Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

phamanhoa

phamanhoa đã viết:
NGHÊNH NGANG

(hoạ "Nghễnh ngãng" của Ng_ban)

Thông minh vì chẳng tóc trên đầu.
Dũng lược bỡi hàm tua tủa râu.
Cung kiếm ra tay trừ ác điểu.
Côn quyền tận sức cứu chim câu.
Núi cao chớn chở,khinh rằng thấp.
Bể cả mênh mông,chê chẳng sâu.
Khuấy nước chọc trời trang tuấn kiệt.
Sá gì lác đác giọt mưa ngâu!!!


phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

nguoi_ban đã viết:
phamanhoa đã viết:
K H Ổ ! ! !

Ra khỏi nhà Quyền đã NGẨN NGƠ.
Bia tu cả kết,mặt BƠ PHỜ.
Bụi đường mù mịt phai MÀU MẮT.
Nắng xế đìu hiu nhạt TÓC TƠ.
Phó mặc tay ga cho SỐ PHẬN.
Tung hê mạng sống tặng DUYÊN THƠ.
Đến nhà,lanh lẽo màu HIU QUẠNH.
Lại gặp dung nhan vợ HỮNG HỜ !

phamanhoa
Duy Quốc Quyền đã viết:
phamanhoa đã viết:

phamanhoa đã viết:
D Ỡ ! ! !

Uống được vài chai đã NGẨN NGƠ.
Thoạt trông,mặt mũi cũng BƠ PHỜ.
Lơ ngơ thoáng hiện trong MÀU MẮT.
Lớ ngớ vừa in trên TÓC TƠ.
Lắp bắp, đổ thừa cho SỐ PHẬN.
Vật vờ,nằm vạ tại DUYÊN THƠ.
Ngó sau,nhìn trước:Ôi HIU QUẠNH!
Quay mặt làm ngơ,vợ HỮNG HỜ...

phamanhoa
20.12.2012
HÁ !!!

Một kết làm gì đến NGẨN NGƠ!
Hay vì sức yếu mới BƠ PHỜ?
Đường xa lắm bụi lem MÀU MẮT
Phố đẹp em nhiều ớn TÓC TƠ
Cố chạy về nhà êm SỐ PHẬN
Cam đi gặp bạn đẹp DUYÊN THƠ
Đời vui xướng họa vơi HIU QUẠNH
Mặc vợ kêu ca khó HỮNG HỜ (Vợ bác í) :d

Quốc Quyền
21.04.2012
20.04.2012
BUỒN…

Bứt mép vò đầu khách NGẨN NGƠ
Kia anh bạn trẻ cũng BƠ PHỜ
Trông ông lão đỏ, au MÀU MẮT
Ngậm khoé môi trề, vễnh TÓC TƠ
Một cốc dăm chai dìu SỐ PHẬN
Mấy bài bát cú nợ DUYÊN THƠ
Ô hay cái kiểu buồn HIU QUẠNH
Vợ lẻ làm reo mặt HỮNG HỜ …

Ng_bạn

VỀ MÁI NHÀ XƯA

Vợ đuổi,ra đường đứng NGẨN NGƠ.
Mặt mày hốc hác,mắt BƠ PHỜ
Bụi đường tàn nhẩn tô MÀU MẮT.
Gió chợ phủ phàng nhuộm TÓC TƠ.
Chẳng dám cả gan đùa SỐ PHẬN.
Cam đành cay đắng đoạn DUYÊN THƠ.
Quay về, nhà cũ thôi HIU QUẠNH.
Mặt vợ như hoa,hết HỮNG HỜ.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguoi_ban

http://i1176.photobucket.com/albums/x338/doancao/beach1-1.jpg

BIỂN VỌNG

Chiều trên bãi vắng giấu u hoài
Biển động triều dâng mộng lạc loài
Gió đuổi ngàn mây tìm bến ái
Sóng xô ghềnh đá tạc hồn ai
Thân còng đãi cát mơ tình ngọc
Cành liễu soi trăng ngại nắng mai
Một thoáng lỡ làng ru giấc đợi
Nửa đời thảng thốt sợ phôi phai

Ng_ban 22.4.12
Năm tháng đi qua chiều trắng tóc
Thời gian đổi lại bạc da ngà…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

doan cao

phamanhoa đã viết:
ngốc nghếch

Ngu si, thầy dạy cốc u đầu.
Đần độn,học hoài bạc cả râu.
Nặn óc cả ngày vô nữa chữ.
Vò đầu suốt tháng được dăm câu.
Google nuốt mãi cam đành cạn.
Firefox nhai hoài chịu chẳng sâu.
Từ giả P C, lìa laptop.
Đành theo Tư Cuốc học trồng ngâu.

phamanhoa
THÌ RA CÙNG HỘI ...

Còn tốt hơn tôi nhức cả đầu
Tương tư mấy tháng mặt đầy râu
Qua nhà bạn tưởng này ông lão
Ra phố người trông nọ lưỡi câu
Vào mạng xem đời duyên phận cạn
Lên gường ngóng vợ nghĩa tình sâu
Hôm nay chợt tỉnh nhờ anh nói
Mới biết cùng nhau một hội ngâu !!!

Dc
Trăm năm -trong cõi phù du mộng
Bụi nhiễm- hồng trần lạc cỏ cây


http://www.thivien.net/fo...ID=R2sE8coSlmL1vbrf6mbbnQ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

phamanhoa đã viết:

NG BAN đã viết:
DQQ đã viết:
phamanhoa đã viết:
phamanhoa đã viết:

K H Ổ ! ! !

Ra khỏi nhà Quyền đã NGẨN NGƠ.
Bia tu cả kết,mặt BƠ PHỜ.
Bụi đường mù mịt phai MÀU MẮT.
Nắng xế đìu hiu nhạt TÓC TƠ.
Phó mặc tay ga cho SỐ PHẬN.
Tung hê mạng sống tặng DUYÊN THƠ.
Đến nhà,lanh lẽo màu HIU QUẠNH.
Lại gặp dung nhan vợ HỮNG HỜ !

D Ỡ ! ! !

Uống được vài chai đã NGẨN NGƠ.
Thoạt trông,mặt mũi cũng BƠ PHỜ.
Lơ ngơ thoáng hiện trong MÀU MẮT.
Lớ ngớ vừa in trên TÓC TƠ.
Lắp bắp, đổ thừa cho SỐ PHẬN.
Vật vờ,nằm vạ tại DUYÊN THƠ.
Ngó sau,nhìn trước:Ôi HIU QUẠNH!
Quay mặt làm ngơ,vợ HỮNG HỜ...

phamanhoa
20.12.2012
HÁ !!!

Một kết làm gì đến NGẨN NGƠ!
Hay vì sức yếu mới BƠ PHỜ?
Đường xa lắm bụi lem MÀU MẮT
Phố đẹp em nhiều ớn TÓC TƠ
Cố chạy về nhà êm SỐ PHẬN
Cam đi gặp bạn đẹp DUYÊN THƠ
Đời vui xướng họa vơi HIU QUẠNH
Mặc vợ kêu ca khó HỮNG HỜ (Vợ bác í) :d

Quốc Quyền
21.04.2012

BUỒN…

Bứt mép vò đầu khách NGẨN NGƠ
Kia anh bạn trẻ cũng BƠ PHỜ
Trông ông lão đỏ, au MÀU MẮT
Ngậm khoé môi trề, vễnh TÓC TƠ
Một cốc dăm chai dìu SỐ PHẬN
Mấy bài bát cú nợ DUYÊN THƠ
Ô hay cái kiểu buồn HIU QUẠNH
Vợ lẻ làm reo mặt HỮNG HỜ …
20.04.2012


