Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Vanachi

Tên bài thơ: Con ong lao động
Tác giả: Thơ dân gian thế giới ((Chưa rõ))
Gửi bởi thanhbinh82_tp
Ngày gửi: 16/11/2007 01:43
Xoá bởi: Điệp luyến hoa
Lý do xoá: Thiếu thông tin tác giả, nước...


(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Bản dịch của Thái Bá Tân
Gửi bởi thanhbinh82_tp
Ngày gửi: 16/11/2007 01:43Ðậu xuống bông hoa,
Ðậu xuống bông hoa,
Con ong lao động
Hút nhiều mật ra,
Hút nhiều mật ra,
Nhưng mật đó, than ôi, con khác hưởng!

Con người lao động
Gieo gặt lúa mì,
Gieo gặt lúa mì,
Con người lao động
Dệt vải, đúc, rèn, khai thác...
Nhưng kết quả, than ôi, lại thuộc về người khác!

Thế thì sao con ong
Phải khó nhọc mất công
Hút mật cho con khác hưởng?
Thế thì sao con người
Phải im lặng suốt đời
Lao động cho bọn giàu sung sướng?

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]