Trang trong tổng số 2 trang (17 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

classic_season

殘菊
露凝霜重漸傾欹,
宴賞才過小雪時。
蒂有餘香金淡泊,
枝無全葉翠離披。
半床落月蛩聲切,
萬里寒雲雁陣遲。
明歲秋風知再會,
暫時分手莫相思。
蕉下客


TÀN CÚC

Lộ ngưng sương trọng tiệm khuynh y,
Yến thưởng tài quá tiểu tuyết thì.
Đế hữu dư hương kim đạm bạc,
Chi vô toàn diệp thuý ly phi.
Bán sàng lạc nguyệt cung thanh thiết,
Vạn lý hàn vân nhạn trận trì.
Minh tuế thu phong tri tái hội,
Tạm thì phân thủ mạc tương ti (tư).
Tiêu Hạ Khách


CÚC TÀN

Móc đọng sương rơi luống phũ phàng,
Chén mừng tiểu tuyết tiết vừa sang.
Cuống vàng nhàn nhạt hương thoang thoảng,
Lá héo lơ thơ nhánh ngổn ngang.
Trăng xế nửa giường sâu rít giọng,
Mây đùn nghìn dặm nhạn thưa hàng.
Thu sau lại hẹn ta cùng gặp,
Tạm biệt xin lòng chớ vấn vương!
Nhóm dịch Vũ Bội Hoàng


Móc nặng sương sa át sắc xanh
Tiệc vui nghênh đón mùa tuyết lành
Cuống vàng tuy úa hương còn thoảng
Cành héo vấn vương cặp thúy oanh
Trăng rọi đầu giường lên tiếng xiết
Nhạn chùn cánh mỏi giữa mây xanh
Năm sau gió đến ta lại gặp
Tạm biệt hôm nay sẽ qua nhanh.

minhmongngam18 dịch
Người cao ngạo vì ai ở ẩn
Cũng loài hoa nở muộn vì ai
Bên sân sương rụng u hoài
Nhạn về để lại sầu ai ngậm ngùi
(Vấn cúc)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

classic_season

畫菊
詩餘戲筆不知狂,
豈是丹青費較量?
聚葉潑成千點墨,
攢花染出幾痕霜。
淡濃神會風前影,
跳脫秋生腕底香。
莫認東籬閑采掇,
黏屏聊以慰重陽。
蘅蕪君


HỌA CÚC

Thi dư hí bút bất tri cuồng,
Khởi thị đan thanh phí giảo lường?
Tụ diệp bát thành thiên điểm mặc,
Toàn hoa nhiễm xuất kỷ ngân sương.
Đạm nùng thần hội phong tiền ảnh,
Khiêu thoát thu sinh oản để hương.
Mạc nhận đông ly nhàn thái xuyết,
Niêm bình liêu dĩ uý trùng dương.
Hành Vu Quân


VẼ CÚC

Thơ rồi lại vẽ thực ngông cuồng,
Xanh đỏ lòng sao khéo vẩn vương?
Chụm lá vẩy ra nghìn giọt mực,
Trổ hoa nhuộm hẳn mấy hằn sương.
Nhạt nồng vẻ trội hoa vờn gió,
Gân guốc tay đưa thu đượm hương.
Đừng tưởng vườn đông mà hái bậy,
Dáng bình ta thưởng tiết trùng dương
Nhóm dịch Vũ Bội Hoàng


