Trang trong tổng số 34 trang (340 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [30] [31] [32] [33] [34] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

hongha83

賀堂兄登庠

聖代文取人
選俊進特異
吾人由科途
亦有升以序
今科庠生元
我家伯氏子
穎悟自天資
方幼既敏慧
九歲授以書
年內編諸史
及其十二三
三場涉獵備
但爲貧所構
學力不能肆
造詣才則然
文章亦雄偉
今以縣學魁
擢冠登庠士
人或作名談
我之意則未
只今窮漸通
莫是留才意
書功昔或撓
今當肆所志
文場向挫衄
今當遲以利
從此躡青雲
前程輕萬里
魁科事業奇
此著作嚆矢
家蔭幸方新
先後共濟美
更是玉于成
私心可少慰
非雲遽相慶
情話書以眎
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

餞陶侍讀上京
不見憶鱸魚
盤桓爲倚閭
暫展南陔戀
再覲承明盧
聖朝隆吏職
斑馬登石渠
甲科司載筆
文芒沖斗墟
輕輕萬里翮
從此凌太虛
梅花正夾道
行矣莫躊躇
京中有相問
多病世途初
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

舉人黃中上京會試詩以餞之兼餞舉人玉簡
立賢今無方
科目進以正
科目中鉅選
進士科爲盛
多士生王國
此途競駝騁
吾契六七人
曾此共締訂
兩杜吾不能
陳管尚蹭蹬
只今君與楊
前程正賭勝
藴藉亦渾純
文章擅司命
桃浪眄先登
春風助佳興
雲樹古人情
折梅以相贈
勉旃復勉旃
洗觴佇相慶
不足慶君輩
將爲吾輩幸
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

甲江
甲江來未路,
斜陽一棹輕。
群鷗入夜黑,
遠岫半空青。
風急驚魚挺,
沙深滯客程。
旅懹無杳處,
盡日海濤聲。
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

諒山道中記見

支陵北上碧山連,
蓬徑深深見竈煙。
架棧人家棲嶺畔,
肩筒蠻女汲溪邊。
朔寒早至霜埋地,
秋熟新芟穀委田。
黍甑酒竿歌土語,
荒陬咸樂太平年。
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

恭和周公題花園詩

小苑栽花爾性頤,
花神早已報春知。
浮香有意傳風信,
活蕊無心喚雨癡。
玩景宜登高閣望,
尋方應用小車兒。
客來為管評花韻,
且向詩樓訂好期。
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

軍中寄友
黎克操 (僧齋)
此生肝膽無鯨鱷,
到處江山有鬼神。
對月欲窮黃石略,
臨風長憶白衣人。
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

表山蒼裏山赤
斜帯山間滾滾碧。
松風竹影夾孤舟
曲水回流哲落石
餘波到海不及奔
引出樓臺橫水廓
思容片月浮雲來
順安灝灝長風撃
千里終存江漢思
一帆不瓣雲萍跡
天地外有無中
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

Con người ta có nhiều đau khổ chỉ bởi do phóng dục (chiều theo ý muốn bừa bãi của mình một cách không có lý trí, hay nói cách khác là chiều theo tham vọng tuỳ hứng của mình). Đạo Phật thường hay nhắc nhiều đến bốn chữ "thiểu dục tri túc" nhưng nếu muốn làm được điều đó thì phải biết "tiết dục" (kìm chế dục vọng, ham muốn) của mình trước đã. Thử hỏi sống trong cõi dục này có ai lại không bị lục căn, lục trần sai sử làm điên đảo thân tâm. Tìm về đạo Phật là trở về với "chân tâm bản tính".
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongha83

邑老壽而康暮歲成鰥無別憾,
長郎病未志一朝失恃最堪憐。
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 34 trang (340 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [30] [31] [32] [33] [34] ›Trang sau »Trang cuối