NGANG TRÁI

....Ôi tất cả những gì ngang trái
Lại hiển nhiên như thế mới lạ lùng
Có những gia đình chồng vợ chẳng hề chung
Một lối mộng để rồi buồn tê tái
Có ngững người chồng yêu đi theo gái
Ta khẳng định rằng ...ở phụ nữ một phần
Không gắng hiểu chồng hoạc nhu nhược hoặc kiêu căng
Hoặc có thể chiều chồng nhưng chưa đúng cách ...
Nếu đời trai chưa hề thê thiếp
Có lẽ rằng người đó ....
Đàn ông đi lượn trăm bảy ngõ
Cuối cùng họ vẫn nhớ lối về
Còn phụ nữ chỉ cần lạc lối
Suốt cuộc đời vào chốn u mê.....
...Ôi cuộc sống là cả những vấn đề ..ngang trái

BD xin gửi vài vần cóp vui thui