Ng_bạn
VỀ MÁI NHÀ XƯA

Vợ đuổi,ra đường đứng NGẨN NGƠ.
Mặt mày hốc hác,mắt BƠ PHỜ
Bụi đường tàn nhẩn tô MÀU MẮT.
Gió chợ phủ phàng nhuộm TÓC TƠ.
Chẳng dám cả gan đùa SỐ PHẬN.
Cam đành cay đắng đoạn DUYÊN THƠ.
Quay về, nhà cũ thôi HIU QUẠNH.
Mặt vợ như hoa,hết HỮNG HỜ.

phamanhoa

NHỚ NGƯỜI TÌNH XƯA
Quốc Quyền

Nhớ rượu, si tình mặt NGẨN NGƠ
Cô Trung chẳng gọi lão BƠ PHỜ
Lê la trước bến soi MÀU MẮT
Lủi thủi sau vườn nhổ TÓC TƠ
Quốc Lủi hai chai vùi SỐ PHẬN
Gò Đen một hủ lấp DUYÊN THƠ
Say rồi đắp chiếu quên HIU QUẠNH
Vợ réo anh ơi cũng HỮNG HỜ

22.04.2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguoi_ban

Duy Quốc Quyền đã viết:
phamanhoa đã viết:

NG BAN đã viết:
DQQ đã viết:
phamanhoa đã viết:
phamanhoa đã viết:


VỀ MÁI NHÀ XƯA

Vợ đuổi,ra đường đứng NGẨN NGƠ.
Mặt mày hốc hác,mắt BƠ PHỜ
Bụi đường tàn nhẩn tô MÀU MẮT.
Gió chợ phủ phàng nhuộm TÓC TƠ.
Chẳng dám cả gan đùa SỐ PHẬN.
Cam đành cay đắng đoạn DUYÊN THƠ.
Quay về, nhà cũ thôi HIU QUẠNH.
Mặt vợ như hoa,hết HỮNG HỜ.

phamanhoa
NHỚ NGƯỜI TÌNH XƯA
Quốc Quyền

Nhớ rượu, si tình mặt NGẨN NGƠ
Cô Trung chẳng gọi lão BƠ PHỜ
Lê la trước bến soi MÀU MẮT
Lủi thủi sau vườn nhổ TÓC TƠ
Quốc Lủi hai chai vùi SỐ PHẬN
Gò Đen một hủ lấp DUYÊN THƠ
Say rồi đắp chiếu quên HIU QUẠNH
Vợ réo anh ơi cũng HỮNG HỜ

22.04.2012
THẨN THỜ…

Rời khỏi nhà Quyền bớt NGẨN NGƠ
Thương hai em quá phải BƠ PHỜ
Bia ngâm đá lạnh thanh MÀU MẮT
Giò thấm ớt nồng ấm TÓC TƠ
Tư Cuốc ru tình an SỐ PHẬN
An Hoà gõ phím ủ DUYÊN THƠ
Tuổi thu ngấp nghé bờ HIU QUẠNH
Đâu giống chàng Trung khéo HỮNG HỜ !

Ng_ban 22.4.12
Năm tháng đi qua chiều trắng tóc
Thời gian đổi lại bạc da ngà…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguoi_ban

http://i1176.photobucket.com/albums/x338/doancao/images7-3.jpg

BẾN XƯA

Dưới bến sông buồn nhạt tiếng mưa
Thoảng nghe trong gió vọng đò thưa
Chiều say sắc tím hoàng hôn xuống
Liễu hát trăng vàng bóng tối đưa
Lữ khách mấy phen về cuối chuyến
Sương đêm bao thuở dạt ven dừa
Khói hong chẳng đủ ru niềm nhớ
Mây thẹn vơi đầy phủ dáng xưa …