Hết thơ lại vẽ thực người si
Khéo uổng đỏ tươi với xanh rì
Muôn mực điểm dây xanh vòm lá
Bao sương hoen tụ đóa hoa thùy
Đậm thanh thần sắc khoe cùng gió
Nồng đượm hương thu tay ý nhi
Chớ nghĩ vườn đông tùy ý hái
Trướng này dành thưởng Trùng Dương thi.
Người cao ngạo vì ai ở ẩn
Cũng loài hoa nở muộn vì ai
Bên sân sương rụng u hoài
Nhạn về để lại sầu ai ngậm ngùi
(Vấn cúc)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

classic_season

詠菊
無賴詩魔昏曉侵,
繞籬欹石自沉音。
毫端蘊秀臨霜寫,
口角噙香對月吟。
滿紙自憐題素怨,
片言誰解訴秋心?
一從陶令評章後,
千古高風說到今。
瀟湘妃子


VỊNH CÚC

Vô lại thi ma hôn hiểu xâm,
Nhiễu ly y thạch tự trầm âm.
Hào đoan uẩn tú lâm sương tả,
Khẩu giác cầm hương đối nguyệt ngâm.
Mãn chỉ tự liên đề tố oán,
Phiến ngôn thuỳ giải tố thu tâm?
Nhất tòng đào lệnh bình chương hậu,
Thiên cổ cao phong thuyết đáo kim.
Tiêu Tương phi tử

VỊNH CÚC

Sớm tối ma thơ lẩn quất hoài,
Quanh rào tựa đá khẽ ngâm chơi.
Sương kề ngọn bút thơ giàu tứ,
Trăng rọi trên môi giọng ngát mùi.
Mối hận ngấm ngầm đề chật giấy,
Lòng thu giãi tỏ biết chăng ai?
Phẩm bình từ lúc nhờ Đào lệnh,
Cao tiết nghìn thu rộn khắp nơi.
Nhóm dịch Vũ Bội Hoàng


***
Hồn thơ dào dạt suốt ngày đêm
Tựa đá bên rào cất tiếng huyên
Bút thấm sương đêm thơ đẫm tứ
Môi lồng bóng nguyệt giọng thơm thêm
Thương ai mối hận tràn trên giấy
Dai dẵng sầu thu mãi không yên
Mải miết luận bình thơ Đào lệnh.
Đến nay thi hứng đọ cao thiên.
Người cao ngạo vì ai ở ẩn
Cũng loài hoa nở muộn vì ai
Bên sân sương rụng u hoài
Nhạn về để lại sầu ai ngậm ngùi
(Vấn cúc)
11.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

classic_season

對菊
別圃移來貴比金, 一叢淺淡一叢深。
蕭疏籬畔科頭坐, 清冷香中抱膝吟。
數去更無君傲世, 看來惟有我知音!
秋光荏苒休辜負, 相對原宜惜寸陰。

Đối cúc
Biệt phố di lai quý tỷ kim, Nhất tùng thiển đạm nhất tùng thâm.
Tiêu sơ ly bạn khoa đầu toạ, Thanh lãnh hương trung bão tất ngâm.
Sổ khứ cánh vô quân ngạo thế, Khán lai duy hữu ngã tri âm!
Thu quang nhẫm nhiễm hưu cô phụ, Tương đối nguyên nghi tích thốn âm.
Chẩm Hà cựu hữu


Ngắm cúc
Trồng ở vườn riêng quí tựa vàng,
Khóm vàng khóm trắng đủ đôi hàng.
Bù đầu lẩn thẩn ngồi gần giậu,
Ôm gối nghêu ngao hát những hương.
Đời được mấy người xa thói tục,
Đây là một bạn biết lòng chăng.
Bóng thu loang loáng đừng nên phụ,
Ngơ ngẩn nhìn nhau tiếc tấc gang.
Người dịch: nhóm Vũ Bội Hoàng

