Trang trong tổng số 9 trang (83 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

Thơ Đường Cha ơi!

Cha ơi , con đã biết thơ Đường
Thỏ thẻ năm mươi sáu chữ vương
Điển tích Tin Mừng  nêu  Bái Ái
Căn nguyên Luật Chúa giữ luân thường
Đường thi, Lục bát, hay thơ Mới
Đường Cậy, Đường Tin, vẫn mến  thương
Nói ít nghĩ nhiều cho chắc bụng
Cha ơi, con đã biết thơ Đường!


Dã Tràng Cát(học trò nhỏ)

"Mong đón nhận sự chỉ giáo của các bậc tiền bối trong thi viện. Ôi thơ Đường Luật thật khó và luôn luôn thách thức sự kiên nhẫn của Học Trò Nhỏ ( Dã Tràng Cát) này. Xin tri ân các nhà thơ Bùi Nghiệp, nhà thơ Cù Mè, nhà thơ Dzuy-sơn-tuyền, các nhà thơ trong Đồng xanh thơ Sài gòn và hết thảy mọi người đã khuyến khích, hướng dẫn Học trò nhỏ đến với Đường thi vỡ lòng.
Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

Ông Trứ ở đâu ông Trứ ơi
Thông ông vẫn đứng cột hầu Trời
Mây trôi chín cõi thân còn vững
Đất chuyển ba miền rễ chẳng lơi
Vỏ tán rù rì da chẳng buốt
Lá reo dịu dặt ruột còn sôi
Ô hay ông đứng chầu Thiên hả
Hậu thế theo đòi chúc tụng thôi.
Dã Tràng Cát.
Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

Đất Bắc.

Bôn ba đất Bắc giấc long đong
Vạn tiếng than van một tiếng lòng
Lờ lững Hồng Hà ngầu khúc ruột
Hững hờ Tô Lịch quặn nương long
Soi trời Hoàn Kiếm dâng Thiên Ý
Dõi  địa Kê Năng(*)thẹn sở lòng
Dựng lại Niềm Tin Yêu Cậy Mến
Tháng Năm hoa Sữa giấc trinh trong.

5.5.2012 Dã Tràng Cát (hoctronho)
(*)Tòa tháp đôi cao nhất Việt Nam tại Hà Nội
Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

(Đêm mưa ân)

Hồn thiêng tắm gội giữa đêm mưa
Ân điển trời cao lạ lẫm chưa
Gió núi gom mây, trời chẳng thiếu
Sương ngàn nhả nước, đất còn thừa
Thánh Ân tuôn chảy ngay thời hiện
Thần Khí cuộn trào tự thuở xưa
Vạn cổ thiên kim tràn vũ thủy
Ca khen Tạo Hoá mấy cho vừa!

Dã Tràng Cát (Học trò nhỏ)
Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

Ông Trứ ở đâu ông Trứ ôi
Sao Tôn Tiền Tử cứ xoá tôi
Thông ông vươn lớn khung trời đất
Có thấy lòng tôi nỗi thiu ôi!
Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

Đường Cha.

Yêu Cha con sẽ học xây đường
Tránh lạc lối mòn khó thắng cương
Quan trắc, cân bằng, lường mọi thứ
Mực cân, chỉnh lối, mạch song phương
Khi vui, Cha tặng “ Kim Long  Bộ” (*)
Lúc giận, Cha ban “ cái xương sườn” (**)
Khéo múa dặm trường, trên mọi nẻo
Đường Cha cứ thế, chẳng phơi xương!

Dã Tràng Cát(học trò nhỏ)
26/4/2012
(chú thích:)
(*) Bộ hát Lễ MISA của LM. Kim Long.
(**) Bà xã vui tính, Thiên Chúa ban cho nhân loại từ thuở lập thiên.
Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

Nhà Tạm.
(học hoạ theo bài Thu Điếu của nhà thơ Nguyễn Khuyến)

Nhà Chầu Thánh Thể(*) tiếng thơ veo
Léo lét vàng ươm tí lửa teo
Tâm thất rung rung chao động tí
Man na(*) run rẩy khẽ tan vèo
Ôi Cao Xanh thắm, tình ngăn ngắt
Hỡi  hạ nhân gian, Chúa lạnh teo
No ấm châu thân, Cha ngóng đợi
Đói cơm khát nước khổ thân bèo.


Dã Tràng Cát(học trò nhỏ)
25/4/2012
(chú thích)
(*)Nơi thờ phượng Thiên chúa
(**)Điển tích Cựu ước, bánh bởi trời.
Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

Cõi Không.
(tập họa theo bài "Cảnh Chiều Hôm" của Bà Huyện Thanh Quan)

Cõi không vũ trụ kết giao hôn
Tinh tú thừa lưa xếp bóng dồn
Con Tạo xua mây vầng nguyệt phố
Thụ Nhân đón bão giấc sơn thôn
Tỉ năm ánh sáng sao sa mỏi,
Tám khắc thiêu thân ngọn nến dồn
Đó tít thiên hà, đây vĩnh thứ
Chúa Cha ôm trọn giấc nhân ôn.


hoctronho(dã tràng cát)
'2012
Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

Tâm Thợ Giuse.

Một đời xuôi ngược chẳng lời kêu
Tâm tịnh  Giuse  sức sống nêu
Tâm thợ sáng chiều, tâm  đại hội
Lòng Cha tối sớm, khối  tình yêu
Xả thân lao nhọc, Hồng Ân tỏa,
Vắt sức dựng xây, Tạo Hóa chiều
Ai hỡi nhớ ghi lời Thánh Cả
Đời ta đáng sống chẳng tiêu điều.hoctronho
(Dã tràng cát)
Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

Kinh tuyệt đỉnh.


Đồng hoa cánh dại  những đơn côi
Được Mẹ(*) nâng niu mắt sáng ngời
Hoa kết đời thường nên Chuỗi Ngọc
Hương duyên kinh lạ hóa Môi Khôi
Đó Tình Mẫu Tử, ngời Thiên Ý
Đây Nghĩa Cao Xanh, tỏ dạ đời
Ta ngất ta ngây Kinh tuyệt đỉnh
Ta mê ta mẩn Mẹ tràn vui.
học trò nhỏ
(Dã tràng cát)
ghi chú : (*) Đức mẹ Maria.
Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 9 trang (83 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối