@Sở Thi: Ý bạn hỏi là cách để xem mục “Thơ thành viên mới” của chính bạn phải không ạ? Nếu đúng là như thế, bạn có thể xem bằng cách click vào chính nickname của bạn (ở góc phải của trang) sau khi đã đăng nhập vào Thi viện, ở danh sách sổ xuống, bạn chọn dòng “Trang thơ cá nhân” là sẽ thấy các bài thơ của bạn gửi ở mục Thơ thành viên mới.
Chúc bạn vui cùng Thi viện.
NT
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"