Tên bài thơ: Giả dụ
Tác giả: Võ Miên Trường
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: 09/06/2024 06:11
Xoá bởi: tôn tiền tử
Lý do xoá: chưa có nguồn tham khảoEm
đang thức
mà mơ
miền gió ngủ

Người
vẫn ngồi
nghe
mộng phủ màu sương

Chạng vạng
hẹn
hoàng hôn dan díu chữ

Vấp dịu dàng
đêm
giả dụ trùng vây…


Chú thích:
Đêm 16.05.2024.

(Bài viết được gửi tự động)
tửu tận tình do tại