Trang trong tổng số 8 trang (79 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8]

Ảnh đại diện

Cô lái đò sông Tiền

Người về Yên Tử non cao
Em qua Mỹ Thuận làm sao không sầu
Cữu Long nước rộng sông sâu
Nhớ người Khương Thượng buông câu thuở nào
Dây trầu quấn quýt buồng cau
Vui chi một chốc, thương đau đã đầy
Một người dong ruỗi trời Tây
Một người ở lại quê nầy nhớ mong
Chuông chùa vang một tiếng boong
Đò chờ nơi bến..., mãi không thấy người...

Cô lái đò
Đò neo bến vắng điêu tàn,
Bên cầu nước chảy, đôi hàng lệ rơi.
Mái chèo tay muốn buông lơi,
Bạn bè đâu hết biết nơi nào về !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

langtunamxua

***
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cô lái đò sông Tiền

Lá rơi, hoa rụng, gió đùa,
Hỡi người cư sĩ bỏ chùa đi đâu ?
Trăng cô đơn bóng nghiêng sầu,
Gỡi thương gỡi nhớ về đâu bây giờ ?

Cô lái đò
Đò neo bến vắng điêu tàn,
Bên cầu nước chảy, đôi hàng lệ rơi.
Mái chèo tay muốn buông lơi,
Bạn bè đâu hết biết nơi nào về !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

pvienphuong Người đi một nửa hồn tôi chết
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ...

     Thơ "chôm"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cô lái đò sông Tiền

Đò đi khách chẳng cần thương tiếc,
Có "Tắc Xi" kia đón đợi chờ...

hi...hi...hi...
Đò neo bến vắng điêu tàn,
Bên cầu nước chảy, đôi hàng lệ rơi.
Mái chèo tay muốn buông lơi,
Bạn bè đâu hết biết nơi nào về !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cô lái đò sông Tiền

Dã Tràng se cát biển Đông,
Khác chi Ánh Nguyệt dưới sông hát hò !
Hồng nhan số kiếp chèo đò,
Qua sông ai nhớ lái đò làm chi !

Cô lái đò 2009
Đò neo bến vắng điêu tàn,
Bên cầu nước chảy, đôi hàng lệ rơi.
Mái chèo tay muốn buông lơi,
Bạn bè đâu hết biết nơi nào về !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ánh Như

Chờ.

Chờ em chờ đến bao giờ ?
Chờ em mấy thuở những mùa thương qua.
Sông sâu nhớ ánh trăng ngà,
Bến xưa anh đứng thiết tha nhớ đò.

Hàng dừa rũ mấy vần thơ,
Đò xưa bến cũ tình chưa nhạt màu.
Người đi cho nhắn đôi câu,
Nhắn con đò nhỏ nhớ nhau thì về.

Nguyễn Ánh như.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cô lái đò sông Tiền

Sông kia đã hấp hối rồi,
Cho nên cô lái đành thôi chèo đò !
Đồng xanh thưa thớt tiếng hò,
Chắc chi bến cũ nhớ đò năm xưa...

Người về Yên Tử sớm trưa,
Chuyên tâm thiền định, sân chùa lá rơi.
Trần gian luân chuyển đổi dời,
Gió đưa đâu mất bùa nơi cổng chùa...
Đò neo bến vắng điêu tàn,
Bên cầu nước chảy, đôi hàng lệ rơi.
Mái chèo tay muốn buông lơi,
Bạn bè đâu hết biết nơi nào về !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ánh Như

http://cdn.buzznet.com/assets/categories16/detnewscelebratemichigan/superior-moonlight-night--large-msg-117807345376.jpg
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 8 trang (79 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8]