Ng_ban 22.4.12
Năm tháng đi qua chiều trắng tóc
Thời gian đổi lại bạc da ngà…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

the minh

VỀ MÁI NHÀ XƯA

Vợ đuổi,ra đường đứng NGẨN NGƠ.
Mặt mày hốc hác,mắt BƠ PHỜ
Bụi đường tàn nhẩn tô MÀU MẮT.
Gió chợ phủ phàng nhuộm TÓC TƠ.
Chẳng dám cả gan đùa SỐ PHẬN.
Cam đành cay đắng đoạn DUYÊN THƠ.
Quay về, nhà cũ thôi HIU QUẠNH.
Mặt vợ như hoa,hết HỮNG HỜ.

phamanhoa

NHỚ NGƯỜI TÌNH XƯA
Quốc Quyền

Nhớ rượu, si tình mặt NGẨN NGƠ
Cô Trung chẳng gọi lão BƠ PHỜ
Lê la trước bến soi MÀU MẮT
Lủi thủi sau vườn nhổ TÓC TƠ
Quốc Lủi hai chai vùi SỐ PHẬN
Gò Đen một hủ lấp DUYÊN THƠ
Say rồi đắp chiếu quên HIU QUẠNH
Vợ réo anh ơi cũng HỮNG HỜ

22.04.2012

THẨN THỜ…

Rời khỏi nhà Quyền bớt NGẨN NGƠ
Thương hai em quá phải BƠ PHỜ
Bia ngâm đá lạnh thanh MÀU MẮT
Giò thấm ớt nồng ấm TÓC TƠ
Tư Cuốc ru tình an SỐ PHẬN
An Hoà gõ phím ủ DUYÊN THƠ
Tuổi thu ngấp nghé bờ HIU QUẠNH
Đâu giống chàng Trung khéo HỮNG HỜ !

Ng_ban 22.4.12


DUYÊN ĐỜI

Gió bụi mịt mờ bóng NGẨN NGƠ
Đường xa mõi bước khách BƠ PHỜ
Thương em ngày ấy xanh MÀU MẮT
Nhớ bậu một thời đẹp TÓC TƠ
Gian khó cuộc đời vươn SỐ PHẬN
Mặn nồng vị thế kết DUYÊN THƠ
Qua rồi mộng thắm -màu HIU QUẠNH
Nước chảy bèo trôi dạ HỬNG HỜ


    Thệ Minh  22.4.2012
Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt
Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

the minh đã viết:
VỀ MÁI NHÀ XƯA

Vợ đuổi,ra đường đứng NGẨN NGƠ.
Mặt mày hốc hác,mắt BƠ PHỜ
Bụi đường tàn nhẩn tô MÀU MẮT.
Gió chợ phủ phàng nhuộm TÓC TƠ.
Chẳng dám cả gan đùa SỐ PHẬN.
Cam đành cay đắng đoạn DUYÊN THƠ.
Quay về, nhà cũ thôi HIU QUẠNH.
Mặt vợ như hoa,hết HỮNG HỜ.

phamanhoa

NHỚ NGƯỜI TÌNH XƯA
Quốc Quyền

Nhớ rượu, si tình mặt NGẨN NGƠ
Cô Trung chẳng gọi lão BƠ PHỜ
Lê la trước bến soi MÀU MẮT
Lủi thủi sau vườn nhổ TÓC TƠ
Quốc Lủi hai chai vùi SỐ PHẬN
Gò Đen một hủ lấp DUYÊN THƠ
Say rồi đắp chiếu quên HIU QUẠNH
Vợ réo anh ơi cũng HỮNG HỜ

22.04.2012

THẨN THỜ…

Rời khỏi nhà Quyền bớt NGẨN NGƠ
Thương hai em quá phải BƠ PHỜ
Bia ngâm đá lạnh thanh MÀU MẮT
Giò thấm ớt nồng ấm TÓC TƠ
Tư Cuốc ru tình an SỐ PHẬN
An Hoà gõ phím ủ DUYÊN THƠ
Tuổi thu ngấp nghé bờ HIU QUẠNH
Đâu giống chàng Trung khéo HỮNG HỜ !

