Trang trong tổng số 39 trang (382 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [36] [37] [38] [39]

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

NT đã tạo chủ đề Thơ Nguyễn Thành Sáng - Tập 4, ở đây: https://www.thivien.net/f...ic-c5HukhNby8PlPU06GrnOfQ
Chúc bạn vui cùng Thi Viện!
NT
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

Nguyễn Thành Sáng cám ơn Cô Nguyệt Thu nhiều!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 39 trang (382 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [36] [37] [38] [39]