Ở đầu trang gửi thơ tiếng Việt có 4 dòng chữ màu đỏ, tô đậm như trích lại dưới đây:
Chú ý:
- Yêu cầu ghi rõ nguồn tham khảo (xem cụ thể ở đây: http://www.thivien.net/notice_view.php?ID=50 )
- Yêu cầu đảm bảo các quy tắc chính tả và trình bày tối thiểu (xem cụ thể ở đây: http://www.thivien.net/notice_view.php?ID=37 )
(Những bài thơ không đảm bảo các quy định trên sẽ bị xoá
Và trong thông báo thứ nhất có nói rõ:
Những bài thơ không có nguồn trích dẫn cũng như nếu nguồn trích dẫn không đảm bảo độ tin cậy sẽ bị xoá.
Việc một bài thơ của ông A được đăng trên một blog cá nhân của ông B, chúng tôi coi đó là nguồn không đảm bảo.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.