Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

@Lá@

Những bài từ 1 đến 14 có nội dung liên quan tới chiếc yếm, được ghi âm trong cùng một file:
01. Đàn ông đóng khố đuôi lươn http://thivien.net/viewpo...ID=elosIA9mu96N6Va2dt0ngA
   Ở gần mà chẳng sang chơi http://thivien.net/viewpo...ID=elosIA9mu96N6Va2dt0ngA
   Ước gì sông rộng chừng gang http://thivien.net/viewpo...ID=elosIA9mu96N6Va2dt0ngA
   Ba cô đội gạo lên chùa http://thivien.net/viewpo...ID=elosIA9mu96N6Va2dt0ngA
   Cô kia yếm trắng loà loà http://thivien.net/viewpo...ID=elosIA9mu96N6Va2dt0ngA
   Gái một con trông mòn con mắt http://thivien.net/viewpo...ID=elosIA9mu96N6Va2dt0ngA
   Hỡi cô mặc áo yếm hồng http://thivien.net/viewpo...ID=elosIA9mu96N6Va2dt0ngA
   Hoa cúc vàng nở ra hoa cúc tím http://thivien.net/viewpo...ID=elosIA9mu96N6Va2dt0ngA
   Khi xưa ở với mẹ cha http://thivien.net/viewpo...ID=elosIA9mu96N6Va2dt0ngA
   Kiếp sau đừng hóa ra người http://thivien.net/viewpo...ID=elosIA9mu96N6Va2dt0ngA
   Mình về mình có nhớ chăng http://thivien.net/viewpo...ID=elosIA9mu96N6Va2dt0ngA
   Thuyền anh ngược thác lên đây http://thivien.net/viewpo...ID=elosIA9mu96N6Va2dt0ngA
   Trầu em têm tối hôm qua http://thivien.net/viewpo...ID=elosIA9mu96N6Va2dt0ngA
   Trời mưa gió rét kìn kìn http://thivien.net/viewpo...ID=elosIA9mu96N6Va2dt0ngA

15. Khó đi mẹ dắt con đi http://thivien.net/viewpo...ID=bqpRgdgDxq4_UAHETb0moQ
16. Ai ở trẻ mãi ru mà http://thivien.net/viewpo...ID=B0lTNNAfcsT28fIOeftVOQ
17. Ai về đường ấy hôm mai http://thivien.net/viewpo...ID=iadfiretYwdDJbbI4CnrVg
18. Ai về Hà Nội ngược nước Hồng Hà http://thivien.net/viewpo...ID=7lEEHQXbSB73gzBkMFgMxQ
19. Anh đây mục hạ vô nhân http://thivien.net/viewpo...ID=wKWycrZfgyvN4LltJPXSEw
20. Anh em nào phải người xa http://thivien.net/viewpo...ID=ua_Qs8j2r7h74oTEo-Socg

21. Anh lấy hòn đất Bụt, anh ném con chim giời http://thivien.net/viewpo...ID=5SMHD4CgczHOhCOFPgXmbA
22. Anh tiếc cho ai nuôi dạy mong chờ http://thivien.net/viewpo...ID=u7qTtlqVKI6P8-xDFz6ILA
23. Áo tứ thân em treo trên mắc http://thivien.net/viewpo...ID=RncIYs85NE5Hd54g_rRpFg
24. Ðố ai biết lúa mấy cây http://thivien.net/viewpo...ID=7vRDOx8MEnmkG8DspqMyWw
25. Ðồng Ðăng có phố Kỳ Lừa http://thivien.net/viewpo...ID=0HcT34XLtxCVJ_8arCvirQ
26. Ðêm qua đêm lạnh đêm lùng http://thivien.net/viewpo...ID=5xuGoUrLcfCt0UD6ZcBisA
27. Ðêm qua nguyệt lặn về tây http://thivien.net/viewpo...ID=d6h3cowz36moZxYKcFHw8g
28. Ðôi ta như loan với phượng http://thivien.net/viewpo...ID=xDcvJKb3GDnjEG_FH8hSXA
29. Ðôi ta như thể con tằm http://thivien.net/viewpo...ID=3HqHSLOOkTUSloUJz7wGAw
30. Đêm qua chớp bể mưa nguồn http://thivien.net/viewpo...ID=7-kkIEdUqS2MApvrRhVFaA

