Trang trong tổng số 98 trang (973 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phan Hoàng Mạnh

Phan Hoàng Mạnh dịch từ Pháp ra Việt:
         SAVOIR  VIEILLIR
                        François Fabié (1846-1928)Vieillir, se l’avouer à soi-même et le dire
Tout haut, non pas pour voir protester les amis,
Mais pour y conformer ses goûts et s’interdire
Ce que la veille encore on se croyait permis.

Avec sincérité, dès  que l’aube se lève,
Se bien  persuader qu’on est  plus vieux d’un jour.
À chaque cheveu blanc.  se séparer d’un rêve
Et lui dire tout bas un adieu sans retour.

. . .
Se résigner à vivre un peu sur le rivage,
Tandis qu’ils vogueront sur les flots hasardeux,
Craindre d’être importun, sans devenir sauvage,
Se laisser ignorer tout en restant près d’eux.

. . .
Puis un jour s’en aller, sans trop causer d’alarmes,
Discrètement mourir, un peu comme on s’endort,
Pour que les tout petits ne versent pas de larmes
Et qu’ils ne sachent pas ce que c’est que la mort.
                                                                     

         BIẾT  SỐNG  TUỔI  GIÀ


Sống tuổi già, là dám nói to những điều có thật
Không phải để bạn bè phản đối cho hay,
Mà tự biết điều chỉnh mình phù hợp với hôm nay
Để tự cấm đoán điều hôm qua còn được phép.

Mỗi sáng sớm, tự bảo mình chân thật
Là đã già một ngày nữa thêm rồi.
Mỗi sợi tóc bạc - một giấc mơ trôi,
Chào nhỏ nhẹ : ra đi không trở lại.

. . .
Tự kiềm mình đứng trên bờ, ở lại,
Khi mọi người vượt sóng lướt ra đi.
Ngại làm phiền, nhưng không bất nhã chi,
Để tất cả quên ta, dù ta luôn ở cạnh.

. . .
Rồi một chiều, ra đi, không gây nhiều náo nhiệt,
Lặng lẽ rời cõi đời như một giấc ngủ yên,
Để bọn cháu thơ khỏi nhỏ lệ ưu phiền,
Để chúng không biết thế nào là tử biệt.
      
              Người dịch: Phan Hoàng Mạnh
          

.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

CON ĐƯỜNG CỦA EM
Đinh Hồng Điệp

-Con đường em chọn
Là đường một chiều
Chỉ có thể đi
Không quay trở lại

-Con đường em chọn
Con đường cô quạnh
Dầu dãi nắng mưa
Không kẻ đồng hành.

-Thời gian trôi qua
Chiếc lá lìa cành,
Lời em với anh
Vết thương chẳng lành.

TMCS DỊCH RA HÁN VĂN,  
ANH VĂN VÀ CHUYỂN SANG LỤC-BÁT

NGÃ CHI ĐỒ .
Ngã tuyển chi đồ
Độc hành chi tuyến
Duy hứa thuận hành
Nghịch tẩu tuyệt vô.

Ngã tuyển chi đồ
Cô hành chi lộ
Thử vũ nhật dạ
Đồng hành giả vô.

Thời gian đằng phi
Diệp thụ phân ly
Ngã đối nhĩ thoại
Thương tích trường kỳ.
  
我 之 途
我 選 之 途
獨 行 之 線
惟 許 順 行
逆 走 絕 無
我 選 之 途
孤 行 之 路
此 雨 日 夜
同 行 者 無
時 間 騰 飛
葉 樹 分 離
我 對 您 話
傷 惜 長 期

CON ĐƯỜNG CỦA EM
Con đường Em đã chọn rồi :
“Đường Một Chiều” để trọn đời Em đi’
Một đi, quyết chí là đi,
Chẳng thay đổi hướng , chẳng suy chuyển lòng.

Con đường Em đã chọn rồi :
Chặng đi thăm thẳm , một đời cô đơn
Dãi dầu nắng đổ mưa tuôn
Mình Em ! san sẻ vui buồn cùng ai !

Ngày xanh như én lướt nhanh,
Thoắt đâu lá đã lìa cành chia xa,
Lời xưa một thuở như Hoa
Giờ thành dĩ vãng , còn là ...Dư âm !
                      