ĐỐI CÚC
Nâng niu hơn vàng, chốn vườn riêng
Hàng trắng lại hàng vàng nối tiếp
Buổi tiêu sơ ngắm hoa thơ thẩn
Trong cúc hương thanh lạnh khẽ ngâm
Cao ngạo như hoa, đời này mấy kẻ
Phải chăng chỉ ta, một dạ tri âm
Thu đến rồi đi trong chớp mắt
Ngơ ngẫn nhìn nhau lệ đẫm hồn
Người cao ngạo vì ai ở ẩn
Cũng loài hoa nở muộn vì ai
Bên sân sương rụng u hoài
Nhạn về để lại sầu ai ngậm ngùi
(Vấn cúc)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

classic_season

訪菊
閑趁霜晴試一游, 酒杯藥盞莫淹留。
霜前月下誰家種? 檻外籬邊何處秋?
蠟屐遠來情得得, 冷吟不盡興悠悠。
黃花若解憐詩客, 休負今朝掛杖頭。
怡紅公子

PHỎNG CÚC
Nhàn sấn sương tình thí nhất du, Tửu bôi dược trản mạc yêm lưu.
Sương tiền nguyệt hạ thuỳ gia chủng? Hạm ngoại ly biên hà xứ thu?
Lạp kịch viễn lai tình đắc đắc, Lãnh ngâm bất tận hứng du du.
Hoàng hoa nhược giải liên thi khách, Hưu phụ kim triêu quải trượng đầu.
Di Hồng Công Tử

THĂM CÚC

Gặp buổi sương tan hãy dạo chơi
Thôi đừng rượu thuốc đắm say hoài
Dưới trăng hoa nở chừng bao giống
Bên giậu thu về đã mấy nơi?
Dép nhẹ nhàng đi tình lại đượm
Thơ run rẩy mãi hứng chưa vơi
Hoa vàng ví biết thương thi khách
Hứng rượu hôm nay chớ phụ người.

Nhóm dịch Vũ Bội Hoàng


***

Nhân ngày sương tạnh bèn ngao du
Chẳng luyến lưu chi chén tạc thù
Dưới nguyệt kề sương hoa đã nở ?
Ngoài hiên bên giậu đã sang thu ?
Quyện hương guốc gỗ đem tình đến
Ngâm hứng dạt dào mãi chẳng thua.
Hoặc giả hoa vàng thương mến khách
Rượu ngon tình thật chớ bỡn đùa.
Người cao ngạo vì ai ở ẩn
Cũng loài hoa nở muộn vì ai
Bên sân sương rụng u hoài
Nhạn về để lại sầu ai ngậm ngùi
(Vấn cúc)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

classic_season

種菊
攜鋤秋圃自移來, 籬畔庭前處處栽。
昨夜不期經雨活, 今朝猶喜帶霜開。
冷吟秋色詩千首, 醉酹寒香酒一杯。
泉溉泥封勤護惜; 好和井徑絕塵埃。
怡紅公子

CHỦNG CÚC
Huề sừ thu phố tự di lai, Ly bạn đình tiền xứ xứ tài.
Tạc dạ bất kỳ kinh vũ hoạt, Kim triêu do hỉ đới sương khai.
Lãnh ngâm thu sắc thi thiên thủ, Tuý lỗi hàn hương tửu nhất bôi.
Tuyền khái nê phong cần hộ tích; Hảo hoà tỉnh kính tuyệt trần ai
Di Hồng Công Tử

TRỒNG CÚC

Vườn thu cào sẵn khách dời chân,
Giồng khắp bên rào khắp dưới sân.
Nhờ được mưa đêm tươi vẻ lại,
Dính đầy sương sớm nở hoa dần.
Thu nhìn mát rượi thơ nghìn vận,
Hương rót say sưa rượu một tuần.
Thương tiếc thì nên chăm tưới bón,
Hãy cùng ngõ giếng lánh hồng trần.

Nhóm dịch Vũ Bội Hoàng


***

Dời gót vườn thu mang sẵn bừa
Rào bên sân trước cũng không chừa
Đêm qua trời trút cơn mưa lớn
Tản sáng sương vương nhánh hoa thưa.
Yêu sắc thu tươi thơ vạn tứ
Mến hương hoa dịu rượu thêm lời.
Kề dòng suối mát chăm vườn đẹp
Bên giếng xanh trong khách lánh đời.
Người cao ngạo vì ai ở ẩn
Cũng loài hoa nở muộn vì ai
Bên sân sương rụng u hoài
Nhạn về để lại sầu ai ngậm ngùi
(Vấn cúc)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

