Trang trong tổng số 8 trang (79 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

langtunamxua

Năm xưa rồng ngủ li bì.
Ai người đánh thức làm chi cho phiền.
Âu là đại sự nhân duyên,
Rồng tiên gá nghĩa tương truyền xưa nay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cô lái đò sông Tiền

"Năm xưa rồng ngủ li bì.
Ai người đánh thức làm chi cho phiền.
Âu là đại sự nhân duyên,
Rồng tiên gá nghĩa tương truyền xưa nay."
Ngày xưa Tiên ở trên trời,
Vì Rồng vương vấn nên rơi xuống trần !
Trăm con, duyên nợ ái ân,
Ngờ đâu sao cứ chia phân đôi đàng... !!!
Đò neo bến vắng điêu tàn,
Bên cầu nước chảy, đôi hàng lệ rơi.
Mái chèo tay muốn buông lơi,
Bạn bè đâu hết biết nơi nào về !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

pvienphuong

Lục bình hoa tím đồng quê,
Nương theo sóng nước trôi về Vĩnh Long.
Rủ rê hết chín con rồng,
Xuôi dòng ra tới biển Đông vẩy vùng...

Hi... hi...
                              cô lái đò  


Lục bình hoa tím trên sông
Những chiều nắng đẹp Cửu Long sông Tiền
Trường An cảnh đẹp hữu duyên
Giọng hò mái đẩy, nhịp thuyền nhặt khoan...

 Hì... hì...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

langtunamxua

Cô lái đò sông Tiền đã viết:
"Năm xưa rồng ngủ li bì.
Ai người đánh thức làm chi cho phiền.
Âu là đại sự nhân duyên,
Rồng tiên gá nghĩa tương truyền xưa nay."
Ngày xưa Tiên ở trên trời,
Vì Rồng vương vấn nên rơi xuống trần !
Trăm con, duyên nợ ái ân,
Ngờ đâu sao cứ chia phân đôi đàng !
Thủa xưa dựng nước gian nan,
Kẻ đi người ở đôi đàng cách xa.
Ngày nay nhân loại một nhà,
Lẽ đâu tình vẫn chia xa đôi đàng ?
Thôi em về lại non ngàn,
Trăm con dựng lại giang san thủa nào !

Lãng tử năm xưa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cô lái đò sông Tiền


Tai nghe tiếng hát trên sông
Thuyền trôi về cỏi hư không mịt mờ
Anh Hai đừng có hửng hờ
Kìa cô Hai đứng trên bờ đợi anh...!

Đò neo bến vắng điêu tàn,
Bên cầu nước chảy, đôi hàng lệ rơi.
Mái chèo tay muốn buông lơi,
Bạn bè đâu hết biết nơi nào về !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

langtunamxua

:-)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cô lái đò sông Tiền

Nghìn trùng xa thẳm biển Đông,
Thiên đường đã tới khó mong trở về.
Chiếc đò nơi bến sông quê,
Đêm đêm chờ ánh sao Khuê cuối trời.
Đò neo bến vắng điêu tàn,
Bên cầu nước chảy, đôi hàng lệ rơi.
Mái chèo tay muốn buông lơi,
Bạn bè đâu hết biết nơi nào về !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

langtunamxua

Nghìn trùng xa thẳm biển Đông,
Thiên đường đã tới khó mong trở về.
Chiếc đò nơi bến sông quê,
Đêm đêm chờ ánh sao Khuê cuối trời.

Cô lái đò.

Thức lâu mới biết đêm dài,
Xa nhau mới biết lòng ai chân tình.
Thương con đò nhỏ lênh đênh,
Nửa vầng trăng nhớ riêng mình anh sao.

Lãng tử năm xưa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cô lái đò sông Tiền

"Thức lâu mới biết đêm dài,
Xa nhau mới biết lòng ai chân tình.
Thương con đò nhỏ lênh đênh,
Nửa vầng trăng nhớ riêng mình anh sao.

Lãng tử năm xưa."
Đêm dài lắm mộng ai ơi !
Thuyền ai đang giữa bể khơi mịt mờ.
Trăng khuya vẫn đợi vẫn chờ,
Đón người gieo những vần thơ trữ tình,
Nữa vầng trăng sáng lung linh,
Dỏi soi theo dấu đăng trình của ai...

Cô lái đò
Đò neo bến vắng điêu tàn,
Bên cầu nước chảy, đôi hàng lệ rơi.
Mái chèo tay muốn buông lơi,
Bạn bè đâu hết biết nơi nào về !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

langtunamxua

:)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 8 trang (79 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] ›Trang sau »Trang cuối