31. Chim xa bầy thương cây nhớ cội http://thivien.net/viewpo...ID=UEg-5KevqwauZXrieyP5ug
32. Con ơi mẹ bảo đây này http://thivien.net/viewpo...ID=-FBQ6w9AtNBKpgNi_iO0XQ
33. Con ơi muốn nên thân người http://thivien.net/viewpo...ID=0Kh11KrLEGyhytmtDXRlzw
34. Dạy con từ thuở tiểu sinh http://thivien.net/viewpo...ID=J0hAe_njfnx7Pyx99Z4h8Q
35. Dù ai buôn đâu bán đâu http://thivien.net/viewpo...ID=XLlMHCGJ5mg3abcAxuPA7Q
36. Em như hoa gạo trên cây http://thivien.net/viewpo...ID=cMcgQtvpp6QLd0i6fhkOBg
37. Em thời đi cấy ruộng bông http://thivien.net/viewpo...ID=Z-lNi4CsV69GP1WiiUChcw
38. Đêm qua mưa bụi gió bay http://thivien.net/viewpo...ID=MewJKFdUaW8qsFDlH2tfhA
39. Đêm qua ra đứng bờ ao http://thivien.net/viewpo...ID=mPLnqOB4knCOXfeVTG09og
40. Đêm trăng thanh anh mới hỏi nàng http://thivien.net/viewpo...ID=PvNWa9vLvaYJ524i5HW7qA

41. Ơn trời mưa nắng phải thì http://thivien.net/viewpo...ID=YXiOD_nlp1OD5WUOOsKkEQ
42. Cái bống là cái bống bang http://thivien.net/viewpo...ID=hgK_3s1MmL8lNrJ8TMxSqw
43. Cây khô chưa dễ mọc chồi http://thivien.net/viewpo...ID=Sl_ruPXpkAjkS8UDBSONwg
44. Lấy chồng làm lẽ khổ thay http://thivien.net/viewpo...ID=RN7VZIokuDqAQ_OeEVpAEw
45. Lấy chồng từ thuở mười lăm http://thivien.net/viewpo...ID=RvEoNLG5ke-s7mCj0hSh7A
46. Lỗ mũi thì tám gánh lông http://thivien.net/viewpo...ID=7CTeOVOTBdpGLsg0NLWTlA
47. Làm dâu khó lắm em ơi http://thivien.net/viewpo...ID=wQV6Q3rYO6_XRCicrqDYIw
48. Làm người cho biết tiện tần http://thivien.net/viewpo...ID=5mf1UTiNvRKL6J_QBYrPNg
49. Làm trai nết đủ trăm đường http://thivien.net/viewpo...ID=iRMlqAHkJqg-VnL0oBBR5Q
50. Làm trai quyết chí tu thân http://thivien.net/viewpo...ID=aPd7CM4T9Cxs1mrvJJUhPQ

51. Cây xanh thời lá cũng xanh http://thivien.net/viewpo...ID=Hte6Oehn1WJERWMilo9Ovg
52. Công cha như núi ngất trời http://thivien.net/viewpo...ID=ylEJVXdS0uxxdP_CoKvCFg
53. Công cha như núi Thái Sơn http://thivien.net/viewpo...ID=Ngsk04MZzwdtskQuJ_1NdA
54. Chiếc khăn cô đội trên đầu http://thivien.net/viewpo...ID=9DoX0MbwV7iGQXT6sgs3zQ
55. Lính thú http://thivien.net/viewpo...ID=ynvbfyOfLMvltBmZWAl34Q
56. Mẹ cha công đức sinh thành http://thivien.net/viewpo...ID=RNkWGHRoO2cPqjNqh_WWcw
57. Mẹ già như chuối ba hương http://thivien.net/viewpo...ID=QUEfxZDZyCPEkJqFCOG5iQ
58. Một đàn cò trắng bay quanh http://thivien.net/viewpo...ID=bIF-YcQ_rE8em10Z_z3row
59. Một duyên hai nợ ba tình http://thivien.net/viewpo...ID=9xnSTVc9SKQNoiWf51SORg
60. Một nong tằm bằng năm nong kén http://thivien.net/viewpo...ID=mFknrxfa4mEehnGh7y6JHA

61. Mình về em chẳng cho về http://thivien.net/viewpo...ID=X7oH1Wc-6yp-ZNXCnO_QkA
62. Mười lo http://thivien.net/viewpo...ID=AgzcNZIJqzuRyu7PakPUKQ
63. Mười thương http://thivien.net/viewpo...ID=GdnmLc5qoVoefUqwKY8fXg
64. Nhà anh đã khó lại khăn http://thivien.net/viewpo...ID=yk309h1QXFDAw1BDOngErw
65. Nhà tôi có dãy vườn hoa http://thivien.net/viewpo...ID=SIUTvW4PIh_pKF4f1350iQ
66. Quả cau nho nhỏ, cái vỏ vân vân http://thivien.net/viewpo...ID=JBnrqq9_A7CpMuZldruusQ
67. Sông dài cá lặn biệt tăm http://thivien.net/viewpo...ID=Ra69Y2XrItocgk-GRvVYXA
68. Tát nước đầu đình http://thivien.net/viewpo...ID=PDAvhhjac_dy3XslRIfayw
69. Thằng Bờm có cái quạt mo http://thivien.net/viewpo...ID=1XdcI9od4R3QV8YXzrZWqQ
70. Thờ cha mẹ ở hết lòng http://thivien.net/viewpo...ID=aedAoNixVpvrVCS82K-XlQ
Trời mưa gió rét kìn kìn
Đắp đôi dải yếm hơn nghìn chăn bông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

@Lá@

Những bài từ 71 đến 89 bắt đầu bởi từ "thân em" được ghi âm trong cùng một file với bài "Thân em như cái sạp vàng" trong link http://thivien.net/viewpo...ID=yrhTRfB0OO6iyS1rmJ1Ppg
71. Thân em như cái sạp vàng http://thivien.net/viewpo...ID=yrhTRfB0OO6iyS1rmJ1Ppg
   Thân em như cách hoa sen http://thivien.net/viewpo...ID=yrhTRfB0OO6iyS1rmJ1Ppg
   Thân em như dải lụa đào http://thivien.net/viewpo...ID=yrhTRfB0OO6iyS1rmJ1Ppg
   Thân em như hạc đầu đình http://thivien.net/viewpo...ID=yrhTRfB0OO6iyS1rmJ1Ppg
   Thân em như hạt mưa sa http://thivien.net/viewpo...ID=yrhTRfB0OO6iyS1rmJ1Ppg
   Thân em như trái xoài trên cây http://thivien.net/viewpo...ID=yrhTRfB0OO6iyS1rmJ1Ppg
   Thân em như chổi đầu hè http://thivien.net/viewpo...ID=yrhTRfB0OO6iyS1rmJ1Ppg
   Thân em - rau muống dưới hồ http://thivien.net/viewpo...ID=yrhTRfB0OO6iyS1rmJ1Ppg
   Thân em như tấm lụa điêu http://thivien.net/viewpo...ID=yrhTRfB0OO6iyS1rmJ1Ppg
   Thân em làm lẽ vô duyên http://thivien.net/viewpo...ID=yrhTRfB0OO6iyS1rmJ1Ppg
   
