Hỏi: Thưa thầy. Con còn trong tuổi mới lớn, sinh lý của tuổi mới lớn rất mạnh. Nhưng con hiểu đạo rồi thì con biết điều đó không chính đáng. Con cũng muốn giữ mình thanh tịnh để tu tập. Nhưng do tuổi con mới lớn nên sinh lý hay đòi hỏi bức bách. Vậy con phải làm sao?

Đáp: Con đã nghe chuyện anh hùng Nguyễn Văn Thương bị giặc cưa chân làm 6 khúc chưa? Anh hùng Nguyễn Văn Thương khi bị giặc bắt để điều tra. Trong các cách tra tấn thì địch dùng cưa gỗ để cưa chân tù binh. Cưa khúc thứ nhất thì ông không khai. Được vài hôm, vết thương vừa khô thì chúng lại lấy cưa để cưa tiếp. Máu chảy đầm đìa, xương kêu rót rét và gãy luôn khúc thứ hai. Chúng cưa như vậy 6 lần và cưa lên tới háng. Mỗi chân chia làm ba khúc và cưa làm ba lần mà ông vẫn không khai. Thì giặc mới nói rằng: “Ông là một sinh vật bằng thép, chúng tôi chịu thua ông”. Bây giờ ta tưởng tượng mình là anh hùng Nguyễn Văn Thương đó, khi tưởng tượng xem khi họ cưa thì tâm ông như thế nào? Sức chịu đựng của ông quá phi thường. Đó là câu chuyện mà thầy kể với người thanh niên kia về sức chịu đựng đau đớn thể xác. Còn con thì con phải chịu đựng sự bức bách của sinh lý tuổi trẻ. Nếu con chịu đựng qua 6 lần như anh hùng Nguyễn Văn Thương thì con sẽ hết liền. Sinh lý chỉ hù mình được 6 lần chứ không đến lần thứ 7. Nếu mình đủ sức bình tâm chịu đựng sự bức bách của sinh lý là sự hưởng thụ dục lạc, thì không đến lần thứ 7 thì sẽ thanh tịnh liền. Tương tự với những thứ nghiện khác như ghiền đánh bài, nghiện game. Ta phải tự điều phục, kiềm chế cái ghiền đó lại. Cái ghiền đó sẽ lập đi lập lại 6 lần. Và không đến lần thứ 7 thì ta sẽ chiến thắng luôn cơn ghiền đánh bài. Người đó phải tự điều phục, kiềm chế cơn nghiện, cơn thèm muốn dục lạc đó, hãy nghĩ như anh hùng Nguyễn Văn Thương bị cưa chân 6 lần. Người ta bị cưa chân 6 lần mà người ta vẫn chịu được thì cái nghiện game, nghiện bài, nghiện nhậu, nghiện người yêu không là gì cả.
(Chư Thiên vỗ tay - Pháp Cú 65 - TT. Thích Chân Quang)
-Diệt Dâm Dục-