Trang trong tổng số 98 trang (973 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

TẢO PHÁT BẠCH ĐẾ THÀNH
                                       LÝ BẠCH
          SáNG  rời Bạch đế rực trời mây
          Nghìn dặm Giang lăng trọn một ngày
          Vượn hót hai bờ chừng chẳng dứt
          Thuyền con vạn núi  vượt như bay
          
       

                  TRỊNH PHÚC NGUYÊN DỊCH THƠ
                     
               DES L'AUBE QUITTER PEI TI

          Quittai Pei ti des l'aube sous un ciel radieux
          Vers Jang Lang en un jour parcourant mille lieu es
          Des gibbons criaient sans cesse le long des rivages
          Le léger sampan passa par dix mil montagnes .

                    Traduit par Trinh Phuc Nguyên
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

BÊN SONG
VƯƠNG HỮU KHÔI

Trăng dòm song trăng đòi thơ vịnh
Lá cài song lá cuộn tình ca
Gió luồn song gió đem hò hẹn
Đào vờn song đào bén duyên thơ.

Khúc giao duyên say làn quan họ
Lời oanh ca dệt thắm mộng mơ
Trời cao xanh mây vàng lãng đãng
Hồ xanh trong cá lượn nhởn nhơ.

Yến líu lo cành tơ gọi bạn
Bướm la đà vườn mộng thăm hoa
Lầu thi nhân dập dìu cánh nhạn
Tình xuân ai thắm đợi đẹp chờ.

PRÈS DE LA FENỂTRE
La lune, par la fenêtre réclame que je la chante
Les feuilles qui y grippent comportent en elles des romances
Le vent, en passant par les barreaux transmet mille promesses
Les pêches qui y sont, tombent amoureuses du poète.

Les déclarations d’amour sont lancées en folksong
Sous le ciel azuré, les nuages vagabondent
Les chansons ornent les rêves de leurs paroles chérissantes
Dans le lac aux eaux claires, les poissons folâtrent joyeusement

Sur les jeunes branches les serins appellent leurs amies
Dans le jardin de rêve en fleurs, les papillons voltigent
Du poète, les hirondelles planent au-dessus de la tour
Le printemps réserve aux jeunes bel et ardent amour

(Tác giả tự dịch)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Như

trinhphucnguyen24 đã viết:
TẢO PHÁT BẠCH ĐẾ THÀNH
                                       LÝ BẠCH
          SáNG  rời Bạch đế rực trời mây
          Nghìn dặm Giang lăng trọn một ngày
          Vượn hót hai bờ chừng chẳng dứt
          Thuyền con vạn núi  vượt như bay
          
       

                  TRỊNH PHÚC NGUYÊN DỊCH THƠ
                     
               DES L'AUBE QUITTER PEI TI

          Quittai Pei ti des l'aube sous un ciel radieux
          Vers Jang Lang en un jour parcourant mille lieu es
          Des gibbons criaient sans cesse le long des rivages
          Le léger sampan passa par dix mil montagnes .

                    Traduit par Trinh Phuc Nguyên
Xin cung cấp thêm nguyên văn chữ Hán của bài thơ này và dịch nghĩa:

早發白帝城
朝辭白帝彩雲間,
千里江陵一日還.
兩岸猿聲啼不盡,
輕舟已過萬重山.


Tảo phát Bạch Đế thành
Triêu từ Bạch đế thái vân gian, 
Thiên lí Giang Lăng nhất nhật hoàn. 
Lưỡng ngạn viên thanh đề bất tận, 
Khinh chu dĩ quá vạn trùng san.
 
Dịch nghĩa:
Sớm ra đi từ Thành Bạch Đế
Sáng từ biệt Thành Bạch Đế, trong làn mây rực rỡ,
Một ngày vượt ngàn dặm về tới Giang lăng.
Hai bên bờ sông tiếng vượn kêu không dứt,
Thuyền nhẹ tênh đã vượt núi non muôn trùng.