THE ROAD OF MINE

-On my self-selected road
Which is the one of single way,
I’ll go ahead forever
And give up going forward never.
-On my self-selected road
I’m going alone
And there will be not any companion
Even in such hard condition.
-Time has been flying so fast
From branches all leaves fell down
And can be heard now
Only echo of my talking to you in the past

                 MON CHEMIN
   J'ai choisi ce chemin pour toute la vie
   À sens unique et ne peux m'en retourner
   Qu'il soit si long et tout plein d'intempéries
   Mais je le longe telle une ombre esseulée
   
   Le temps, c'est l'oiseau qui s'envole trop vite
   Moi-une feuille que la branche rejète
   Toutes nos paroles pompeuses d’antan
   Ne laissent rien que des échos maintenant.
        
NGUYỄN CHÂN viết chữ Hán và chuyến thể sang Pháp ngữ
(Adaptation) theo bài lục-bát của TMCS   02.01.2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kinh Quốc


君  生
君 生 我 未 生 ,我 生 君 已 老
君 恨 我 生 迟 ,我 恨 君 生 早
君 生 我 未 生 ,我 生 君 已 老
恨 不 生 同 时 ,日 日 与 君 好
我 生 君 未 生 ,君 生 我 已 老
我 漓 君 天 涯 ,君 隔 我 海 角
我 生 君 未 生 ,君 生 我 已 老
化 蝶 去 寻 花 .夜 夜 粞 芳 草

QUÂN SINH

Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão
Quân hận ngã sinh trì, ngã hận quân sinh tảo.
Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão
Hận bất sinh đòng thì, nhật nhật dữ quân hảo
Ngã sinh quân vị sinh, quân sinh ngã dĩ lão.
Ngã ly quân thiên nhai, quân cách ngã hải giác
Ngã sinh quân vị sinh, quân sinh ngã dĩ lão.
Hóa điệp khứ tầm hoa, dạ dạ tê phương thảo.

Dịch nghĩa: CHÀNG SINH

Người sinh ta chưa sinh, ta sinh người đã già
Người hận ta sinh muộn, ta hận người sinh sớm
Người sinh ta chưa sinh, ta sinh người đã già
Hận chẳng sinh cùng thời, ngày ngày ở bên người
Ta sinh người chưa sinh, người sinh ta đã già
Ta xa người chân trời, người cách ta góc biển
Ta sinh người chưa sinh, người sinh ta đã già
Hóa bướm đi tìm hoa, hằng đêm đậu trên cỏ.

    Lãnh Văn dịch thơ
  
    Chàng sinh ta vẫn chưa sinh
    Ta sinh chàng đã gập ghềnh đưổi xuân
    Chàng sầu ta muộn mằn có mặt
    Ta oán chàng sớm chẳng chờ ta
    Hận sao chẳng cùng sinh ra
    Ngày ngày sum họp bên ta có chàng
    Ta sinh rồi mà nàng đâu tá?
    Nàng sinh ra ta đã bạc đầu.
    Chân trời góc bể xa nhau
    Hoa chờ tin bướm, đêm sầu cỏ thơm

    KINH QUỐC DỊCH THƠ: CHÀNG SINH

       Chàng sinh thì thiếp chưa sinh
       Thiếp sinh, chàng đã sắp thành già nua
       Chàng oán thiếp bởi chưa đủ lớn
       Thiếp trách chàng sinh sớm làm chi.
       Hận nhau sinh chẳng cùng kỳ
       Ngày ngày sum họp, đi về có nhau
       Thiếp sinh rồi, chàng đâu có mặt
       Thiếp với chàng xa cách biển trời.
       Bướm tìm lượn khóm hoa tươi
       Đêm đêm cỏ ngát nhớ người mãi xa.

  THE OLD POEM: YOU WERE BORN

       When you were born, I am not born yet.
       When I am born, you were aged
       You resent at me to be born late
       I resent at you to be born soon.
       To resent isn’t contemporary
       For every day we are by ourselves
       When I was born, you are not born yet
       When you are born, I was aged.
       I am far from you in the horizontal line
       You are separated by me in the sea angle
       To form a butterfly for finding the flower
       Every night to site on the scent grass.

