Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

nguoi_ban

caphexua đã viết:

                          RỪNG HOANG ...
                        
                          Hoàng hôn vừa đến ngọn đồi than
                          Và trách mây kia cách núi ngàn
                          Có lẽ xa xôi không kẻ hát
                          Hình như thăm thẳm chẳng ai đàn
                          Cội thông đón gió vừa mong hão
                          Cây bách chờ trăng mới mộng man
                          Bên suối rạt rào âm hưởng vọng
                          Khuya rừng sương phủ ngỡ trời chan
                          
                           caphexua
QUÊ NHÀ
(Du xuân)

Nắng mùa trải thảm, lá thở than
Từ chốn thành đô lánh cuối ngàn
Mượn bóng cây rừng nghe gió hát
Theo dòng thác nước lắng cung đàn
Hàng trăm cánh bướm bên triền lượn
Mấy khóm hoa vàng giữa thảo man
Đêm xuống sương vờn thêm mộng ảo
Làng quê thanh tịnh ánh trăng chan

Ng_ban
Năm tháng đi qua chiều trắng tóc
Thời gian đổi lại bạc da ngà…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguoi_ban

NẮNG ĐẦU MÙA

Khép cổng ra đường nắng vẫn hanh
Những tà áo lụa sóng thiên thanh
Bụi hồng sân trước cành tươm nụ
Khóm trúc chái sau lá mượt xanh
Đêm chớm đợi chờ trăng trở khuyết
Khuya tàn thương nhớ giọt mong manh
Ngỡ ngàng nhìn lại buồn cho phận
Vết cắt tháng năm mãi quẩn quanh

Ng_ban
Năm tháng đi qua chiều trắng tóc
Thời gian đổi lại bạc da ngà…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

caphexua

nguoi_ban đã viết:
caphexua đã viết:

                          RỪNG HOANG ...
                        
                          Hoàng hôn vừa đến ngọn đồi than
                          Và trách mây kia cách núi ngàn
                          Có lẽ xa xôi không kẻ hát
                          Hình như thăm thẳm chẳng ai đàn
                          Cội thông đón gió vừa mong hão
                          Cây bách chờ trăng mới mộng man
                          Bên suối rạt rào âm hưởng vọng
                          Khuya rừng sương phủ ngỡ trời chan
                          
                           caphexua
QUÊ NHÀ
(Du xuân)

Nắng mùa trải thảm, lá thở than
Từ chốn thành đô lánh cuối ngàn
Mượn bóng cây rừng nghe gió hát
Theo dòng thác nước lắng cung đàn
Hàng trăm cánh bướm bên triền lượn
Mấy khóm hoa vàng giữa thảo man
Đêm xuống sương vờn thêm mộng ảo
Làng quê thanh tịnh ánh trăng chan

Ng_ban                          RỪNG ĐÊM ...
                        
                          Sương phủ tưng bừng lá lại than
                          Bảo rằng ưu ái mãi trăng ngàn
                          Khiến mây lo lắng cuồn từng lũ
                          Gây gió ưu tư cuốn cả đàn
                          Xẩm tối hoa quỳnh hay chuốt chải
                          Về đêm nụ cúc cứ mơn man
                          Bởi khuya chưa ngỏ lời tâm sự
                          Nên lão ve sầu lệ khóc chan
                          
                           caphexua

http://Taochu.Uhm.vN/chu/38/c.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/a.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/p.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/h.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/e.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/x.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/u.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/a.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

caphexua

nguoi_ban đã viết:
NẮNG ĐẦU MÙA

Khép cổng ra đường nắng vẫn hanh
Những tà áo lụa sóng thiên thanh
Bụi hồng sân trước cành tươm nụ
Khóm trúc chái sau lá mượt xanh
Đêm chớm đợi chờ trăng trở khuyết
Khuya tàn thương nhớ giọt mong manh
Ngỡ ngàng nhìn lại buồn cho phận
Vết cắt tháng năm mãi quẩn quanh

Ng_ban
                          THIẾU NHẠC ...
                        