Chú thích
Bạch Đế: tên thành xây trên trên núi miền thượng lưu Trường Giang, nay vẫn còn di chỉ.
Giang Lăng: Địa danh thuộc tỉnh Hồ Bắc, cách Bạch Đế khoảng 2200 dặm.

Hà Như
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

VƯƠNG  PHI  MỊ-Ê

Nước mất , Vương Phi MỊ mất chồng
Nhà Vua cho vời tới thuyền Rồng
Qua bến Châu giang nàng tuẫn tiết
Phu Quân ơi, chờ thiếp đi cùng.
MỊ-Ê< BIA-MIH-AI >là vợ vua Chiêm Thành bị Vua LY THÁI TÔNG bắt đưa về Thăng long.Qua bến Châu Giang.vua LÝ cho vời nàng sang thuyền Rồng,
Vương Phi MỊ-Ê nhẩy xuống sông tuẫn tiết.Vua LÝ cảm động ,cho lâp đền thờ
Và phong cho nàng danh hiệu TRUNG-LIỆT

LA REINE  BIA MIH-AI

Sa patrie est perdue,la reine MIH perd son mari
Le roi donne l’ordre de l’emmener à la barque royale
Elle se jette dans le fleuve Châu giang
Oh mon Mari ,Attendez- que je vous suive.
La reine MIH-AI du roi ChamPa fut capturee par le roi LY THAI TÔNG
A chau giang ,le roi donna l’ordre de l’emmener à la barque royale,Elle
s’est suicidee en se jettant dans le fleuve.Le roi ,touché,donna l’ordre de
construire un temple en son honneur et la nomma HEROINE FIDÈLE

                                                          Trinh Phúc Nguyên <st>
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

KỲ QUAN VỊNH HẠ LONG
       Có vui sướng nào hơn thế không?
       Vừa mới "nghin năm đất Thăng Long"
       Đất nước rồng bay nay rồng xuống
       Thé gioí kỳ quan Ôi Hạ Long.
                      TRỊNH PHÚC NGUYÊN

BAIE D'HA LONG
       Y a-t'il en ce monde un bonheur plus grand?
       Tout recemment c'est le Millenaire Thang Long
       Le Dragon s'est envole, voila qu'il descend
       L'univers en joie Oh Merveille Baie de Ha Long.

Note
  Thang Long;Dragon en envol, ancien nom de Hanoi,   
  Ha Long;   Dragonen descenteKỲ QUAN VỊNH HẠ LONG
       Có vui sướng nào hơn thế không?
       Vừa mới "nghin năm đất Thăng Long"
       Đất nước rồng bay nay rồng xuống
       Thé gioí kỳ quan Ôi Hạ Long.
                      TRỊNH PHÚC NGUYÊN

BAIE D'HA LONG
       Y a-t'il en ce monde un bonheur plus grand?
       Tout recemment c'est le Millenaire Thang Long
       Le Dragon s'est envole, voila qu'il descend
       L'univers en joie Oh Merveille Baie de Ha Long.

Note
  Thang Long;Dragon en envol, ancien nom de Hanoi,   
  Ha Long;   Dragonen descente
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kinh Quốc


                         Nguyễn Kinh Quốc

            NGƯỜI H’MÔNG                 THE H’MÔNG  
  trên cao nguyên Đồng Văn      ethnic group in the Đồng Văn plateau

       Bản H’Mông ta               Our H’Mông villages
       Ở lều cây                   Living in the tree huts
       Trên núi đá                 On the karst mountains
       Nhòa trong mây              Which are dimmed in clouds
       Nương hẹp, dốc              Milpas are deep and narrow
       Bò khó cày                  Oxens hard plough
       Người phải cuốc.            People used to hoe their land
       Tránh đá hộc                Avoiding blocky rocks
       Gom đá ổ                    Pooling the boulders
       Ngô chọc lỗ.                Maize grow in the holes