                   Translated by Kinh Quốc

.
ĐÁ VÀ VÀNG (Tập I)
http://www.thivien.net/forum/%C4%90%C3%A1-v%C3%A0-v%C3%A0ng/topic-IJEW5tEtZVqSYDs_d8FZ5A
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

Xin tiếp lời Anh Kinh Quốc bằng một phương án khác :
恨   誰 (*)
君 生 我 未 生 , 我 生 君 已 老
君 恨 我 生 遲 , 我 恨 君 生 早
君 生 我 未 生 , 我 生 君 已 老
恨 不 生 同 時 , 日 日 與 君 好

我 生 君 未 生 , 君 生 我 已 老
我 離 君 天 涯 , 君 隔 我 海 角
我 生 君 未 生 , 君 生 我 已 老
化 蝶 去 尋 花 , 夜 夜 栖 芳 草

HẬN THUỲ
Quân sinh ngã vị sinh. Ngã sinh quân dĩ lão
Quân hận ngã sinh trì. Ngã hận quân sinh tảo
Quân sinh ngã vị sinh. Ngã sinh quân dĩ lão
Hận bất sinh dồng thời. Nhật nhật dữ quân hảo

Ngã sinh quân vị sinh. Quân sinh ngã dĩ lào
Ngã li quân thiên nhai. Quân cách ngã hải giác
Ngã sinh quân vị sinh. Quân sinh ngã dĩ lão
Hoá điệp khứ tầm hoa. Dạ dạ tê phương thảo.
   
  
Dịch nghĩa :
GIẬN AI ?
Người sinh ta chưa sinh. Ta sinh người đã già
Người hận ta sinh muộn.Ta hận người sinh sớm
Người sinh ta chưa sinh. Ta sinh người đã già
Hận chẳng sinh cùng thời. Ngày ngày ở bên người.

Ta sinh người chưa sinh. Người sinh ta đã già
Ta xa người chân trời. Người cấch ta góc biển
Ta sinh người chưa sinh. Người sinh ta đã già
Hoá bướm đi tìm hoa. Hằng đêm đậu trên cỏ.


        GIẬN AI ?
Chàng sinh thiếp chửa ra đời
Thiếp sinh chàng đã da mồi tóc sương
Chàng buồn thiếp đến muộn màng
Thiếp lại giận chàng sinh sớm quá thôi.

Sinh ra sao chẳng cùng thời
Để cho góc biển chân trời cách xa
Hoá thân làm bướm tìm hoa
Bãi xanh cỏ ngát la đà sớm hôm.

NGUYỄN CHÂN dịch thoát 21.03.2012
------------------------
Đề bài do người dịch đặt


À QUI REPROCHES MAINTENANT?
Lorsque je ne suis pas encor née, tu naquis
Quand je vins au monde tu devins décrépit
Tu me reproches d’apparaitre ici trop tart
Ta venue hâtive me rend fâchée - Ma part.

Pourquoi ne vînmes à ce monde en même temps
Et sommes nous séparés toujours par conséquent
Que je m’incarne en papillon les fleurs cherchant
En planant jour et nuit sur les herbes odorantes!

ADAPTATION de NGUYEN CHAN

НА КОГО  СЕРДИТЬСЯ ТЕПЕРЬ?
Ты родился пока не явилась я
А когда пришла ты уже старым стал
Опоздала на свет ты меня ругал
Торопился ты упрекаю я тебя

Почему не явились мы же одновремено
Что б теперь разделились друг от друга далеко
Воплощался бы я в бабочку что б искал цеты
Паря над душистыми травами постоянно.

NGUYỄN CHÂN 22.03.2012 (Вольный перевод)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kinh Quốc

Nguyễn Chân đã viết:
BÓNG TA
          VĂN THUỲ
   Bóng ta đổ dưới chân ta
Cả đời không bước nổi qua bóng mình
  Cưu mang mãi bóng vô hình
Bạc đầu mà bóng vô tình vẫn đen.

