Trang trong tổng số 56 trang (552 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

phố núi cao(MT)

hoasimtim đã viết:

Tìm


Niền tin đánh mất tự trong tôi
Cuộc sống đau thưong khổ quá rồi
Gói trọn đời mình trong lặng lẻ
Chới vơi suốt kiếp muốn buông trôi
Vô minh sân hận đời dâu bể
Tâm thức miên man sầu lệ rơi
Bến giác lòng trần chưa tỉnh thức
Có hay già chết nẻo luân hồi
the minh đã viết:
Chào Hoa Sim Tím
Cho phép TM thử hoạ

GẶP...

Xin gửi thơ hoà tự ý tôi
Vào đây gặp bạn thấy vui rồi
Niềm tin thắp sáng luôn gìn vững
Ước vọng tươi đời chớ bỏ trôi
Cõi thế tham sân...dòng lệ đổ
Sự đời vay trả ...giọt châu rơi
Sao bằng tĩnh thức quay về đạo
Một giấc Nam Kha có mấy hồi.../.

Thệ Minh(18/8/09)
Cbào bạn , rất vui khi bạn ghé thăm , HST gặp cao nhân xướng hoạ tài tình thế ,tài mọn cũng xin hoạ lại với bạn 1 bài nhé !

Tri kỷ tri âm bạn với tôi
Cùng nhau xướng hoạ thế vui rồi
Non xanh nứoc biếc như yên lặng
Thơ phú văn chương mặc sức trôi
Bát cú gieo vần không kém sức
Thất ngôn niêm luật chẳng sai rơi
Tạ tình thi hửu xin mời cạn
Chén rượu tâm giao chớ có hồi UU:d
Soi gương thấy bóng hình xa lạ
Giựt mình chợt hỏi: Ai vậy ta ?
Hoá ra người quen trong hiện tại
Còn mình thuở xưa đâu mất xa
        
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phố núi cao(MT)

hoasimtim đã viết:

TÌM


Niềm tin đánh mất tự trong tôi
Cuộc sống đau thưong khổ quá rồi
Gói trọn đời mình trong lặng lẻ
Chơi vơi suốt kiếp muốn buông trôi
Vô minh sân hận đời dâu bể
Tâm thức miên man sầu lệ rơi
Bến giác lòng trần chưa tỉnh thức
Có hay già chết nẻo luân hồi
Chằn tinh Shrek đã viết:
ĐƯỢC
(@Shrek hoạ)
Nhận thấy bao điều cũng chính tôi
Ấy là chiêm nghiệm sự qua rồi
Suy dần chân lý kềm không thả
Luận kỹ ánh dương níu chẳng trôi
Tự tại tinh thần dầu bão rớt
An nhiên thể chất dẫu mưa rơi
Bồng lai tiên cảnh do nhân quả
Nhập định tu thân. ĐƯỢC mấy hồi
Vài lời cho em !(HST hoạ )

Ai hiểu người hơn em của tôi
Động viên an ủi chị vui rồi
Chân tình không dễ mà tìm kiếm
Giả dối thì đây sẻ mãi trôi
Dẫu kém văn chương nhưng trao đổi
Tài hèn thơ phú tất không rơi
Cao nhân phóng bút thi tài hoạ
Vạn dặm hữu duyên chẳng mấy hồi
Soi gương thấy bóng hình xa lạ
Giựt mình chợt hỏi: Ai vậy ta ?
Hoá ra người quen trong hiện tại
Còn mình thuở xưa đâu mất xa
        
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phố núi cao(MT)

Giác ngộ !

Vưong mang u uất mãi bên lòng
Có lợi gì đâu khi mãi trông
Chư pháp trần gian không thật có
Hữu thửờng cõi thế có như không
Bon chen tranh chấp thêm mờ tối
Tự tại thong dong nhận sáng trong
Ánh đạo nhiệm mầu nay  giác ngộ
Mai vàng hé nhụy  giửa trời đông
           PNC
Soi gương thấy bóng hình xa lạ
Giựt mình chợt hỏi: Ai vậy ta ?
Hoá ra người quen trong hiện tại
Còn mình thuở xưa đâu mất xa
        
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

the minh

Tìm

Niền tin đánh mất tự trong tôi
Cuộc sống đau thưong khổ quá rồi
Gói trọn đời mình trong lặng lẻ
Chới vơi suốt kiếp muốn buông trôi
Vô minh sân hận đời dâu bể
Tâm thức miên man sầu lệ rơi
Bến giác lòng trần chưa tỉnh thức
Có hay già chết nẻo luân hồi
HST

Chào Hoa Sim Tím
Cho phép TM thử hoạ

GẶP...

