Tên bài thơ: Dặn
Tác giả: Võ Miên Trường
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: 09/06/2024 06:05
Xoá bởi: tôn tiền tử
Lý do xoá: chưa có nguồn tham khảoDặn lòng
thương nỗi đa đoan
Đi về
yêu cả lỗi lầm người dưng

Quay lưng
gối mỏi lưng chừng
Thở ra
một thoáng vô cùng như không

Dặn
bài thơ gạch đầu dòng
Chấm than
kết thúc vừa nồng cơn say

Dặn lòng
hao khuyết đã dày
Đừng
dan díu nữa mà xây xước mình!


Chú thích:
23. 05. 2024

(Bài viết được gửi tự động)
tửu tận tình do tại