                          Bài thơ có lẽ bị phơi hanh
                          Vì thiếu nhạc rền, vắng nốt thanh
                          Niêm luật dẫu tròn nhưng chẳng thắm
                          Tứ vần dù vẹn lại không xanh
                          Để khi hoà ý, hay dầy đặc
                          Cho lúc hoạ từ, dở mỏng manh
                          Ao ước kim bằng trau chuốt nữa
                          Dần dần nét đẹp sẽ vòng quanh
                        
                          caphexua

http://Taochu.Uhm.vN/chu/38/c.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/a.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/p.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/h.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/e.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/x.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/u.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/a.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguoi_ban

caphexua đã viết:
nguoi_ban đã viết:
NẮNG ĐẦU MÙA

Khép cổng ra đường nắng vẫn hanh
Những tà áo lụa sóng thiên thanh
Bụi hồng sân trước cành tươm nụ
Khóm trúc chái sau lá mượt xanh
Đêm chớm đợi chờ trăng trở khuyết
Khuya tàn thương nhớ giọt mong manh
Ngỡ ngàng nhìn lại buồn cho phận
Vết cắt tháng năm mãi quẩn quanh

Ng_ban
                          THIẾU NHẠC ...
                        
                          Bài thơ có lẽ bị phơi hanh
                          Vì thiếu nhạc rền, vắng nốt thanh
                          Niêm luật dẫu tròn nhưng chẳng thắm
                          Tứ vần dù vẹn lại không xanh
                          Để khi hoà ý, hay dầy đặc
                          Cho lúc hoạ từ, dở mỏng manh
                          Ao ước kim bằng trau chuốt nữa
                          Dần dần nét đẹp sẽ vòng quanh
                        
                          caphexua


Y ĐỀ

Viết mãi mà thơ vẫn cứ hanh
Bởi lòng đã mất mối tình thanh
Cà phê uống cạn ngày xưa trắng
Nhạc khúc nghe mòn giấc mộng xanh
Cứ tưởng buồn dâng, từ nhấp nhoá
Khi xua sầu lắng, mắt thong manh
Mong ai chớ tiếc hồn không thắm
Kẻo giấc mơ lùa gió lượn quanh

Ng_ban
Năm tháng đi qua chiều trắng tóc
Thời gian đổi lại bạc da ngà…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

caphexua

nguoi_ban đã viết:
caphexua đã viết:
nguoi_ban đã viết:
NẮNG ĐẦU MÙA

Khép cổng ra đường nắng vẫn hanh
Những tà áo lụa sóng thiên thanh
Bụi hồng sân trước cành tươm nụ
Khóm trúc chái sau lá mượt xanh
Đêm chớm đợi chờ trăng trở khuyết
Khuya tàn thương nhớ giọt mong manh
Ngỡ ngàng nhìn lại buồn cho phận
Vết cắt tháng năm mãi quẩn quanh

Ng_ban
                          THIẾU NHẠC ...
                        
                          Bài thơ có lẽ bị phơi hanh
                          Vì thiếu nhạc rền, vắng nốt thanh
                          Niêm luật dẫu tròn nhưng chẳng thắm
                          Tứ vần dù vẹn lại không xanh
                          Để khi hoà ý, hay dầy đặc
                          Cho lúc hoạ từ, dở mỏng manh
                          Ao ước kim bằng trau chuốt nữa
                          Dần dần nét đẹp sẽ vòng quanh
                        
                          caphexua


Y ĐỀ

Viết mãi mà thơ vẫn cứ hanh
Bởi lòng đã mất mối tình thanh
Cà phê uống cạn ngày xưa trắng
Nhạc khúc nghe mòn giấc mộng xanh
Cứ tưởng buồn dâng, từ nhấp nhoá
Khi xua sầu lắng, mắt thong manh
Mong ai chớ tiếc hồn không thắm
Kẻo giấc mơ lùa gió lượn quanh

Ng_ban                          THƠ TÌM ...
                        
                          Ừ thì trang trải chữ câu hanh
                          Thơ dở đâu làm vỡ mộng thanh
                          Giọt đắng hôm nay nhiều lối tím
                          Dòng cay hiện tại lắm đường xanh
                          Nghe kêu niêm luật trùm chăn rách
                          Thấy bảo vần từ đắp chiếu manh
                          Thôi cứ vẽ vời cho nét thắm
                          Không chừng mê mẩn phải tìm quanh

                          caphexua

http://Taochu.Uhm.vN/chu/38/c.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/a.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/p.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/h.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/e.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/x.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/u.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/a.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

doan cao

LÀNG TÔI

Miền quê vừa lúc tiết thanh minh
Ruộng lúa rờn xanh cảnh hữu tình
Ngọn núi ngàn cây triền đá thẩm
Dòng sông bến nước chiếc đò xinh
Chiều buông sương tỏa chim về tổ
Đêm xuống trăng soi liễu vẽ hình
Dưới mái hiên nằm nghe gió thoảng
Bên vườn hoa dại ngát hương trinh

Doan cao
Trăm năm -trong cõi phù du mộng
Bụi nhiễm- hồng trần lạc cỏ cây


http://www.thivien.net/fo...ID=R2sE8coSlmL1vbrf6mbbnQ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguoi_ban

NỖI NIỀM

Giữa những niềm vui nối tủi sầu
Chênh vênh ngày tháng biết về đâu
Xuân xanh đã khuất đời chìm nổi
Tóc trắng còn đây nghiệp thấm sâu
Xao xuyến từng đêm lòng trở giấc
Bâng khuâng mấy nỗi gió xoay đầu
Sáng nay nắng lạ vào hiên trước
Soi bóng tinh mơ nhạt sắc mầu

Ng_ban
Năm tháng đi qua chiều trắng tóc
Thời gian đổi lại bạc da ngà…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

caphexua

nguoi_ban đã viết:

NỖI NIỀM

Giữa những niềm vui nối tủi sầu
Chênh vênh ngày tháng biết về đâu
Xuân xanh đã khuất đời chìm nổi
Tóc trắng còn đây nghiệp thấm sâu
Xao xuyến từng đêm lòng trở giấc
Bâng khuâng mấy nỗi gió xoay đầu
Sáng nay nắng lạ vào hiên trước
Soi bóng tinh mơ nhạt sắc mầu

Ng_ban                             CUỘC ĐỜI

                             Niềm vui cộng với những ưu sầu
                             Xen lẫn dẫu đời sống mấy đâu?
                             Tóc bạc da mồi hồn cũng tận
                             Chân chùn gối mỏi ý càng sâu
                             Giật mình giữa tối buồn tan dạ
                             Trở giấc canh khuya chán nhũn đầu
                             Bởi cả kiếp người là món nợ
                             Áo cơm tiền bạc đổi muôn mầu

                             caphexua

http://Taochu.Uhm.vN/chu/38/c.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/a.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/p.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/h.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/e.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/x.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/u.gifhttp://Taochu.Uhm.vN/chu/38/a.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguoi_ban

NỖI NIỀM .2

Hanh hao nắng hạ khóc ve sầu
Mây cuộn mình đi giăng lối đâu ?
Gà báo đêm tan lòng đã cạn
Trăng soi biển gợn đáy còn sâu
Giấc mơ trở mộng xa tầm mắt
Tinh ngỡ tàn canh lại khởi đầu
Trong cõi nhân gian nhiều hệ lụy
Hồng trần mấy nẻo sắc xuân mầu !

Ng_ban
Năm tháng đi qua chiều trắng tóc
Thời gian đổi lại bạc da ngà…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] ... ›Trang sau »Trang cuối