Phải chăng đây chốn tiên bồng
Mà sao cảnh sắc như không thuộc về
Rừng xanh suối biếc sơn khê
Có chư Bồ tát tụ về Từ Tôn

Lòng con xúc động bồn chồn
Một lòng tôn kính xin dâng cho Người
Ôi sao Phật quá tuyệt vời
Làm sao nói hết những lời ngợi ca

Con xin dập đầu từ xa
Nguyện lòng đi mãi Phật Đà chứng chi
Học tôn kính học từ bi
Học hạnh khiêm hạ mà đi bên thầy

Yêu thương rộng lớn từng ngày
Mong sao pháp giới chung tay một lòng
Huân tu bát chánh đều xong
Đều thành Phật đạo thong dong độ người
https://tktech.vn/wp-content/uploads/2018/12/chontienbong.jpghttps://tktech.vn/wp-content/uploads/2018/12/chontienbong.jpg