Trang trong tổng số 18 trang (175 chủ đề)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18]

Xếp theo:
Chủ đề mới

Điếu thuốc lá (Alfred Wolfenstein - Đức)

Nhờ mọi người dịch thơ dùm
6 bài trả lời, 642 lượt đọc
sabina_mller tạo ngày 27/06/2007 12:36
Bài cuối cùng do sabina_mller gửi ngày 10/07/2007 11:29

Nụ hôn ( Franz Grillparzer - Áo)

Nhờ mọi người dịch thơ dùm
[ Trang: 1 2 ]
12 bài trả lời, 1064 lượt đọc
sabina_mller tạo ngày 08/07/2007 21:15
Bài cuối cùng do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 09/07/2007 23:42

Người thành thị (Alfred Wolfenstein - Đức)

Nhờ mọi người dịch thơ dùm
[ Trang: 1 2 ]
11 bài trả lời, 1031 lượt đọc
sabina_mller tạo ngày 30/06/2007 11:41
Bài cuối cùng do sabina_mller gửi ngày 09/07/2007 14:09

Bản tình ca của tôi (Else Lasker-Schüler - Đức)

Nhờ mọi người dịch thơ dùm
2 bài trả lời, 493 lượt đọc
sabina_mller tạo ngày 05/07/2007 15:46
Bài cuối cùng do sabina_mller gửi ngày 06/07/2007 01:16

Gửi Emma (Friedrich Schiller - Đức)

Nhờ mọi người dịch thơ dùm
7 bài trả lời, 611 lượt đọc
sabina_mller tạo ngày 04/07/2007 21:30
Bài cuối cùng do sabina_mller gửi ngày 05/07/2007 22:59

Trang trong tổng số 18 trang (175 chủ đề)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18]

Xếp theo:
Chủ đề mới