BẼ BÀNG

Mưỡu:
               “ Bồng bềnh mặt nước chân mây
Đêm đêm sương tuyết ngày ngày nắng mưa
                Ấy ai bến đợi sông chờ
Tình kia sao khéo lững lờ với duyên”
Hát nói:
Ai trở lại nhà cho nhắn với
Bao năm dài xiết nỗi chờ mong
Mối tình quê cứ canh cánh bên lòng
Theo chân khách mãi long đong hồ hải
Đường hoạn lộ lúc thành lúc bại
Chén quan hà khi tỉnh khi say
Một chiều kia nhìn chiếc lá vàng bay
Ngoảnh trông lại mối tình xưa còn để ngỏ
Vầng mây bạc phủ lên đầu ta đó
Giữa dòng thu một chiếc bèo trôi
Bẽ bàng thay mảnh tình tôi.

05-09-2014
Hàn Giang
Giang tay níu lấy thời gian lại
Hỡi tháng ngày chầm chậm ta theo.