Trang trong tổng số 50 trang (492 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [47] [48] [49] [50]

Ảnh đại diện

Birthmark

Khi nào bài thơ mới được duyệt?

Tinh tú thiên tượng tạo triều cương
Tiến chức thăng quan cận đế vương
Bất khả chiến bại thủ binh phù
Hung tinh lâm vị nữ nhân vong
Sinh ly tử biệt vô tâm luyến
Tự yếu quy thuận ngôi tất không
Thái dương thần nữ khổ nan độ
Phóng tiển khai câu thiên mệnh thường
Hồng Đức
13.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhi

Thi Viện có thể mở rộng giới hạn tìm kiếm không ạ? Em muốn tìm hiểu về các nhà thơ Việt Nam thời hiện đại (từ 1930-nay) nhưng chỉ có thể xem được 10 trang đầu. Em mong có cách nào để xem thêm, xin cảm ơn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 50 trang (492 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [47] [48] [49] [50]