 無 情 影
  文 垂
余 影 旁 余 腳
終 身 不 過 躍
白 頭 佐 無 形
影 漆 幫 仍 屬

    VÔ TÌNH ẢNH
     VĂN THUỲ
Dư ảnh bàng dư cước
Chung thân bất quá dược
Bạch đầu tá vô hình
Ảnh tất bang nhưng thuộc.

  NGUYỄN CHÂN DỊCH

          L’OMBRE INGRATE
              VAN THUY
Mon ombre se projette sur mes pieds
Mais je ne pourrais jamais l’enjamber
Je secours toujours celle n’ayant pas de figure
Qui persiste à noircir quand blanchit ma chevelure.

          NGUYỄN CHÂN 15.02.2012

          我 影
          文 垂
      我 影 在 我 腳
      終 生 越 不 著
      影 從 白 頭 人
      色 仍 似 烏 鵲

       NGÃ ẢNH
      VAN THUỲ
Ngã ảnh tại ngã cước.
Chung sinh việt bất trước
Ảnh tòng bạch đầu nhân
Sắc nhưng tự ô thước.

    NGƯỜI DỊCH TMCS

       MY SILHOUETTE
         VAN THUY
My silhouette is near by my feet
For life I can never leave it
My silhouette follows me always
It's black despite my hair turning gray

     TRANSLATION by TMCS[/quote]

Kinh Quốc xin có bài dịch khác:
         
         MY SILHOUETTE
            Văn Thùy

    My silhouette falls down nearly my feet
    I can’t step through it in my whole life.
    Providing for the silhouette without figure
    My hair was hoary but it is still black.

             Translated by Kinh Quốc
.
ĐÁ VÀ VÀNG (Tập I)
http://www.thivien.net/forum/%C4%90%C3%A1-v%C3%A0-v%C3%A0ng/topic-IJEW5tEtZVqSYDs_d8FZ5A
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kinh Quốc     TÌNH YÊU
        Thơ Quế Hằng

   Tình yêu đâu là hoa
   Hoa tàn khi chiều lộng
   Tình chẳng phải là mộng
   Mộng biến vào cõi đêm.

   Tình không phải là chim
   Chỉ về khi ấm áp
   Tình chả là bãi cát
   Chỉ biết chờ biển hôn.

   Tình là biển mênh mông
   Đón dòng sông đỏ áu
   Sông tìm biển nương náu
   Cả lúc nắng khi mưa.

   Biển chờ đợi mọi mùa
   Khi sông đầy, sông cạn
   Không bao giờ oán thán
   Dù trong, đục, vơi, đầy.

      THE LOVE

    The love isn’t a flower
    The flower crumbs in the unbearable afternoon
    The love isn’t a dream.
    The dream changes into the night region

    The love isn’t a salangane
    Returning its nest when it is warm
    The love isn’t a sand shore
    To know and wait for sea kissing

    The love is the immense sea
    To receive a bright red river.
    The river leans on the sea
    When it is sunlight as well as rain

    The sea waits for every season
    When the river is full or shallow water
    The sea complains for never
    Although the river is pure or impure

              Translation by Kinh Quốc

.
ĐÁ VÀ VÀNG (Tập I)
http://www.thivien.net/forum/%C4%90%C3%A1-v%C3%A0-v%C3%A0ng/topic-IJEW5tEtZVqSYDs_d8FZ5A
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hongvan28

           Tặng sĩ đồ đệ tử
                      Huyền Quang

   Tặng con em theo đường làm quan.

Giàu sang đến chậm như mây nổi
Ngày tháng tựa dòng nước cuốn nhanh
Chẳng sánh cuộc đời nơi núi thẳm
Thông reo, giường mát, chén trà thanh.

  Conseil aux jeunes qui aspirent
           à la vie mandarinale.

Pareille aux nuages flottants, la richesse
                                                vient très lentement.
Semblable  aux courants d' eau,le temps passe vite.
Mieux vaut mener une vie retiree dans la montagne
Et, sur son lit, entendre le bruissement des pins
                                       et prendre une tasse de thé.

