Trông ngóng mỏi mòn một chữ duyên,
Dòng sông bến cũ bóng con thuyền
Trên bờ nhô nhấp hàng cây đứng
Dưới bến hững hờ vạt nắng xuyên
Trong đục thuyền từ không quản ngại
Thị phi lữ khách thoáng ưu phiền.
Cơ duyên hẳn phải là tuỳ phận
Ngần ngại cũng đành đổ tại Thiên

KVP