Trang trong tổng số 18 trang (172 chủ đề)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18]

Xếp theo:
Chủ đề mới

Bản tình ca của tôi (Else Lasker-Schüler - Đức)

Nhờ mọi người dịch thơ dùm
2 bài trả lời, 455 lượt đọc
sabina_mller tạo ngày 06/07/2007 15:46
Bài cuối cùng do sabina_mller gửi ngày 07/07/2007 01:16

Gửi Emma (Friedrich Schiller - Đức)

Nhờ mọi người dịch thơ dùm
7 bài trả lời, 555 lượt đọc
sabina_mller tạo ngày 05/07/2007 21:30
Bài cuối cùng do sabina_mller gửi ngày 06/07/2007 22:59

Trang trong tổng số 18 trang (172 chủ đề)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18]

Xếp theo:
Chủ đề mới