Ng_ban 22.4.12


DUYÊN ĐỜI

Gió bụi mịt mờ bóng NGẨN NGƠ
Đường xa mõi bước khách BƠ PHỜ
Thương em ngày ấy xanh MÀU MẮT
Nhớ bậu một thời đẹp TÓC TƠ
Gian khó cuộc đời vươn SỐ PHẬN
Mặn nồng vị thế kết DUYÊN THƠ
Qua rồi mộng thắm -màu HIU QUẠNH
Nước chảy bèo trôi dạ HỮNG HỜ


    Thệ Minh  22.4.2012
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR1EAA4W9VnNNg3NvLsjluHxiui-SOCRBHdIDVU5THL6t5_RtyZ
DẤU XƯA
Quốc Quyền

Bát ngát trời quê chiều NGẨN NGƠ
Bờ xa sóng bạc vỗ BƠ PHỜ
Thương người khắc khoải thâm MÀU MẮT
Nhớ dáng hao gầy buốt TÓC TƠ
Cuộc sống nhọc nhằn trêu SỐ PHẬN
Dòng đời nghiệt ngã phá DUYÊN THƠ
Cầu mong đoạn cuối đừng HIU QUANH
Để thấy con tim bớt HỮNG HỜ

22.04.2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguoi_ban

@ Ôi! đọc lại thấy những dòng thơ buồn thế nào ấy ! Xin góp lại gửi các anh rót đầy vào những ly bia nhé !
Ng_ban

NỔ !!!

Ta cất lời ca,họ NGẨN NGƠ.
Hồn xiêu phách lạc,mặt BƠ PHỜ.
Ngân nga,nức nở hoen MÀU MẮT.
Luyến láy,nghẹn ngào rụng TÓC TƠ.
Lúc nhặt,người ngồi thương SỐ PHẬN.
Khi khoan,kẻ đứng nhớ DUYÊN THƠ.
Điệu buồn nhuộm xám trời HIU QUẠNH.
Dứt tiếng,lòng ai bỗng HỮNG HỜ.

PAH

DUYÊN ĐỜI

Gió bụi mịt mờ bóng NGẨN NGƠ
Đường xa mõi bước khách BƠ PHỜ
Thương em ngày ấy xanh MÀU MẮT
Nhớ bậu một thời đẹp TÓC TƠ
Gian khó cuộc đời vươn SỐ PHẬN
Mặn nồng vị thế kết DUYÊN THƠ
Qua rồi mộng thắm -màu HIU QUẠNH
Nước chảy bèo trôi dạ HỬNG HỜ

Thệ Minh 22.4.2012

DẤU XƯA
Quốc Quyền

Bát ngát trời quê chiều NGẨN NGƠ
Bờ xa sóng bạc vỗ BƠ PHỜ
Thương đời khắc khoải thâm MÀU MẮT
Nhớ dáng hao gầy buốt TÓC TƠ
Cuộc sống nhọc nhằn trêu SỐ PHẬN
Dòng đời nghiệt ngã phá DUYÊN THƠ
Cầu mong đoạn cuối đừng HIU QUANH
Để thấy con tim bớt HỮNG HỜ

22.04.2012

HƯƠNG THẦM

Trở lại chốn xưa buồn NGẨN NGƠ
Người đi cảnh cũng nhuốm BƠ PHỜ
Khung trời bến mộng phai MÀU MẮT
Góc phố hoàng hôn nhạt TÓC TƠ
Em đã sang thuyền theo SỐ PHẬN
Anh thời lỡ gót thuận DUYÊN THƠ
Hôm nay đứng giữa chiều HIU QUẠNH
Chợt thấy lòng vương mối HỮNG HỜ

Ng_ban 22.4.12
Năm tháng đi qua chiều trắng tóc
Thời gian đổi lại bạc da ngà…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] ... ›Trang sau »Trang cuối