bình sen
Rực cánh  hoa tuơi duới  ánh đèn
Hương toả nhẹ nhàng  rơi  tạp niệm
Lòng nghe thanh thản  lắng bon chen
Tay lần chuổi hột kinh cầu nguyện
Ý xả bao điều những ghét ghen
Thiền định tâm như mong giải thoát
Niết bàn cõi thế  giữa đời  xen
                  
                  PNC
Soi gương thấy bóng hình xa lạ
Giựt mình chợt hỏi: Ai vậy ta ?
Hoá ra người quen trong hiện tại
Còn mình thuở xưa đâu mất xa
        
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

phố núi cao(MT) đã viết:
TÂM THIỀN

Trang nghiêm Tam Bảo một bình sen
Rực cánh  hoa tuơi duới ánh đèn
Hương toả nhẹ nhàng rơi tạp niệm
Lòng nghe thanh thản lắng bon chen
Tay lần chuổi hột kinh cầu nguyện
Ý xả bao điều những ghét ghen
Thiền định tâm như mong giải thoát
Niết bàn cõi thế giữa đời xen
                  
                  PNC
https://lh6.googleusercontent.com/-djvrxemOStA/ToyVoF3xJ3I/AAAAAAAAIIk/8x-8f_s-ZPM/s800/DSC_0020.jpg

Tĩnh Tâm

Bên chùa bát ngát một vùng sen
Búp đỏ, đài xanh vạn nến đèn.
Tiếng mõ êm ru thanh tịnh niệm,
Con thuyền nhẹ lướt khẽ khàng chen.
Binh boong mặt sóng hồi chuông nguyện,
Sột soạt lòng hồ đám lá ghen.
Chẳng tụng, chưa tu mà đã thoát,
Hương ngào ngạt hết mọi đan xen.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

phố núi cao(MT) đã viết:
LƯU LẠC !

Ngô Thái - Phú Thọ

Lang thang đường phố bóng đơn côi
Cám cảnh ly hương sống bụi đời!
Gió táp tê lòng tâm tủi nhục
Mưa sa buốt dạ lệ sầu rơi
Dòng đời phiêu dạt… đeo dai dẳng
Bể khổ trầm luân …bám chẳng rời
Số phận mong chờ lòng bác ái
Cuộc đời bớt cảnh trẻ đơn côi

TRẺ MỒ CÔI !(hoạ)

Là ngôi sao xấu phận mồ côi
Bất hạnh từ đây một mảnh đời
Áo chẳng lành thân phơi nắng đổ
Cơm không no dạ rót mưa rơi
Tuổi thơ cùng cực phai mơ uớc
Cuộc sống gian nan đến rả rời
Mái ấm tình nguời nuôi khát vọng
Tuơng lai tuơi sáng trẻ mồ côi

                 PNC
the minh đã viết:
Chăng Thấu ?...

Sương gió giăng đầy trẻ cút côi
Bơ vơ lạc lỏng nẻo phương trời
Xa cha vắng mẹ lòng đau xót
Cách xóm lìa quê lệ đổ rơi
Đã ước đã mơ -vui chẳng thấy
Từng than từng trách -khổ không rời
Hỡi ai chăng thấu...xin thương giúp
Cứu kẻ đói nghèo lẫn cút côi.

TM   30/9/11
Hãy Giúp!

Thương thay những đứa trẻ con côi
Cũng một nhân sinh, cũng một đời.
Mấy thủa lang thang đều thủa nhục,
Bao nhiêu nhặt nhạnh bấy nhiêu rơi.
Không còn kẻ dắt khi buông bỏ,
Chẳng có ai chăm lúc rã rời.
Thiếu thốn lời khen, dư tiếng chửi
Mong ai hãy giúp trẻ con côi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

http://i25.photobucket.com/albums/c73/nguyensa/KC-2.jpg
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 56 trang (552 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] ... ›Trang sau »Trang cuối