                                    Traduit par Hồng Vân
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

VẦNG TRĂNG VÀ NHỮNG QUẦNG LỬA

VẦNG  TRĂNG  VÀ  NHỮNG  QUẦNG  LỬA

Bom bi nổ trên đỉnh đồi
Lốm đốm lên trời những quâng lửa đỏ
Một lát sau cũng từ phía đó
Trăng lên.

Trong ánh chớp nhoáng nhoàng cây cối ngả nghiêng
Một tổ công binh đang ngồi bên trạm gác
Cái cậu trẻ măng cất lên tiêng hát
Khi biết trong hầm có cô bé đang nghe.

Trong ánh chớp nhoáng nhoàng là những đoàn xe
Buông bạt kín lái xe đi vội
Trên đỉnh đồi vẫn vầng trăng đỏ ối
Tưởng cháy trong quầng lửa bom bi.

Những đồng chí công binh lầm lì
Mùi bộc phá trộn vào trong tiếng hát
Trên áo giáp lấm đầy đất cát
Lộp độp cơn mưa bi sắt đuối tầm.

Hun hút đường khuya rì rầm rì rầm
Tiêng mạch đất hai miền hòa làm một
Và vầng trăng , vầng trăng đất nước
Mọc qua quầng lửa mọc lên cao.
                                           1969

                 PHẠM TIẾN  DUẬT

Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

HALO DE LA LUNE  ET  HALOS DE FEU

Des bombes à billes éclatent sur le sommet du col
Marquant sur le ciel des halos rouges de feu,
Aussitot, de ce côté-là du firmament,
La reine des nuits monte, monte lentement.

Les éclairs clignotants font courber tous les arbres,
Un groupe de génie, debout, assis, en garde,
Un très jeune soldat lève sa voix, chantonne,
Sachant:Dans l’abri, une jeune fille l’écoute.

Les éclairs clignotants découvrent les camions,
Recouverts de bâches, ils démarrent en hâte.
Cependant,au sommet du col, rougeoie la lune,
Semblant être brulée dans les halos de feu.

Chantonne un groupe de génie taciturne
Leur voix se mélange d’odeur de dynamite,
Leurs vestes cuirassées,toutes souillées  de sable
Se heurtent contre une pluie d’é.clats de bombes
Affaiblie déjà à la fin de leur trạjectoire.

Du chemin profond nocturne,  des bruits confus…
Pulsations conjointes du sol des deux régions!
Et la lune du pays avec son halo,
Transperce les halos de feu et monte en haut.

                                           Traduit du pòemeVâng trăng và những quầng lửa
                                                                 de Phạm Tiến Duật
                                                         par  Trịnh Phúc Nguyên
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

XIN  ĐỪNG  QUÊN

Không vì danh tiếng hay sự tưởng thưởng

Không vì địa vị hay phẩm hàm

Không bị tham vọng dẫn dắt hay mệnh lênh bắt buộc

Chỉ đơn giản là bởi quyết tâm phụng sự

Những người này đã chịu đắng cay

đã  dám đối mặt với tất cả, và đã chết.


      XIN  ĐỪNG  QUÊN…XIN  ĐỪNG  QUEN


Vào cuối năm 1968 khi Việt Cộng nã súng cối vào căn cứ không quân Tân Sơn Nhất, một giáo đường nhỏ đã bị phá hủy.Vài ngày sau khi vị tu sỹ bước qua ngoi nhà đổ, mắt ông bỗng bất gặp một vât thể nằm giữa đống đổ nát. Đó là tấm bảng bên trên viết một bài thơ không rõ nguồn gốc.
           Với nhan đề XIN ĐỪNG QUÊN bài thơ là khúc tưởng niệm tất cả nạn nhân của cuộc chiến tranh khủng khiếp vốn là một hệ quả của một sai lầm tồi tệ trong lịch sử quan hệ Mỹ Việt
              Không lãng quên những người đã hy sinh trong cuộc chiến , chúng ta mới hy vọng tránh lâp lại sai lầm tồi tệ kia,

                                                     Trích trong Cuốn “CHÂN TRẦN  CHÍ THÉP’
                                                         Của   JAMES  G  ZUMWALT
                                                                                      ‘BARE  FEET,  ỈRON  WILL
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 98 trang (973 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] ... ›Trang sau »Trang cuối