Trang trong tổng số 30 trang (292 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [27] [28] [29] [30]

Ảnh đại diện

Hắc Kiệt

Vãi!!!

Vãi nồi vãi đạn vãi bòng bong
Vãi cả con cu vãi cả lồng
Vãi mẹ nó rồi, vãi vãi vãi
Vãi hàng vãi họ vãi phông lông!!!

Mấy bạn trẻ bây giờ hay vãi quá :3
Bại binh chi tướng, ngôn bất khả dũng
Vong quốc chi đại phu, ngôn bất khả trí
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hắc Kiệt

Từ dạo áo cơm níu bước chân
Cái danh Tứ Kiệt cũng xa dần
Quẳng nghiêng buông bút thơ xiêu lạc
Rày Bắc mai Đông chạy sút quần
Món nợ trần ai còn lủng lẳng
Nổi mình may rủi cứ bâng khuâng
Bây giờ trách nhiệm, thêm người nữa
Có muốn Cuồng Ngông, lại khất lần
Bại binh chi tướng, ngôn bất khả dũng
Vong quốc chi đại phu, ngôn bất khả trí
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 30 trang (292 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [27] [28] [29] [30]