       Dân H’Mông ta               Our H’Mông everyone
       Hứng bầu nước               Catching a water gourd
       Khe đá xa.                  From the far rock streamlet
       Cơm mèn mén*                Eating maize powder steamed
       Canh cải chua.              With sour cabbage soup
       Thích đi chợ                Would like to go a fair
       Ăn thắng cố **              To eat thắng cố**
       Uống rượu bát               To drink a bowl of liquor
       Rít thuốc lào               To smoke rustic tobacco
       Nghêu ngao hát.             To sing disconnectedly
       Khèn thổi lên               When pan-pipes play up
       Cùng quay nhảy              Everyone dances round
       Váy lanh xòe                The jute skirts spread out
       Đàn môi gảy                 The lip string plucks up
       Trao tình duyên             Giving love each other     

       Con gái H’Mông              The H’Mông girls
       Má căng tròn                Her cheeks are round and full
       Mày sợi chỉ.                Her brows look like the threads
       Giỏi dệt thêu               She well weaves and embroiders
       May khăn áo.                To swing clothes and kerchiefs
       Tặng bạn yêu                To present for her lover
       Anh cưỡi ngựa               Her lover rises on the horse
       Trèo lên dốc                Climbing up a steep slope
       Cương em dắt                She leads the rein
       Mỏi, bám đuôi            When tired, she takes the horse’s tail
       Chuyện đường dài.           Talking everything on the long trip
       Cười thật tươi.             How cheerful smiles are!

       Đàn ông H’Mông              The H’Mông men
       Rất hiếu khách.             Are very hospitably
       Đón từ cửa                  Welcome guests from the door
       Mời rượu bát.               Inviting the bowl of liquor
       Xếp việc nhà                Ready to arrange their works
       Giúp địa chất               Help for geologists
       Làm việc công               Working the citizen’s duties
       Vợ đưa tiễn                 His wife sees him off
       Năm ngọn núi                Going through five mountainous peaks
       Quá nửa buổi                It passed a half of the morning
       Còn ngoái trông.            She turns to see her husband

       Người H’Mông ta             Our H’Mông people
       Luôn giữ lửa                Taking a fire in the hut every time
       Sống đơn sơ                 Living is simple
       Như hơi thở                 As our breathing
       Ở trên đá                   On the karst plateau
       Giữa mây trời,              Within clouds and sky
       Rừng hoang dã...            With the wild forest
       Không xa rời.               Not far separated

  The 2nd Asia Pacific Geopark  Network Symposium 7/2011  

                 
* Ngô bột nấu hoặc đồ thành cơm tơi như bột đỗ
**It is a ethnic soup with cattle’s meat, borne and chitterlings  .
ĐÁ VÀ VÀNG (Tập I)
http://www.thivien.net/forum/%C4%90%C3%A1-v%C3%A0-v%C3%A0ng/topic-IJEW5tEtZVqSYDs_d8FZ5A
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

VƯƠNG PHI MỊ Ê

Nước tan, bị bắt, vương phi
Cưỡng sang thuyền vua chiến thắng.
Đũa ngọc, mâm vàng, chẳng đặng.
Chàng ơi! Đón thiếp cùng đi!
--------------
Mị Ê (Bia-Mih Ai) là vợ vua Chiêm Thành Java
Paramesvaravarman bị Lí Thái Tông bắt khi đánh
Thành Phật Thệ đưa về Thăng Long, đến sông Châu
Giang, quãng Phủ Lí hiện nay, thấy nàng xinh đẹp,
Vua cho vời sang thuyền vua. Nàng nhịn ăn rồi quấn
chăn vào mình, nhảy xuống sông tự tử. Vua cảm
động, cho lập đền thở ở quãng sông ấy và phong
cho nàng danh hiệu trung liệt. DƯƠNG BÁ TRẠC
có một bài thơ, TẢN ĐÀ, một bài từ vịnh nàng

媚 嫛 王 妃
國 亡 被 捕 王 妃
來 勝 御 船 召見
玉 筷 金 盤 廢 遍
夫 君 迎 妾 同 歸

MỊ Ê VƯƠNG PHI
Quốc vong, bị bộ, vương phi
Lai thắng ngự thuyền triệu kiến.
Ngọc khoái, kim bàn, phế biến.
Phu Quân! Nghênh thiếp, đồng qui!

