Duyệt Vi thảo đường bút kí (Kỉ Quân - Kỉ Hiểu Lam), NXB Lao động- TTVHNN Đông Tây, 2014.

http://i328.photobucket.com/albums/l357/phamha2583/IMG_0830_zps8225e3f8.jpg

Đây là trước tác tiêu biểu của Đại học sĩ Kỉ Hiểu Lam. Tác phẩm này cùng với "Tử bất ngữ" (Viên Mai) và "Liêu Trai chí dị" (Bồ Tùng Linh) hợp thành bộ ba tác phẩm được biết đến nhiều nhất về đề tài ma quái kinh dị.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)