Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Lâm Khang

Hương Sơn thi

雲自無心石自頑
洞中天地別人間
陸奇水怪全歸佛
燈影鍾聲不出山
梵鐸夜寒靈鳥警
僊巢樹古老猿攀
一春遊到梅花國

Vân tự vô tâm thạch tự ngoan
Động trung thiên địa biệt nhân gian
Lục kỳ thuỷ quái toàn quy Phật
Đăng ảnh chung thanh bất xuất sơn
Phạn đạc dạ hàn, linh điểu cảnh
Tiên sào thụ cổ, lão viên phan
Nhất Xuân du đáo mai hoa quốc
Trường đái thiên hương mãn tụ hoàn.
Đồng Giang Phó bảng Phan Văn Ái kính đề

Dịch nghĩa:
Mây vốn vô tâm, đá vốn trơ ,
Trời đất trong động cách biệt với nhân gian.
Núi đá kỳ dị, suối nước quái lạ, thảy chầu Phật,
Ánh đèn, tiếng chuông không bay toả ra khỏi núi.
Tiếng mõ trong chùa đêm lạnh, khiến chim giật mình,
Chốn ở của chư Tiên trong rừng sâu, những chú khỉ chuyền cành.
Một ngày Xuân dạo chơi đến vương quốc của hoa mai,
Ướp mãi hương trời đầy hai tay áo trở về.
Đồng Giang Phó bảng Phan Văn Ái kính đề

Dịch thơ:
Mây vốn vô tâm, đá vẫn gan
Trời đất trong này biệt thế gian.
Sơn kỳ thuỷ quái đều quy Phật,
Đèn khêu chuông gióng khó qua ngàn.
Mõ kình đêm lạnh chim thiêng hốt,
Chòi tiên cây rợp khỉ leo giàn.
Xuân này du ngoạn Mai Hoa quốc,
Giắt mãi hương trời giữa áo khăn.

Đồng Giang Phó bảng Phan Văn Ái kính đề
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Trung Nam

“Đăng ảnh chung thanh bất xuất sơn”
Chữ “sơn” nên đổi lại là “san” cho đúng vần nha anh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]