Cổ tích


Đêm thơ hoang
Tiếng thâm u nức nở
Dấu thời gian đam mê
Khảm tôi vào đêm
Cũ mèm kỷ niệm

Tưởng đã mốc meo
Những ý nghĩ huy hoàng
Về một căn nhà ấm áp

Quỷ tha ma bắt
Rốn bão bùng
Xối xả cõi im quên

Cố vén nhớ tìm em
Từng hốc
Từng hốc gió

Lao xao xác lá
Cổ tích

Chốn ta ngồi úa sương
Mọt nhớ gặm gầy trăng núi
Thoang thoảng ngọn keo
Dáng hương về....