LA REINE MIH-AI
Sa patrie est perdue, la belle Reine est capturée.
Devant le triomphateur d’appaitre elle est forcée.
Elle fait la grève de faim, refusant tous les soins.
Chéri! Acceuille moi!Où es-tu,Chéri?Je te joins !                      

     NGUYỄN CHÂN 31.10.2011

Bài vịnh của DƯƠNG BÁ TRẠC :

Rong ruổi quan hà lạc chúa công
Ngọn mây non bắc tít mù trông
Bồng mao tạm lúc nương thân liễu
Kinh khuyết may sao thấy mặt rồng
Thác nghĩ đã ghi cùng sắt đá
Sống thừa còn hẹn với non sông
Thôi thôi nước cuốn đây là hết
Năm lạy linh tiền chứng thiếp trung.

Bài từ của TẢN ĐÀ :

TÂM SỰ NÀNG MỊ Ê

Châu giang một dải sông dài
Thuyền ai than thở một người vương phi
Đồ Bàn thành phá huỷ
Ngoạ phật tháp thiên di
Thành tan, tháp đổ
Chàng tử biệt, thiếp sinh li
Sinh kí đau lòng kẻ tử qui
Sóng bạc ngàn trùng
Âm dương cách trở
Chiên hồng một tấm
Phu thê xướng tuỳ
Ơi mây, ơi nước, ơi trời
Đũa ngọc, mâm vàng giọt luỵ rơi
Nước sông trong đục
Lệ thiếp đầy vơi
Bể bể, dâu dâu khóc nỗi đời!
Trời ơi, nước hỡi, mây hời
Nước chảy, mây bay, trời ở lại
Để thiếp theo chồng mấy dặm khơi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

TÌNH TRĂM NĂM (*)
(Trong mơ gặp cô láng giềng thuở trước)
Thư em viết, lâu ngày nhoè hết chữ
Trong lòng anh dáng em cũ không nhoà
Mong mỏi mãi, hết năm qua, tháng lại
Hình bóng em, anh vẫn đợi trong mơ.

Rồi đêm nọ, em bất ngờ xuất hiện
Anh mừng thầm được nghe chuyện hàn huyên
Chưa kịp hỏi, em đột nhiên trở gót
Chỉ cần nhìn anh sống sót rồi đi.(**)
------------------------
(*) Có một nhà thông thái nào đó nói  Chỉ cần một giờ để thích một
người, một ngày để yêu một người, nhưng phải mất cả đời để quên
một người. Riêng tôi thì cả đời không quên được nàng.:
(**) Sống sót qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ
                                              
            NGUYỄN CHÂN 16.09.1996

百 歲 情
模 糊 文 字 卿 書 信
依 舊 卿 形 在 我 心
歲 月 夢 中 余 等 待
乍 然 昨 夜 遇 情 人

對 卿 喜 悅 余 相 問
忽 去 心 思 緒 不 成
只 要 現 時 卿 尚 見
幾 回 垂 死 我 猶 生

BÁCH TUẾ TÌNH
Mô hồ văn tự khanh thư tín
Y cựu khanh hình tại ngã tâm
Tuế nguyệt mộng trung dư đẳng đãi
Sạ nhiên tạc dạ ngộ tình nhân.

Đối khanh hỉ duyệt dư tương vấn
Hốt khứ tâm tư tự bất thành
Chỉ yếu hiện thời khanh thượng kiến
Kỉ hồi thuỳ tử ngã do sinh.

