Trang trong tổng số 19 trang (184 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Khang Ninh

Gia thi

Thơ ông toàn khen vợ người...
Thơ bà vì thế khóc cười ghen tuông

Thơ bà toàn nhớ...tình buồn!
Tức ngủ không được ông luôn đòi"chiều"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Thơ ông càng viết càng điêu
Bay bổng như diều no gió... đứt dây
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Khang Ninh

Thơ bà càng viết càng hay
Nghe sao chất chứa đắng cay vì tình.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

PHIẾM PHÙ

thơ ta thơ chẳng nên thơ
có người vừa đọc vừa chê thế này. :)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Khang Ninh

Duyên sao giọt Lệ đong đầy?
Thơ làm Đen Xó cũng hay như thường!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Sơn

Baba Yaga đã viết:
Thơ ông càng viết càng điêu
Bay bổng như diều no gió... đứt dây
Khang Ninh đã viết:
Thơ bà càng viết càng hay
Nghe sao chất chứa đắng cay vì tình.
Ông bà sao khéo, sao tinh
No cho đến đứt, chất tình đắng Thơ

Thập tải luân giao cầu cổ kiếm. Nhất sinh đê thủ bái mai hoa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Sơn

.
Thập tải luân giao cầu cổ kiếm. Nhất sinh đê thủ bái mai hoa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Sơn

Mạng chậm nên hoa ra thừa
Thập tải luân giao cầu cổ kiếm. Nhất sinh đê thủ bái mai hoa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Hoa Sơn ơi chớ nghi ngờ
Người em yêu nhất bây giờ là anh
Khang Ninh em sẽ để dành
Tháng ba ngày tám đem ninh ăn dần.
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Khang Ninh

Nghe lời em nói ân cần
Anh vui như thể mấy lần hồi sinh
Mong chờ ngày được em ninh
Ơn trời anh được hết mình vì em!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 19 trang (184 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối