Trang trong tổng số 98 trang (973 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

DẶM   VỀ (tiếp theo và hết)

RETOUR(suite et fin)

Près d’une chute d’eau transparente,mon cheval s’arrêtera,
En traversant un col ensoleillé,mon coeur s’attristera,
Des ronces empêtreront les pieds de mon cheval,
Une horde de cerfs courira tout en nous regardant.


Dans la  forêt nocturne embuée,la mélancolie envahissera mon
                                                                                        âme,
Mon cheval traversera une chute d’eau scintillant d’étoiles d’or,
Ces étoiles tombées du firmament au fond de l’eau,
                   empêtreront les pieds de mon cheval,
Tristement je reléverai mes lourdes paupières,
            Autour de moi,rien que la sombre forêt…

              Traduction de TRỊNH PHÚC NGUYÊN

                                     …
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

VỊNH HUỆ HOA
                 NGUYỄN QUANG BÍCH(1832-1895)
Nhữ phương tu hướng dạ trung lai
Vi hiếu trần nhân nhật bất khai
Trực cán hảo tòng thiên tế lập
Tố tâm nhất điểm tuyệt trần ai

Dịch nghĩa:
                             VỊNH HOA HUỆ
                                  NGUYỄN QUANG BÍCH
                                                                   (1832-1895)


Hương thơm của em(hoa) đến đêm mới ngát
Vì chán ghét bụi bậm không muốn nở ban ngày
Thân thẳng ưa đứng giữa trời rộng
Tấm lòng trong trắng không vương chút bụi nào

Dich Pháp:

                            CHANT DE LA TUBÉREUSE(AMARYLLIS)
Ta  fragrance n’est pénétrante que la nuit,
Dégoutée des poussières,tu ne t’ouvres le jour,
Ton tronc se dresse tout droit au haut firmament,
Ton coeur candide contient nul grain de poussière.

                                      Traduction de TRỊNH PHÚC NGUYÊN

                         SƠN THƯỢNG
                                   Nguyễn  quang Bích(1832-1890)

Giang thế duyên phong tuyền
Đối ngân đới vũ tiên
Ngưng mâu sơn thượng khách
Nghi tại bạch  vân biên

Dịch nghiã:

         TRÊN NÚI

Dòng sông chẩy ven núi
Ngấn rêu đội mưa(  nên)  tươi tốt
Khách trên núi chăm chú nhìn
Tưởng mình ở bên đám mây trắng

Dịch pháp:
                         SUR LA MONTAGNE
Le courant du cours-d’eau  coule au flanc du mont,
La bande de mousse rafraichie sous la pluie,
Le visiteur sur le mont scrute avec attention,
Il se croie côtoyer un amas de blanches nues.

                                       Poème” Trên núi” de  Nguyễn  Quang Bích
                                       Traduction de        Trịnh    Phúc Nguyên                                     VỊNH HUỆ HOA
                 NGUYỄN QUANG BÍCH(1832-1895)
Nhữ phương tu hướng dạ trung lai
Vi hiếu trần nhân nhật bất khai
Trực cán hảo tòng thiên tế lập
Tố tâm nhất điểm tuyệt trần ai

Dịch nghĩa:
                             VỊNH HOA HUỆ
                                  NGUYỄN QUANG BÍCH
                                                                   (1832-1895)


Hương thơm của em(hoa) đến đêm mới ngát
Vì chán ghét bụi bậm không muốn nở ban ngày
Thân thẳng ưa đứng giữa trời rộng
Tấm lòng trong trắng không vương chút bụi nào

Dich Pháp:

                            CHANT DE LA TUBÉREUSE(AMARYLLIS)
Ta  fragrance n’est pénétrante que la nuit,
Dégoutée des poussières,tu ne t’ouvres le jour,
Ton tronc se dresse tout droit au haut firmament,
Ton coeur candide contient nul grain de poussière.

                                      Traduction de TRỊNH PHÚC NGUYÊN

                         SƠN THƯỢNG
                                   Nguyễn  quang Bích(1832-1890)

Giang thế duyên phong tuyền
Đối ngân đới vũ tiên
Ngưng mâu sơn thượng khách
Nghi tại bạch  vân biên

Dịch nghiã:

         TRÊN NÚI

Dòng sông chẩy ven núi
Ngấn rêu đội mưa(  nên)  tươi tốt
Khách trên núi chăm chú nhìn
Tưởng mình ở bên đám mây trắng

Dịch pháp:
                         SUR LA MONTAGNE
Le courant du cours-d’eau  coule au flanc du mont,
La bande de mousse rafraichie sous la pluie,
Le visiteur sur le mont scrute avec attention,
Il se croie côtoyer un amas de blanches nues.

                                       Poème” Trên núi” de  Nguyễn  Quang Bích
                                       Traduction de        Trịnh    Phúc Nguyên                                     VỊNH HUỆ HOA
                 NGUYỄN QUANG BÍCH(1832-1895)
Nhữ phương tu hướng dạ trung lai
Vi hiếu trần nhân nhật bất khai
Trực cán hảo tòng thiên tế lập
Tố tâm nhất điểm tuyệt trần ai

Dịch nghĩa:
                             VỊNH HOA HUỆ
                                  NGUYỄN QUANG BÍCH
                                                                   (1832-1895)


Hương thơm của em(hoa) đến đêm mới ngát
Vì chán ghét bụi bậm không muốn nở ban ngày
Thân thẳng ưa đứng giữa trời rộng
Tấm lòng trong trắng không vương chút bụi nào

Dich Pháp:

                            CHANT DE LA TUBÉREUSE(AMARYLLIS)
Ta  fragrance n’est pénétrante que la nuit,
Dégoutée des poussières,tu ne t’ouvres le jour,
Ton tronc se dresse tout droit au haut firmament,
Ton coeur candide contient nul grain de poussière.

                                      Traduction de TRỊNH PHÚC NGUYÊN

                         SƠN THƯỢNG
                                   Nguyễn  quang Bích(1832-1890)

Giang thế duyên phong tuyền
Đối ngân đới vũ tiên
Ngưng mâu sơn thượng khách
Nghi tại bạch  vân biên

Dịch nghiã:

         TRÊN NÚI

Dòng sông chẩy ven núi
Ngấn rêu đội mưa(  nên)  tươi tốt
Khách trên núi chăm chú nhìn
Tưởng mình ở bên đám mây trắng

Dịch pháp:
                         SUR LA MONTAGNE
Le courant du cours-d’eau  coule au flanc du mont,
La bande de mousse rafraichie sous la pluie,
Le visiteur sur le mont scrute avec attention,
Il se croie côtoyer un amas de blanches nues.

                                       Poème” Trên núi” de  Nguyễn  Quang Bích
                                       Traduction de        Trịnh    Phúc Nguyên
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongvan28

詠 蕙 花
阮光碧
汝芳須向夜中来
爲厭塵囂日不開。
直幹好從天際立
素心一點绝塵埃。


VỊNH HUỆ HOA
Nguyễn Quang Bích (1832 - 1890)
Nhữ phương tu hướng dạ trung lai
Vi yếm trần hiêu nhật bất khai.
Trực cán hảo tòng thiên tế lập
Tố tâm nhất điểm tuyệt trần ai.


Dịch thơ: VỊNH HOA HUỆ

Huệ hoa ngan ngát hương đưa
Nở về đêm bởi chẳng ưa bụi trần
Lòng ngay thẳng, dạ trong ngần
Dưới cao xanh rộng một thân giữa đời.


Meaning: THE TUBEROSE
The scent of tuberose is fragrant at night
So despite dust, on daytime they don’t burst.
Standing straight under the open sky
A pure heart without any dust.

      Meaning: By Vĩnh Hà


山上
阮光碧
江势沿峰漩
苔痕帯雨鮮。
凝眸山上客
疑在白雲邊。


SƠN THƯỢNG
Nguyễn Quang Bích (1832 - 1890)
Giang thế duyên phong tuyền
Đài ngân đới vũ tiên.
Ngưng mâu sơn thượng khách
Nghi tại bạch vân biên.


Dịch thơ: TRÊN NÚI
Dòng sông chảy ven núi
Rêu đội mưa tốt tươi
Khách xa nhìn chăm chú
Ngỡ bên mây trắng trôi


Meaning: ON THE MOUNTAIN
The river that runs along the mountain
Thanks to the rain moss grows luxuriantly
A guest on the mountain peered carefully
His idea is beside the white clouds by himself.

----------
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

BẼN LẼN  
                    HÀN MẶC TỬ
Trăng nằm sóng soài trên cành liẽu
Đợi gió dông về để lả lơi
Hoa lá ngây tình không muốn dộng
Lòng em hồi hộp chị Hằng ơi!

Trong khóm vi lau rào rạt mãi
Tiếng lòng ai nói? Sao im đi?
Ô kìa bóng Nguyệt trần truồng tắm
Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe

Vô tình để gió hôn trên má
Bẽn lẽn làm sao lúc nửa đêm
Em sợ lang quân em biết dược
Nghi ngờ đến cái tiết trinh em!

       HONTE
                       HAN MAC TU
La Lune s’étend sur les branches de saule,
En attendant..lascivement le vent d’hiver.
Feuilles et fleurs se pâment d’amour,immobilisées,
Oh!Soeur Lune,que je sens mon coeur bien troublé!

Frémissement continu des roseaux dans le buisson,
C’est la voix du coeur de quelqu’un?Pourquoi ce silence?!
Oh! Voilà l’ombre de la Lune toute nue au bain!
Montrant le cadre doré au fond du ravin.

Par hasard,j’ai laissé le vent baiser ma joue,
Que je me sens  tellement honteux à minuit!
De crainte que mon cher époux s’en apprenne,
Aurait-il suspicion de ma virginité?!

                         Poème BẼN LẼN de HÀN MẶC TỬ
                      Traduction de TRỊNH PHÚC NGUYÊN
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

FAUX-PAS EN TRAVERSANT LE FLEUVE
                                              Nguyễn  Bính
Pourquoi sous la pluie ta tunique  est trempée?
A dix sept ans,ma soeur s’en alla se    marier.
On se réjouit du vin et des pétards rouges,
Mais son âme porta la couronne funéraire!
La première fois,elle traversa le fleuve,
Toute jeune, elle n’a connu ni barque ni fleuve.
Chez nous,maman et moi,soeur cadette ,la manquons..
La maison déserte,le jardin délabré.
Maman fila la soie,assise auprès du “métier” *
Souvent répétait:”Maintenant,comment va  ta soeur?”
“Maintenant,comment va ma soeur?..Que répondrai-je!
Papillon féerique égaré dans le jardin désert!
Depuis,en traversant le fleuve ,elle a fait un faux-pas,
La barque fut renversée sous l’orage.
Le fleuve en crue,coula sans répit son courant,
Emportant son corps vers la région des tourments…
                                                                 (suite)*le métier à tisser
Dix années de ressentiment caché sous l’oreiller,
Dix années de larmes au lieu du bouillon au souper,
Dix années esseulée au cortège funèbre,
Le premier amour profondément enterré,
Le coeur exsangue , l’amour perdu sans retour.
Mais ,chère soeur cadette,une nuit đ’été
Refleurit le lilas(*),revit la cigale dépouillée,
Sur le triste débarcadère,un artiste s’est arrêté
En attendant en vain le bac de passage.
Il a compatit à mon amour jamais heureux,
Et à ma destinée malheureuse des jours passés,
Puis,puis,comment te dirais-je,ma soeur?!
Ma soeur,je  te susurre ces petits mots:
…Et puis,le sang retourne au coeur,
La bonne chance retourne à ma destinée,
Et à mon coeur sourit le bonheur.
Maintenant,mon coeur est bien réchauffé
L’amour d’antan mort est par “lui”ressuscité,
Depuis que dans l’amour,ma vie a été embrouillée,
Maintenant,elle devient belle comme l’aube dorée
Xoan:  lilas du Japon
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongvan28

   SÔNG THẠCH HÃN
          Thơ Nguyễn Khuyến

Dịch ra thơ Việt:

Sông sâu khua một mái chèo
Non xa lấp loáng ráng chiều hây hây
Gió xua cát bụi thốc đầy
Nước không trong suốt như ngày năm xưa.

En français:
              Le fleuve Thach Han

Sur le fleuve Thach Han, une rame remue.
Les monts lointains sont éclairés
                        par le halo du soir.
Le vent d' Ouest soulève les poussières
L' eau du fleuve n' est plus limpide comme l' an passé.

    ANH PHU TRẠM
            Nguyễn Khuyến

Dịch ra thơ Việt:

      ANH PHU TRẠM

Tình cảnh anh phu sao ái ngại
Đi về sớm tối đã chờn vai.
Biết đâu chính kẻ nằm trên cáng
Hai chục năm qua, trải bụi đời.