classic_season

供菊
彈琴酌酒喜堪儔,
几案婷婷點綴幽。
隔坐香分三徑露,
拋書人對一枝秋。
霜清紙帳來新夢,
圃冷斜陽憶舊遊。
傲世也因同氣味,
春風桃李未淹留。

Cung cúc

Đàn cầm chước tửu hỉ kham trù,
Kỷ án đình đình điểm chuế u.
Cách toạ hương phân tam kính lộ,
Phao thư nhân đối nhất chi thu.
Sương thanh chỉ trướng lai tân mộng,
Phố lãnh tà dương ức cựu du.
Ngạo thế dã nhân đồng khí vị,
Xuân phong đào lý vị yêm lưu.
Chẩm Hà cựu hữu - Sử Tương Vân


Rượu ngọt đàn hay đón bạn hiền,
Lả lơi trên án bóng thuyền quyên.
Hương pha mùi móc người xa mấy,
Mắt ngắm cành thu sách quẳng liền.
Sương đẫm màu kia mơ chửa tỉnh,
Vườn chơi chiều nọ nhớ hay quên.
Ngông đời ta lại như ai đấy,
Đào lý xuân kia cũng biếng nhìn.
Nhóm Vũ Bội Hoàng dịch

Chuốc chén so dây đón bạn thơ
Thẹn thùng núp bóng – dáng người mơ
Người xa, hương móc còn lưu luyến
Sách bỏ, nhành thu ngắm ngẩn ngơ
Sương trong, giấy trải, mơ vừa chớm
Vườn lạnh, chiều buông, nhớ hẹn xưa
Cùng giống thanh cao, riêng ái mộ
Mận thắm đào tươi cũng hững hờ
Người cao ngạo vì ai ở ẩn
Cũng loài hoa nở muộn vì ai
Bên sân sương rụng u hoài
Nhạn về để lại sầu ai ngậm ngùi
(Vấn cúc)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

classic_season

菊夢
籬畔秋酣一覺清,
和雲伴月不分明。
登仙非慕莊生蝶,
憶舊還尋陶令盟。
睡去依依隨雁斷,
驚回故故惱蛩鳴。
醒時幽怨同誰訴:
衰草寒煙無限情!

Cúc mộng

Ly bạn thu hàm nhất giác thanh,
Hoà vân bạn nguyệt bất phân minh.
Đăng tiên phi mộ trang sinh điệp,
Ức cựu hoàn tầm đào lệnh minh.
Thuỵ khứ y y tuỳ nhạn đoạn,
Kinh hồi cố cố não cung minh.
Tỉnh thì u oán đồng thuỳ tố:
Suy thảo hàn yên vô hạn tình!
Tiêu Tương phi tử - Lâm Đại Ngọc


Bên rào say giấc tiết thu trong,
Trăng đấy hay mây hãy đợi cùng.
Hoa bướm tiên nào màng Tất lại,
Nặng thề bạn những nhớ Đào công.
Mơ màng theo nhạn đàn xao xác,
Sửng sốt thương sâu tiếng não nùng,
Tỉnh giấc, nỗi niềm ai đã tỏ?
Cỏ khô khói lạnh ngổn ngang lòng!
Người dịch: nhóm Vũ Bội Hoàng

Bên giậu say vùi giữa thu trong
Trăng nấp sau mây, khéo thẹn thùng
Vắt vẻo tầng mây, cười Trang Tử
Thẩn thơ ước cũ, nhớ Đào Công
Thảng thốt nhạn xao, kinh giấc điệp
Nỉ non trùng oán, lạnh lòng chung
Tỉnh mộng, niềm riêng ai thấu đó?
Cỏ tàn khói lạnh, nỗi mênh mông.
Người cao ngạo vì ai ở ẩn
Cũng loài hoa nở muộn vì ai
Bên sân sương rụng u hoài
Nhạn về để lại sầu ai ngậm ngùi
(Vấn cúc)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

