Trang trong tổng số 1 trang (9 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Matinya Bagong
(Retno Oueda)

Akan datang saatnya Baratayuda
Perang besar di Tegal Kurusetra
Para punakawan penjaga dunia akan laya
digantikan minuman pemuas dahaga.

Walau hanya memuaskan raga
tanpa menyentuhkan raga
dia akan berkuasa.

__________________________
Bản dịch Anh ngữ

The death of Bagong
(Retno Oueda)

Coming is the time for Baratayuda
The great war at Tegal Kurusetra
Punakawan, the godly clowns who guard the world will die
And soft drinks will replace them eventually

Quenching the thirst of your body
Not quenching your soul certainly
Yet they will rule the world definitely.

__________________________
Dịch nghĩa

Cái chết của Bagong

Sẽ đến thời khắc của Baratayuda
Cuộc đại chiến tại Tegal Kurusetra
Các punakawan người bảo vệ thế giới sẽ hy sinh
bị thay thế bởi thức uống thoả cơn khát.

Nếu chỉ làm thoả mãn cơ thể
không hề động đến tâm hồn
thì chúng sẽ nắm quyền.Chú thích:
+Baratayuda - tên một cuộc chiến trong thần thoại Indonesia, diễn ra tại Tegal Kurusetra.
+punakawan - một nhóm (5) người được xem là kẻ bảo vệ thế giới
+Bagong - một thành viên trong punakawan.
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Cái chết của Bagong

Sẽ diễn ra, Baratayuda
cuộc đại chiến tại Tegal Kurusetra
và punakawan - những người gác canh thế giới
sẽ chết
rồi đổi thay bởi dòng nước thoả say cơn khát

Nếu đơn thuần thể xác
chẳng phải khát tâm hồn
vốn cơn say sẽ thoả.

(Yogyakarta, 21.11.2008)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Batara Kala
(Retno Oueda)

Batara Kala bukan Raksasa
Ia hanya baksil kecil-kecil
yang menggerogoti pikir
sampai hidup berakhir

__________________________
Bản dịch Anh ngữ

Kala the god of death
(Retno Oueda)

Kala, the god of death is nothing but tiny germs
Nibbling on our being
Till we stop gapsing

__________________________
Dịch nghĩa

Thần Kala

Thần Kala không phải người khổng lồ
Đó chỉ là mầm vi khuẩn nhỏ nhoi
gặm mòn nghĩ suy
cho đến khi cuộc sống kết thúc.Chú thích:
+Kala - tên một vị thần trong thần thoại Hy Lạp, theo đó Kala là người khổng lồ đã nuốt mất mặt trời và tạo nên hiện tượng nhật thực.
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Thần Kala

Thần Kala nào kẻ khổng lồ
Cái chết đó nhỏ nhoi mầm khuẩn
Gặm mòn trí óc không ngưng
Đến khi cuộc sống cũng ngừng thở than.

((Yogyakarta, 21.11.2008)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Jika Pulang
(Retno Oueda)

Jika aku harus pulang sebelum sẹna
Aku telah bahagia
Telah Kau bawakan aku Ocha, teh hijau yang menenangkan jiwa
Yang kau seduh di bawah bulan membara

(27.12.2007)

__________________________
Bản dịch Anh ngữ

Should I go home
(Retno Oueda)

If I have to go home before nightfall
I am happy
You have brought me Ocha, the soul calming green tea
That you boil under the burning moon in the sky.

__________________________
Dịch nghĩa

Nếu về nhà

Nếu tôi phải về nhà trước lúc hoàng hôn
Tôi đã hạnh phúc
Em đã mang cho tôi Ocha, thứ trà xanh làm dịu lặng tâm hồn
được em đun dưới ánh trăng rực cháy.


Chú thích
+Ocha - một loại trà Nhật Bản.
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Nếu về nhà

hoàng hôn chưa buông cửa
phải trở bước về nhà
cũng là... vui đã thoả
tách trà em mang cho.

Ocha, trà xanh xanh
bình lặng tâm hồn anh
trà đun bằng hơi ấm
ánh trăng vàng mong manh

(Yogyakarta, 22.11.2008)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Killing a Tongue
(Retno Ueada)

Come to me little boy
Let me trade your tongue for the one of a foreign country
I'll make you speak powerfully
Yet be steady
Otherwise you will rumble the temple of your own community
Otherwise you will rattle the foundation of your ơn pedigree

Come to me sweet girly
Let me trade your tongue for the one of a foreign country
I'll make you speak eloquently
Yet be ready
Most likely you will lose the values of your own society
Most likely your heart will be haughty and your mind be empty.

__________________________
Dịch nghĩa

Giết chết một cái lưỡi

Đến bên ta cậu trai
Để ta đổi lưỡi cậu bằng một chiếc lưỡi ngoại quốc
Ta sẽ khiến lời cậu nói đầy quyền lực
Rồi hãy vững vàng
Nếu không cậu sẽ làm rung động ngôi đền của cộng đồng cậu
Nếu không cậu sẽ làm rung chuyển nền tảng của giống nòi mình

Đến bên ta nào cô bé
Để ta đổi lưỡi cô bằng một chiếc lưỡi ngoại quốc
Ta sẽ khiến lời cô nói ra đầy lôi cuốn
Rồi hãy sẵn sàng
Rõ ràng cô sẽ đánh mất những giá trị của xã hội mình
Rõ ràng trái tim cô sẽ kiêu kỳ và đầu óc cô trống rỗng
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Giết chết một cái lưỡi

Đến đây nào cậu trai
Đem lưỡi cậu đổi bằng hàng ngoại quốc
Quyền lực - lời cậu thốt ra
Và hãy vững lòng
Nếu không sẽ động vang ngôi đền xã hội
Nếu không sẽ chuyển rung nền tảng giống nòi

Đến đây nào cô gái
Đem lưỡi cô đổi bằng hàng ngoại quốc
Thánh thót - lời cô thốt ra
Và hãy sẵn sàng
Rõ ràng, sẽ mất trong cô những giá trị cộng đồng
Rõ ràng, tim sẽ kiêu kỳ và trí óc rỗng không

(Yogyakarta, 23.11.2008)
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Chuyện ngoài lề:
>.<" Bốn bài thơ trên em (phải) dịch cho chương trình "Đêm văn hoá các quốc gia" - kỷ niệm 53 năm thành lập trường vì tối đó, 29.11.2008, sẽ có một tiết mục "Đọc thơ 10 thứ tiếng". Mà cụ thể hơn là thứ ba này, em đã phải đọc bốn bài thơ đó để thu âm một đĩa CD kỷ niệm (tặng cho khách đến dự) cùng với mấy đứa bạn nước khác.
Hik, đang bí ý thơ để dịch - nhất là bài thơ thứ 4. Mọi người xem và giúp em với!!!
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài viết)
[1]