@Hoa bim bim:

Mừng em trở lại nơi đây
Thềm xưa cỏ lá héo gầy bao năm...
Người về từ chốn xa xăm
Mang niềm vui tới, lặng thầm cỏ reo!


:X
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"