   Thân em như ớt chín cây http://thivien.net/viewpo...ID=yrhTRfB0OO6iyS1rmJ1Ppg
   Thân em như đóa hoa rơi http://thivien.net/viewpo...ID=yrhTRfB0OO6iyS1rmJ1Ppg
   Thân em như cánh hoa hồng http://thivien.net/viewpo...ID=yrhTRfB0OO6iyS1rmJ1Ppg
   Thân em như lúa đòng đòng http://thivien.net/viewpo...ID=yrhTRfB0OO6iyS1rmJ1Ppg
   Thân em như phận con rùa http://thivien.net/viewpo...ID=yrhTRfB0OO6iyS1rmJ1Ppg
   Thân em như trái bần trôi http://thivien.net/viewpo...ID=yrhTRfB0OO6iyS1rmJ1Ppg
   Thân em như giếng giữa đình http://thivien.net/viewpo...ID=yrhTRfB0OO6iyS1rmJ1Ppg
   Thân em như lọn nhang trầm http://thivien.net/viewpo...ID=yrhTRfB0OO6iyS1rmJ1Ppg
   Thân em như thể chuông đồng http://thivien.net/viewpo...ID=yrhTRfB0OO6iyS1rmJ1Ppg
90. Tháng giêng là tháng ăn chơi http://thivien.net/viewpo...ID=X6cvr2JzwSVTPpWUdIB82w

91. Tin nhau buôn bán cùng nhau http://thivien.net/viewpo...ID=XwKLBZjsMbjMcqK-XGXsuQ
92. Trời sinh ra đã làm người http://thivien.net/viewpo...ID=h7byedbzTckbGLhECOHxLg
93. Trứng rồng lại nở ra rồng http://thivien.net/viewpo...ID=OuGYBIjWBmYwKt8Puo2b6w
94. Trách cha trách mẹ nhà chàng http://thivien.net/viewpo...ID=VycpdPPdJRGYyfpKltAHjQ
95. Trâu kia kén cỏ bờ ao http://thivien.net/viewpo...ID=O2M5fYjfocDa4uovarZnbw
96. Trèo lên cây bưởi hái hoa http://thivien.net/viewpo...ID=b9mC8GZCAl4YLDyQLjpAZA
97. Trên trời có đám mây xanh http://thivien.net/viewpo...ID=SwiRBoN_CKl2nuxeetoM_Q
98. Trăng bao nhiêu tuổi trăng già http://thivien.net/viewpo...ID=AzPF9TRAMowf_ZzQgE6FSg
99. Văn thi phú lục chẳng hay http://thivien.net/viewpo...ID=ud5eETGi9AI2evfhLvyIhQ
100. Yêu nhau cởi áo cho nhau http://thivien.net/viewpo...ID=gC_cy6RP1EWfO3Dgu4iWUw

101. Yêu nhau thời ném miếng trầu http://thivien.net/viewpo...ID=fL_OGifXrym3xhOytgzLEw

Những bài ca dao từ 102 đến 123 nói đến duyên phận của người Việt Nam xưa được ghi âm trong cùng một file với bài "Lấy chồng từ thủa mười ba"
102. Lấy chồng từ thủa mười ba 1 http://thivien.net/viewpo...ID=kwvYaC2eV3uadEDLn-6MLQ
   Lấy chồng từ thủa mười ba 2 http://thivien.net/viewpo...ID=kwvYaC2eV3uadEDLn-6MLQ
   Cô kia cắt cỏ một mình http://thivien.net/viewpo...ID=kwvYaC2eV3uadEDLn-6MLQ
   Cô kia cắt cỏ bên sông http://thivien.net/viewpo...ID=kwvYaC2eV3uadEDLn-6MLQ
   Thẩn thơ dưới gốc mai già http://thivien.net/viewpo...ID=kwvYaC2eV3uadEDLn-6MLQ
   Bao giờ cho chuối có cành http://thivien.net/viewpo...ID=kwvYaC2eV3uadEDLn-6MLQ
   Còn duyên kẻ đón người đưa http://thivien.net/viewpo...ID=kwvYaC2eV3uadEDLn-6MLQ
   Còn duyên đóng cửa kén chồng http://thivien.net/viewpo...ID=kwvYaC2eV3uadEDLn-6MLQ
   Chẳng nên, tình trước nghĩa sau http://thivien.net/viewpo...ID=kwvYaC2eV3uadEDLn-6MLQ