En français:
                 LE PORTEUR DE PALANQUIN

Le sort du porteur suscite de la compassion.
Du matin jusqu' au soir, ses épaules
                                       travaillent sans cesse.
Sait - il que, l' homme coucher sur son palanquin
A aussi ses tracas durant ses vingt années de vie.

                Le 15 Mars 2016
           Traduit par Hồng Vân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongvan28

      TÀI MAI
                            Cao Bá Quát

Thi tương mai tử trịch sơn gian
Nhất ác thanh tư ký bích loan.
Ký thử lai thời xuân sắc hảo
Dữ nhân cộng tác hoạ đồ khan.

Dịch nghĩa

          TRỒNG MAI

Thử đem hột mai ném lên núi
Một nắm giống thanh tao gửi vào dãy núi xanh.
Hãy nhớ lấy, đến lúc vẻ xuân tươi tốt
Sẽ thành bức tranh để mọi người cùng xem.

Dịch sang tiếng Việt

           TRỒNG MAI

I- Ném thử hạt mai lên dốc núi
Thanh tao giống quý gửi non xanh.
Chờ ngày xuân lại, mai tươi tốt,
Mời khách muôn phương thưởng ngoạn tranh,
II- Ném lên triền núi hạt mai
Gửi vào núi biếc một loài thanh tao.
Xuân về, cành biếc vươn cao
Thành phong cảnh dẹp mời vào ngắm xem.

Dịch sang tiếng Pháp

                PLANTER L’ABRICOTIER

Jetant sur la montagne une poignée de noyaux
d’abricotier,
On confie cette espèce distinguée à la montagne bleue
Retiens celà: Quand viendra le vent printanier,
Ils formeront un beau paysage devant les admirateurs.


      QUÁ BÌNH ĐỊNH DƯƠNG PHẬN VỌNG
                      CÙ MÔNG SƠN
                                            Cao Bá Quát

Nam phong dạ tác, nộ đào thanh,
Ký đắc Cù Mông lĩnh ngoại hành.
Hiểu vọng quần sơn hoành nhất đới
Ức phong khúc xứ cự ao binh.

Dịch nghĩa:

       QUA VÙNG BIỂN BÌNH ĐỊNH, NHÌN VỀ
                       NÚI CÙ MÔNG

Đêm nổi cơn gió nồm, tiếng sóng gầm dữ dội,
Biết rằng đang đi qua phía ngoài núi Cù Mông.
Sáng sớm thấy những ngọn núi xếp thành một dãy
ngang,
Tại chỗ khúc khưỷu của muôn ngọn núi đã từng diễn
ra những trận kịch chiến.
Dịch sang tiếng Việt:

        QUA VÙNG BIỂN BÌNH ĐỊNH NHÌN VỀ
                                   NÚI CÙ MÔNG

I- Gió mạnh chuyển nồm, sóng giật tung,
Biết là qua dãy núi Cù Mông.
Sớm mai, thấy núi dài giăng luỹ,
Nhớ cuộc chiến xưa giữa vạn trùng.
II- Gió chuyển nồm, sóng giật tung,
Biết là qua dãy Cù Mông ải ngoài.
Sớm mai thấy núi giăng dài,
Nhớ bao kịch chiến một thời núi sâu.

Dịch sang tiếng Pháp:

           TRAVERSANT LA MER DE BÌNH ĐỊNH
            REGARDER VERS LE MONT CÙ MÔNG

La nuit, le vent s’élève, les vagues grondent,
On sait qu’on est au large du mont de Cù Mông.
Le matin, devant les montagnes en chaîne transversale,
On pense aux terribles batailles fatales
Qui ont eu lieu ici sur ces cols sinueux escarpés.

                Traduit par PHAN HOÀNG MẠNH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongvan28

      TÂN VIÊN VŨ HẬU
                  Cao Bá Quát

Tạc dạ sương hoa tự trứ diêm
Hiểu lai hốt tác vũ tiêm tiêm.
Khoái khan tản tảo vân thu hậu
Nhất bán tân viên dũng ngọc thiềm


Dịch nghĩa
      VƯỜN CAU SAU MƯA

Đêm qua, hạt sương tựa như hạt muối kết tụ.
Sáng ra bỗng có mưa lất phất.
Vui nhìn sau khi tuyết hết mây tan,
Nửa vườn cau loáng ánh trăng.

Dịch sang tiếng Việt:

     VƯƠN CAU SAU MƯA

I – Hạt sương như muối đọng đêm qua,
Sáng sớm bỗng nhiên lất phất mưa.
Vui thấy tan mây và hết tuyết,
Nửa vườn cau loáng ánh trăng ngà.

II- Sương như muối đọng đếm qua,
Sáng nay lất phất cơn mưa nhẹ nhàng.
Vui thay mây tuyết đã tan,
Nửa vườn cau sáng trăng vàng lung linh.

Dịch sang tiêng Pháp:
     LE JARDIN D’ARÉQUIERS SOUS LA PLUIE


La veille, la rosée s’est condensée comme du sel.
Au matin, a tombé une douce pluie du ciel.
C’est bien beau quand s’effacent nuage et givre
Le mi-jardin d’arecs sous la lune scintille..

         Phan Hoàng Mạnh

      ĐI HỌC
        (Hoàng Minh Chính)
  
Cọ xoè ô che nắng
Râm mát đường em đi
Hương rừng thơm đồi vắng
Nước suối trong thầm thì

Hôm qua em tới trường
Mẹ dắt tay từng bước
Hôm nay mẹ lên nương
Một mình em tới lớp.

       ALLER A L’ECOLE

Les palmiers étendant leurs parasols
Me donnent l’ombrage sur mon chemun.
La senteur des forêts embaume les collines désertes,
L’eau de la source limpide susurre.

Hier, j’étais allé à l’école
Avec la main bien tenue à chaque pas par maman.
Aujourd’hui que maman est prise par ses brûlis,
Je suis venu en classe tout seul.

      Version française de Phan Hoang Manh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongvan28

     VŨ TRUNG PHI YẾN
              TÔN THẤT THUYẾT

Hà sự đình đài hồ bất quy
Sơn biên phong vũ cộng phi phi
Trù mâu nhất phiến đan tâm tại
Dục hướng thiên tầm bích động y

Nghĩa:
           Én bay trong mưa
Cớ sao không quay về chốn đình đài
Chốn biên cương mưa gió tầm tã
Ràng buộc bởi một tấm lòng son còn đó
Muốn hướng lên phía ngàn tầm dựa vào động biếc

     LES HIRONDELLES VOLENT SOUS LA PLUIE
                                         TÔN THẤT THUYẾT

Pourquoi ne retournez-vous pas aux palais royaux,
Et restez à la frontière,sous le vent et la pluie?
Ou est-ce parce que vous êtes attachés là par un coeur fidèle.
Et vous aspirez à vous abriter dans la grotte d’émeraude, au haut firmament.

      Traduction de TRỊNH PHÚC NGUYÊN
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongvan28

THƠ CỦA PHAN HOÀNG MẠNH

  TÂN VIÊN VŨ HẬU
                        Cao Bá Quát

Tạc dạ sương hoa tự trứ diêm
Hiểu lai hốt tác vũ tiêm tiêm.
Khoái khan tản tảo vân thu hậu
Nhất bán tân viên dũng ngọc thiềm

Dịch nghĩa
       VƯỜN CAU SAU MƯA

Đêm qua, hạt sương tựa như hạt muối kết tụ.
Sáng ra bỗng có mưa lất phất.
Vui nhìn sau khi tuyết hết mây tan,
Nửa vườn cau loáng ánh trăng.


Dịch sang tiếng Việt
                 VƯƠN CAU SAU MƯA

       I – Hạt sương như muối đọng đêm qua,
             Sáng sớm bỗng nhiên lất phất mưa.
             Vui thấy tan mây và hết tuyết,
             Nửa vườn cau loáng ánh trăng ngà.
       II-       Sương như muối đọng đếm qua,
             Sáng nay lất phất cơn mưa nhẹ nhàng.
                  Vui thay mây tuyết đã tan,
            Nửa vườn cau sáng trăng vàng lung linh.

Dịch sang tiêng Pháp

 LE JARDIN D’ARÉQUIERS SOUS LA PLUIE

La veille, la rosée s’est condensée comme du sel.
Au matin, a tombé une douce pluie du ciel.
C’est bien beau quand s’effacent nuage et givre
Le mi-jardin d’arecs sous la lune scintille..

                   Phan Hoàng Mạnh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 98 trang (973 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] ... ›Trang sau »Trang cuối