Trang trong tổng số 77 trang (764 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

http://i1224.photobucket.com/albums/ee376/DoNghe1955/nhgpgSNguynvHongDiuThun27-11-2011048.jpg

http://i1224.photobucket.com/albums/ee376/DoNghe1955/nhgpgSNguynvHongDiuThun27-11-2011046.jpg

http://i1224.photobucket.com/albums/ee376/DoNghe1955/nhgpgSNguynvHongDiuThun27-11-2011025.jpg
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

http://i1224.photobucket.com/albums/ee376/DoNghe1955/nhgpgSNguynvHongDiuThun27-11-2011044.jpg

http://i1224.photobucket.com/albums/ee376/DoNghe1955/nhgpgSNguynvHongDiuThun27-11-2011063.jpg

http://i1224.photobucket.com/albums/ee376/DoNghe1955/nhgpgSNguynvHongDiuThun27-11-2011010.jpg
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

http://i1224.photobucket.com/albums/ee376/DoNghe1955/nhgpgSNguynvHongDiuThun27-11-2011008.jpg

http://i1224.photobucket.com/albums/ee376/DoNghe1955/nhgpgSNguynvHongDiuThun27-11-2011006.jpg

http://i1224.photobucket.com/albums/ee376/DoNghe1955/nhgpgSNguynvHongDiuThun27-11-2011004.jpg
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

http://i1224.photobucket.com/albums/ee376/DoNghe1955/nhgpgSNguynvHongDiuThun27-11-2011017.jpg

http://i1224.photobucket.com/albums/ee376/DoNghe1955/nhgpgSNguynvHongDiuThun27-11-2011057.jpg

http://i1224.photobucket.com/albums/ee376/DoNghe1955/nhgpgSNguynvHongDiuThun27-11-2011049.jpg
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

Thăm bạn Hoàng Diệu Thuần khi đang điều trị tại Viện Huyết học

http://i1224.photobucket.com/albums/ee376/DoNghe1955/nhgpgSNguynvHongDiuThun27-11-2011076.jpg

http://i1224.photobucket.com/albums/ee376/DoNghe1955/nhgpgSNguynvHongDiuThun27-11-2011075.jpg

http://i1224.photobucket.com/albums/ee376/DoNghe1955/nhgpgSNguynvHongDiuThun27-11-2011067.jpg
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

http://i791.photobucket.com/albums/yy191/quehangpham/DSC07880.jpg
Sỹ nguyên và các bạn tại Hà nội
http://i791.photobucket.com/albums/yy191/quehangpham/DSC07883.jpg
http://i791.photobucket.com/albums/yy191/quehangpham/DSC07947.jpg
Bên bờ Hồ Tây tuy chiều đồng nhưng như chiều thu
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

http://i791.photobucket.com/albums/yy191/quehangpham/th_DSC07972.jpg
http://i791.photobucket.com/albums/yy191/quehangpham/DSC07888.jpg
http://i791.photobucket.com/albums/yy191/quehangpham/DSC07883-1.jpg

Chiều đông mát đến mê say
Tưởng rằng thu trải dâng đầy mộng mơ
Bên hồ liễu rủ lơ thơ
Lăn tăn gợn sóng hững hờ mây trôi
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

http://i791.photobucket.com/albums/yy191/quehangpham/DSC07972.jpg
http://i791.photobucket.com/albums/yy191/quehangpham/DSC07970.jpg
http://i791.photobucket.com/albums/yy191/quehangpham/DSC07971.jpg
Thăm bạn Hoàng Diệu Thuần khi đang điều trị tại Viện Huyết học
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

Singuyen giỏi quá! Vậy mà cũng tranh thủ ghé thăm được các cô chú và các bạn ở ngoài ấy vui quá nhỉ.Chúc một cuộc hành trình như ý!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bà già cô đơn

.
Bạn  Duy Quốc Quyền bố trí thời gian ra Bắc để giao lưu với các bạn nha

Bagiacodon rất mong có dịp được gặp bạn ở Hà Nội

.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 77 trang (764 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] ... ›Trang sau »Trang cuối