   Chớ thấy duyên muộn mà phiền http://thivien.net/viewpo...ID=kwvYaC2eV3uadEDLn-6MLQ
   Gần thì chẳng hợp duyên cho http://thivien.net/viewpo...ID=kwvYaC2eV3uadEDLn-6MLQ
   Bao giờ cho gạo bén sàng http://thivien.net/viewpo...ID=kwvYaC2eV3uadEDLn-6MLQ
   Nhờ ơn cô bác giúp lời http://thivien.net/viewpo...ID=kwvYaC2eV3uadEDLn-6MLQ
   Đôi ta như đũa trong kho http://thivien.net/viewpo...ID=kwvYaC2eV3uadEDLn-6MLQ
   Còn duyên, anh cưới ba heo http://thivien.net/viewpo...ID=kwvYaC2eV3uadEDLn-6MLQ
   Thân em như tấm lụa điều http://thivien.net/viewpo...ID=kwvYaC2eV3uadEDLn-6MLQ
   Đấy còn không, đây cũng còn không http://thivien.net/viewpo...ID=kwvYaC2eV3uadEDLn-6MLQ
   Mình rằng mình chỉ lấy ta http://thivien.net/viewpo...ID=kwvYaC2eV3uadEDLn-6MLQ
   Mua cau chọn những buồng sai http://thivien.net/viewpo...ID=kwvYaC2eV3uadEDLn-6MLQ

   Chẳng tham nhà ngói ba toà http://thivien.net/viewpo...ID=kwvYaC2eV3uadEDLn-6MLQ
   Anh đà có vợ con chưa http://thivien.net/viewpo...ID=kwvYaC2eV3uadEDLn-6MLQ
   Chim khôn mắc phải lưới hồng http://thivien.net/viewpo...ID=kwvYaC2eV3uadEDLn-6MLQ

124. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ http://thivien.net/viewpo...ID=1qHWaOiXkO1XEnkGKKKJ0w
125. Một đời gánh nắng, gánh mưa http://thivien.net/viewpo...ID=1qHWaOiXkO1XEnkGKKKJ0w
126. Gió đưa cành trúc la đà (Bắc kì) http://thivien.net/viewpo...ID=2f1GaKZBXeM4FAgOt2M1Cw
127. Gió đưa cành trúc la đà (Huế) http://thivien.net/viewpo...ID=1M8j-FUm1bXsnGVSLnpOmA
128. Trên trời có đám mây xanh (2) http://thivien.net/viewpo...ID=sbg9YknMP6NHeN_Vj5HaeA
129. Bao giờ cho đến tháng ba (vè nói ngược) http://thivien.net/viewpo...ID=yKxNwAewLkrlNzFOhaFCWA
130. Bước sang tháng sáu giá chân (vè nói ngược) http://thivien.net/viewpo...ID=EQ2YBMQIav7aQ60fIZz8wQ

Từ bài 131 đến 139 những bài ca dao liên quan đến con trâu được ghi âm trong cùng 1 file với bài "Lao xao gà gáy rạng ngày"
131. Lao xao gà gáy rạng ngày http://thivien.net/forum_modifyreply.php?ID=17128
   Trâu ơi ta bảo trâu này (1) http://thivien.net/forum_modifyreply.php?ID=17128
   Trâu ơi ta bảo trâu này (2) http://thivien.net/forum_modifyreply.php?ID=17128
   Của chua ai nấy cũng thèm http://thivien.net/forum_modifyreply.php?ID=17128
   Trời mưa gió rét đùng đùng http://thivien.net/forum_modifyreply.php?ID=17128
   Thiệt tình không phải ba hoa http://thivien.net/forum_modifyreply.php?ID=17128
   Đêm qua kẻ trộm vào nhà http://thivien.net/forum_modifyreply.php?ID=17128
   Ông Giăng mà lấy bà Sao http://thivien.net/forum_modifyreply.php?ID=17128
   Thứ nhất vợ dại trong nhà http://thivien.net/forum_modifyreply.php?ID=17128


(tiếp tục cập nhật)
Trời mưa gió rét kìn kìn
Đắp đôi dải yếm hơn nghìn chăn bông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]