classic_season

菊影
秋光疊疊復重重,
潛度偷移三徑中。
窗隔疏燈描遠近,
籬篩破月鎖玲瓏。
寒芳留照魂應駐,
霜印傳神夢也空。
珍重暗香休踏碎,
憑誰醉眼認朦朧。

Cúc ảnh
Thu quang điệp điệp phục trùng trùng,
Tiềm độ thâu di tam kính trung.
Song cách sơ đăng miêu viễn cận,
Ly si phá nguyệt toả linh lung.
Hàn phương lưu chiếu hồn ưng trú,
Sương ấn truyền thần mộng dã không.
Trân trọng ám hương hưu đạp toái,
Bằng thuỳ tuý nhãn nhận mông lung.
Chẩm Hà cựu hữu


Bóng cúc
Gương thu từng lớp ngất lưng trời,
Lẩn lút trong vườn dạo bước chơi.
Đèn vướng hàng song rời rạc chiếu,
Trăng luồn khe giậu lập loè soi.
Bóng còn thoảng đó hồn dừng lại,
Sương vẩn in đây mộng tỉnh rồi.
Giữ lấy mùi thơm đừng xéo nát,
Mắt say nhập nhoạng mặc thây người.
Người dịch: nhóm Vũ Bội Hoàng

CÚC ẢNH
Ánh thu điệp điệp nhuộm trời
Hồn thu thơ thẩn dạo chơi quanh vườn
Đèn khuya le lói bên song
Trăng thu ánh bạc bên dòng giậu thưa
Hồn khoan khoái, khí lạnh xưa
Sương còn in dấu mộng trưa tỉnh rồi
Bâng khuâng níu lấy dư hương
Hồn say chập choạng mắt nương mơ màng
Người cao ngạo vì ai ở ẩn
Cũng loài hoa nở muộn vì ai
Bên sân sương rụng u hoài
Nhạn về để lại sầu ai ngậm ngùi
(Vấn cúc)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

classic_season

簪菊
瓶供籬栽日日忙, 折來休認鏡中妝。
長安公子因花癖, 彭澤先生是酒狂。
短鬢冷沾三徑露, 葛巾香染九秋霜。
高情不入時人眼, 拍手憑他笑路旁。
蕉下客

TRÂM CÚC
Bình cung ly tài nhật nhật mang, Chiết lai hưu nhận cảnh trung trang.
Trường An công tử nhân hoa tích, Bành Trạch tiên sinh thị tửu cuồng.
Đoản mấn lãnh triêm tam kính lộ, Cát cân hương nhiễm cửu thu sương.
Cao tình bất nhập thì nhân nhãn, Phách thủ bằng tha tiếu lộ bàng.
Tiêu Hạ Khách

TRÂM CÚC

Nay cắm mai trồng bận suốt ngày,
Lầu gương nào phải ngắt về bầy,
Yêu hoa công tử thành đeo bệnh,
Ngông chén Đào công lại quá say.
Tóc ngắn móc giây đường hẻm lạnh,
Khăn đầu hương nhuộm hạt sương bay.
Mắt đời ưa thích gì cao khiết.
Họ vỗ tay cuời cũng mặc thây.

Nhóm dịch Vũ Bội Hoàng


***

Ngày ngày bận bịu bên rào hoa
Rỗi rãi đem về điểm cảnh nhà
Công tử yêu hương nào quản khó
Bành Công mê rượu hay say hoa ?
Ba phần tóc mai thấm sương lạnh
Chín thớ khăn tơ ướt móc sa.
Cao khiết mà chi đời chẳng thích
Vỗ tay cười nói mặc người ta.
Người cao ngạo vì ai ở ẩn
Cũng loài hoa nở muộn vì ai
Bên sân sương rụng u hoài
Nhạn về để lại sầu ai ngậm ngùi
(Vấn cúc)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối