Tên bài thơ: Gió thu
Tác giả: Tản Đà (Việt Nam)
Gửi bởi dilinhviet@gmail.com
Ngày gửi: 08/04/2019 15:14
Xoá bởi: Admin
Lý do xoá: đã cóGió thu


Trận gió thu phong rụng lá vàng,
Lá rơi hàng xóm, lá bay sang.
Vàng bay mấy lá năm già nửa,
Hờ hửng ai xui thiếp phụ chàng.
Trận gió thu phong rụng lá hồng,
Lá bay tường bắc, lá sang đông.
Hồng bay mấy lá năm hồ hết,
Thơ thẩn kìa ai vẫn đứng không.

(Bài viết được gửi tự động)