Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Vanachi

Tên bài thơ: Dạ du cung - Ký mộng ký Sư Bá Hồn
Tên nguyên gốc: 夜遊宮-記夢寄師伯渾
Tên tiếng Việt: Dạ du cung - Chép giấc mơ gửi Sư Bá Hồn
Tác giả: Lục Du (Trung Quốc)
Nhóm bài: Từ
Gửi bởi tôn tiền tử
Ngày gửi: 10/09/2014 03:23
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: trùng雪曉清笳亂起,
夢遊處,
不知何地。
鐵騎無聲望似水。
想關河:
雁門西,
青海際。

睡覺寒燈裏,
漏聲斷,
月斜窗紙。
自許封侯在萬里。
有誰知,
鬢雖殘,
心未死!


Phiên âm:
Tuyết hiểu thanh già loạn khởi,
Mộng du xứ,
Bất tri hà địa.
Thiết kỵ vô thanh vọng tự thuỷ.
Tưởng quan hà:
Nhạn môn tây,
Thanh Hải tế.

Thuỵ giác hàn đăng lý,
Lậu thanh đoạn,
Nguyệt tà song chỉ.
Tự hứa phong hầu tại vạn lý.
Hữu thuỳ tri,
Mấn tuy tàn,
Tâm vị tử!


Chú thích:

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Bài trùng
Gửi bởi Diệp Y Như
Ngày gửi: 01/07/2019 06:38Bài này hình như bị trùng với bài này ạ: https://www.thivien.net/L...em-UTmKlXD5rFOU0iWtdRTsWw

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]