Xin gửi thơ hoà tự ý tôi
Vào đây gặp bạn thấy vui rồi
Niềm tin thắp sáng luôn gìn vững
Ước vọng tươi đời chớ bỏ trôi
Cõi thế tham sân...dòng lệ đổ
Sự đời vay trả ...giọt châu rơi
Sao bằng tĩnh thức quay về đạo
Một giấc Nam Kha có mấy hồi.../.

Thệ Minh(18/8/09)


:D

ĐƯỢC
(@Shrek hoạ)
Nhận thấy bao điều cũng chính tôi
Ấy là chiêm nghiệm sự qua rồi
Suy dần chân lý kềm không thả
Luận kỹ ánh dương níu chẳng trôi
Tự tại tinh thần dầu bão rớt
An nhiên thể chất dẫu mưa rơi
Bồng lai tiên cảnh do nhân quả
Nhập định tu thân. ĐƯỢC mấy hồi
Chằn Shrek

Cám ơn HST đã tiếp đãi nồng nhiệt, chén rượu tâm giao TM xin uống cạn UU...
Như thế bài "TÌM" của HST đã có "GẶP", "ĐƯỢC" , TM xin thêm "NGƯỜI" cho có hậu

NGƯỜI
(bút rè wa' chỉ có 4 câu tứ tuyệ thôi !)

Ngỡ gặp NGƯỜI quen bạn với tôi
Câu thơ xướng hoạ đã lâu rồi
Duyên lành gặp gở nơi thi viện
Kết bút đồng tâm chớ để trôi./.

THỆ MINH(21/8/09)
_____
Lúc rãnh chuốc vần say mặc khách
Khi buồn nhấp chén đợi tri âm
Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt
Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

phố núi cao đã viết:
Giác ngộ !

Vưong mang u uất mãi bên lòng
Có lợi gì đâu khi mãi trông
Chư pháp trần gian không thật có
Hữu thửờng cõi thế có như không
Bon chen tranh chấp thêm mờ tối
Tự tại thong dong nhận sáng trong
Ánh đạo nhiệm mầu nay  giác ngộ
Mai vàng hé nhụy  giửa trời đông
NIỀM TIN

Giải phóng ưu tư tận đáy lòng
Niềm tin khẽ đến mỏi mòn trông
Quẳng ngay phiền não vào miền lặng
Vứt sạch ám thân giữa cõi không
Niệm với Phật kinh chương xám hối
Vui cùng chân lý đạo xanh trong
Thong dong tánh ý vô cùng phước
Mống tỏa  lưng trời rực biển Đông
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

the minh

Giác ngộ !
Vưong mang u uất mãi bên lòng
Có lợi gì đâu khi mãi trông
Chư pháp trần gian không thật có
Hữu thửờng cõi thế có như không
Bon chen tranh chấp thêm mờ tối
Tự tại thong dong nhận sáng trong
Ánh đạo nhiệm mầu nay  giác ngộ
Mai vàng hé nhụy  giửa trời đông
Phố núi cao

NIỀM TIN

Giải phóng ưu tư tận đáy lòng
Niềm tin khẽ đến mỏi mòn trông
Quẳng ngay phiền não vào miền lặng
Vứt sạch ám thân giữa cõi không
Niệm với chân kinh chương xám hối
Vui cùng chân lý đạo xanh trong
Thong dong tánh ý vô cùng phước
Mống tỏa  lưng trời rực biển Đông
Chằn Shrek

HOA THIỀN

Vô minh mờ mịt... thắp đèn lòng
Để biết soi về bến đợi trông
Cõi tạm ta bàn câu sắc sắc
sông mê bạn luận chữ không không
Căn trần quấy nhiễu màu mơ ám
Vạn pháp quy nguyên lý sáng trong
Một sớm tự bừng vui thấy tánh
Hoa thiền nở giữa cảnh hàn Đông

Thệ Minh(23/8/09) :D
Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt
Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phố núi cao(MT)

Giác ngộ !
  Vưong mang u uất mãi bên lòng
  Có lợi gì đâu khi mãi trông
  Chư pháp trần gian không thật có
  Hữu thửờng cõi thế có như không
  Bon chen tranh chấp thêm mờ tối
  Tự tại thong dong nhận sáng trong
  Ánh đạo nhiệm mầu nay  giác ngộ
  Mai vàng hé nhụy  giửa trời đông
Phố núi cao

Chằn tinh Shrek đã viết:

NIỀM TIN

Giải phóng ưu tư tận đáy lòng
Niềm tin khẽ đến mỏi mòn trông
Quẳng ngay phiền não vào miền lặng
Vứt sạch ám thân giữa cõi không
Niệm với chân kinh chương xám hối
Vui cùng chân lý đạo xanh trong
Thong dong tánh ý vô cùng phước
Mống tỏa  lưng trời rực biển Đông

Chằn Shrek
Thệ Minh đã viết:

HOA THIỀN

Vô minh mờ mịt... thắp đèn lòng
Để biết soi về bến đợi trông
Cõi tạm ta bàn câu sắc sắc
sông mê bạn luận chữ không không
Căn trần quấy nhiễu màu mơ ám
Vạn pháp quy nguyên lý sáng trong
Một sớm tự bừng vui thấy tánh
Hoa thiền nở giữa cảnh hàn Đông

Thệ Minh(23/8/09) :D

PNC cảm ơn tất lòng 2 bạn Sherk và Thệ Minh vào xướng hoạ , để tạ lòng thi hữu PNC tặng 2 bạn bài thơ nầy nhé :

Vui  cùng bạn

Vui thay khi bạn đến thăm nhà
Xướng hoạ cùng nhau thi phú ca
Chằn Sherk xưng danh mình khiếp quá
Đừong thi gieo vận ai mà qua
Thệ Minh tên gọi sao hay thật
Bát cú nương vần cũng điệu nha !
Phố nui tất lòng xin hậu đãi
Một chén trà thơm  mới gọi là
Soi gương thấy bóng hình xa lạ
Giựt mình chợt hỏi: Ai vậy ta ?
Hoá ra người quen trong hiện tại
Còn mình thuở xưa đâu mất xa
        
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Vui cùng bạn

Vui thay khi bạn đến thăm nhà
Xướng hoạ cùng nhau thi phú ca
Chằn Sherk xưng danh mình khiếp quá
Đừong thi gieo vận ai mà qua
Thệ Minh tên gọi sao hay thật
Bát cú nương vần cũng điệu nha !
Phố nui tất lòng xin hậu đãi
Một chén trà thơm  mới gọi là

Cứ thế tỷ nhé!

Tỷ thí Đường thi rộn cả nhà
Ơi!  hay quá xá mấy tuần qua
Hãy  xem xã hội chung nang đấy!
Cứ  nghĩ gia đình ruột thịt nha!
Vui lắm - góp gom thành ý nhạc
Nhiều  thương - tích tụ hoá bài ca
Lên  cao tầng thượng xem trăng tỏ
Đi  khắp vườn Xuân mướt lượt là
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phố núi cao(MT)

Quên đời!
Nắng  nhẹ chiều buông gió hất hây
Xong rồi công việc khỏe phây phây
Mồi ngon tép bạc ...nào cùng nhắm
Rượu nóng  một vò ...hãy cứ say
Ảo vọng điên cuồng  nhiều kẻ dại
Phù hoa  mê đắm những nguời  ngây
An nhiên giữa thế tâm thanh tịnh
Chân vững như kiền mặc sức quay
                  PNC
Soi gương thấy bóng hình xa lạ
Giựt mình chợt hỏi: Ai vậy ta ?
Hoá ra người quen trong hiện tại
Còn mình thuở xưa đâu mất xa
        
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

the minh

PNC cảm ơn tất lòng 2 bạn Sherk và Thệ Minh vào xướng hoạ , để tạ lòng thi hữu PNC tặng 2 bạn bài thơ nầy nhé :

Vui  cùng bạn

Vui thay khi bạn đến thăm nhà
Xướng hoạ cùng nhau thi phú ca
Chằn Sherk xưng danh mình khiếp quá
Đừong thi gieo vận ai mà qua
Thệ Minh tên gọi sao hay thật
Bát cú nương vần cũng điệu nha !
Phố nui tất lòng xin hậu đãi
Một chén trà thơm  mới gọi là

PNC

Cám ơn PNC đã hậu đãi ...

CÙNG BẠN VUI

Tao ngộ vườn thơ vốn một nhà
Bình minh vịnh phú -tối thi ca
Người nơi đô thị mừng lui tới
Kẻ chốn bình nguyên thích ghé wa
Nghĩa bạn dạt dào luôn nhớ nhé!
Tình thơ vương vấn chớ quên nha!
Cám ơn Phố Núi trà thơm đãi
Thêm chén Quỳnh tương mới đủ là..../.

Thệ Minh(24/8/09)
______
Lúc rãnh chuốc vần say mặc khách
Khi buồn nhấp chén đợi tri âm
Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt
Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 56 trang (552 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối