Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Kận

BÌNH TĨNH PHÒNG RÀO

Tình hình Covid đang căng
Đi đâu phải có khẩu trang đeo vào
Dịch căng đừng có nhốn nhào
Phải luôn bình tĩnh phòng rào an yên.

NNK
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Kận

5K Thực Hiện

Phải luôn thực hiện 5K
Nhắc nhau hạn chế đi ra đi vào
Những ai chưa có mũi nào
Một mũi hai mũi đều rào 5K

Ưu tiên số một ở nhà
Nếu không cần thiết đừng ra bên ngoài
5K năm cả nhớ hoài
Mong sao dịch hết nguôi ngoai cộng đồng.

NNK
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]