L'AMOUR DES CENTS ANS
L'encre sur ta lettre d'antan s'estompe
Dans mon coeur persiste toujours ton ombre
Dans les rêveries j'espère te voir
Depuis longtemps tous les années et mois

La nuit passée, lorsque tu te présente
Je suis ravi de voir ma confidente
À peine de parler, le dos tournant
Tu t'évapore si subitement
Après avoir su que je suis survivant

      NGUYỄN CHÂN 07.08.2010
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

ĐỌC THÊM ĐỂ HIỂU THÊM "TÌNH TRĂM NĂM"

EM Ở NƠI NAO (I)
Từ thuở em đi cách mấy trùng
Ngọt bùi, cay đắng nỗi riêng chung
Lấy ai chia sẻ niềm tâm sự
Đàn gẩy dây căng, đứt nửa chừng.

Thao thức canh thâu cứ nhớ hoài
Ra nơi hò hẹn hỏi Bà Mai.
Mênh mông đen thẳm vành trăng khuyết
Nguyệt Lão khi xưa lánh mặt rồi.

Đêm vắng tương tư mộng thấy người
Mày xanh mờ nét, má đào phai (*)
Hàn huyên chưa kịp em quay gót
Thoáng bóng hoa đi những ngậm ngùi.

Nước chảy, hoa trôi tới nẻo nào
Đi không dấu vết, biết vì sao
Qua sông em đã thành người khác?(**)
Có biết lòng ai sóng dạt dào ?
-------------------------
(*) Bạch Cư Dị : Mi tiêu tàn đại, kiểm tiêu hồng.
(**) Ca dao : Qua sông em đã làm dâu nhà người.

EM Ở NƠI NAO (II)
Kể từ em bước ra đi
Năm mươi năm lẻ còn gì là xuân.
Tấm thân dầu dãi phong trần
Tin sương chỉ có một lần mà thôi.(*)
Lênh đênh góc bể, chân trời
Mịt mù sương khói đâu nơi neo thuyền.
Phận không nhưng vẫn còn duyên
Trăm năm hồ dễ ai quên tiếng lòng.
---------------
(*)Cô lấng giềng của tôi cuối năm 1946
Kháng chiền toàn quốc chống Pháp bùng nổ,
em về quê.Từ đó không có tin tức gì.
Mãi đầu thập kỉ 60,thế kỉ trước được
tin em sống vất vả lắm. Tất cả chỉ có
thế thôi. Nhưng tôi không thể nào quên
em được.                      

NGUYỄN CHÂN 16.09.1995
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

BÓNG ƠI
NGUYỄN CHÂN
Trên vách lom khom ai đó nhỉ?
Là ta hay bóng ? Bóng hay ta ?
Đinh ninh cứ tưởng hai mà một
Giấc mộng Trang Chu có phải là ?

Lụ khụ, mắt mờ, chân cũng chậm.
Da mồi, tóc bạc, nhận không ra!
Thương ta bóng cố làm ra vẻ.
Nhỏ lệ ta thương bóng nhạt nhoà.

Tình nghĩa bắt đầu từ tiếng khóc.
Suốt đời tâm nguyện chẳng rời xa.
Khi xưa bay nhảy thường quên bẵng
Thân thiết thì nay, tiếc đã già !Ô ! MON OMBRE
NGUYEN CHAN
Qui est-ce qui donc qui se tient courbé sur le mur ?
C’et moi ou c’et mon ombre? Mon ombre ou c’est moi-même ?
On croirait que ce sont deux, mais pourtant ce n’est qu’un.
Serait-ce donc comme le songe de Zhuang Zhu ?

Allurre décrépite, yeux voilés, jambes déjà trainardes,
Peau nacrée, cheveux blancs,..on ne se reconnait plus!
Ayant de l’amour pour moi, l’ombre tâche de se donner des airs,
Tandis que je laisse tomber des larmes en regardant l’ombre devenue déjà confuse.

Tout notre amour et attachement commencent dès les premiers pleurs de naissance,
Et durant toute la vie, on s’est donné parole de ne jamais se séparer.
Auparavant, quand on étaitt encore jeune et actif,on ne le remarquait nullement
Et maintenant que l’on sentit bien proche,hélas! Tous deux sont devenus déjà bien vieux !  

Traduction de PHAN HOÀNG MẠNH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 98 trang (973 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối