Trang trong tổng số 1 trang (4 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

hieusol

江上值水如海势聊短述
杜甫
為人性僻耽佳句
語不驚人死不休
老去诗篇浑漫与
春来花鸟莫深愁
新添水槛供垂钓
故着浮槎替入舟
焉得思如陶谢手
令渠述作与同游


Giang Thượng Trị Thủy Như Hải Thế Liêu Đoản Thuật
Đỗ Phủ

Vi nhân tính tịch đam giai cú
Ngữ bất kinh nhân tử bất hưu
Lão khứ thi thiên hồn mạn hứng
Xuân lai hoa điểu mạc thâm sầu
Tân thiêm thủy hạm cung thùy điếu
Cố trước phù tra thế nhập chu
Yên đắc tứ như Đào Tạ thủ
Lệnh cừ thuật tác dữ đồng du

Dịch nghĩa:

Sơ Lược Cảnh Sông Lúc Nước Dâng Cao
Đỗ Phủ

Tính người vốn kỳ quái thích câu thơ hay
Nếu lời thơ chưa kinh người thì chết chưa chịu
Tuổi già đến, càng tràn trề hứng thú với văn thơ.
Mùa xuân về, hoa và chim chẳng chút âu sầu
Hiên bên sông vừa cất thêm để ngồi câu cá
Đã làm chiếc bè nổi từ trướ để khỏi vào thuyền
Ước chi có được ý thơ như họ Đào, họ Tạ
Lệnh cho họ làm thơ và cùng nhau ngao du


Dịch thơ:

Câu hay tính khổ luôn nung nấu
Lời chưa choáng ngợp chết còn đau
Tuổi tới thi văn thêm thắm đượm
Xuân về hoa bướm chẳng lo sầu
Hiên sông vừa dựng buông cần trúc
Bè nổi vẫn dùng thay thuyền câu
Ý thơ ước được như Đào, Tạ
Xướng họa cùng nhau vui lãng du

(hieusol)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Tâm

Làm người chỉ thích câu thơ hay
Lời chửa kinh hồn, chết chẳng ngay
Già tới thơ văn càng phóng túng
Xuân về hoa lá chẳng sầu lay
Hiên mới bên sông buông cần trúc
Thuyền câu bè cũ sẵn chờ thay
Uớc sao được tứ như Đào, Tạ
Ý đẹp vần gieo cùng ngất ngây.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Câu 3 mình xem thử thì nhiều nơi chép là chữ cuối là "hứng" 興 chữ không phải "dữ" 與, theo mình như thế hợp nghĩa hơn và cũng hợp luật hơn ("mạn hứng" đối với "thâm sầu" ở dưới). Còn chữ "thi thiên" bị phiên nhầm thành "nhiên". Câu này sẽ hiểu là: Tuổi già đến, càng tràn trề hứng thú với văn thơ.

Câu 6: Đã làm chiếc bè nổi từ trước để khỏi phải vào trong thuyền.

2 câu cuối: Làm sao để có được tứ thơ như Đào, Tạ; Lệnh cho họ thuật lại việc làm thơ và cùng nhau ngao du.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hieusol

Điệp luyến hoa đã viết:
Câu 3 mình xem thử thì nhiều nơi chép là chữ cuối là "hứng" 興 chữ không phải "dữ" 與, theo mình như thế hợp nghĩa hơn và cũng hợp luật hơn ("mạn hứng" đối với "thâm sầu" ở dưới). Còn chữ "thi thiên" bị phiên nhầm thành "nhiên". Câu này sẽ hiểu là: Tuổi già đến, càng tràn trề hứng thú với văn thơ.

Câu 6: Đã làm chiếc bè nổi từ trước để khỏi phải vào trong thuyền.

2 câu cuối: Làm sao để có được tứ thơ như Đào, Tạ; Lệnh cho họ thuật lại việc làm thơ và cùng nhau ngao du.
Cản ơn ĐLHoa đã sửa, câu 3 và câu 6 mình hoàn toàn đồng ý. Chỉ câu cuối, nếu hiểu theo cách của bạn thì hình như phải là: Lệnh cho họ làm thơ và cùng nhau ngao du, chứ ko có "thuật lại"?

Lúc trước mình lại hiểu chữ "lệnh" ở đây theo nghĩa "thi lệnh" - làm thơ theo luật lệnh, hehe.

Đã sửa lại phiên âm và dịch nghĩa ở trên, còn thơ thì phải sửa sau, hic.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài viết)
[1]